Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpassede helsetjenester. Om oss •4 ansatte: 2 jurister, 1 sykepleier og 1 sekretær •Kjøpmannsgata 61, Trondheim •Mandat pasientrettighetsloven § 8-1:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpassede helsetjenester. Om oss •4 ansatte: 2 jurister, 1 sykepleier og 1 sekretær •Kjøpmannsgata 61, Trondheim •Mandat pasientrettighetsloven § 8-1:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpassede helsetjenester

2 Om oss •4 ansatte: 2 jurister, 1 sykepleier og 1 sekretær •Kjøpmannsgata 61, Trondheim •Mandat pasientrettighetsloven § 8-1: -Ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet -Bedre kvaliteten i tjenestene

3 •Rådgivende og veiledende •Bistår pasienter, pårørende og helsepersonell •Bistår i klager til helsetjenesten og helsetilsynet, og ved søknad til NPE •Taushetsplikt •Anonymitet •Gratis hjelp •Over 600 saker i året

4 Bakgrunn for pasientrettighetsloven •Stor helserettsreform i 1999 •Flere store helselover bl.a: -Helsepersonellov -Spesialisthelsetjenestelov -Psykisk helsevernlov -Pasientrettighetslov

5 •En helse og velferdspolitikk bygd på respekt for menneskeverdet, rettferdig fordeling av rettigheter og plikter, likeverd og lik tilgjengelighet av tjenester •Rasjonelt drevet, god kvalitet og står i tjeneste for enkeltmennesket •Bedre koordinering sv ressursbruken og sterkere fokus på pasienten

6 •Bedre tilgjengeligheten og kunnskapen om egne rettigheter •Styrke pasientens rettsikkerhet i deres møte med helsetjenesten •Klageadgang vil bidra til pasienten får det tjenestetilbudet han eller hun ønsker. •Større trygghet og forutsigbarhet •Redusere risiko for vilkårlig forskjellsbehandling

7 Formålsbestemmelsen •Sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp •God kvalitet •Fremme tillitt •Ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd •Gjenspeiles i spesialisthelsetjenestelov og helsepersonellov

8 Medvirkning •Pasienten har rett til å medvirke til sin egen behandling •Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon •Manglende samtykkekompetanse= medvirke sammen med nærmeste pårørende

9 Informasjon •Pasienten har rett til informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen •Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder, modenhet, erfaringer og kultur- og språkbakgrunn

10 Samtykke •Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke •Helsepersonell skal ut i fra pasientens alder, psykiske tilstand, modenhet og erfaringsbakgrunn legge forholdene til rette for at pasienten selv kan samtykke til helsehjelpen

11 Refleksjoner •Likhet og rettferdighet •Tilpasset for individet eller gruppen •Diagnosehierarki •Diskriminering - Eksempler


Laste ned ppt "Tilpassede helsetjenester. Om oss •4 ansatte: 2 jurister, 1 sykepleier og 1 sekretær •Kjøpmannsgata 61, Trondheim •Mandat pasientrettighetsloven § 8-1:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google