Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11.oktober 2007 Ragnhild Nicolaisen, KORSN Forebygging av urinveisinfeksjoner Hvorfor trenger vi prosedyrer? Smittevernkonferanse 10. og 11. oktober 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11.oktober 2007 Ragnhild Nicolaisen, KORSN Forebygging av urinveisinfeksjoner Hvorfor trenger vi prosedyrer? Smittevernkonferanse 10. og 11. oktober 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 11.oktober 2007 Ragnhild Nicolaisen, KORSN Forebygging av urinveisinfeksjoner Hvorfor trenger vi prosedyrer? Smittevernkonferanse 10. og 11. oktober 2007 Polarmiljøsenteret

2 11.oktober 2007 Ragnhild Nicolaisen, KORSN Nosokomiale infeksjoner i helseinstitusjoner for eldre 52 % 22 % 4 %  Total prevalens vår 2007 var 6,7 %

3 11.oktober 2007 Ragnhild Nicolaisen, KORSN Prevalens/ insidens  Prevalens: –Forekomst av infeksjoner på et gitt tidspunkt.  Insidens: –Antall nye infeksjonstilfeller i en gitt periode.  Nosokomial infeksjon: – Infeksjon som oppstår under et institusjonsopphold.

4 11.oktober 2007 Ragnhild Nicolaisen, KORSN Prevalens av sykehusinfeksjoner i helseinstitusjoner for eldre 2002 - 2006

5 11.oktober 2007 Ragnhild Nicolaisen, KORSN Hvorfor overvåke infeksjoner? Si noe om kvalitet på pleie og behandling i institusjonen (kvalitetsindikator) Si noe om kvalitet på pleie og behandling i institusjonen (kvalitetsindikator) Oppdage utbrudd Gi et grunnlag for å sette i verk infeksjons- forebyggende tiltak Vedvarende fokus på infeksjonsforebygging

6 11.oktober 2007 Ragnhild Nicolaisen, KORSN Viktige risikofaktorer for urinveisinfeksjoner (UVI)  Kateter ; innleggelse og permanent kateter. Rettleiaren: For å kunne forebyggje UVI er det difor viktig å fokusere på kritisk men samtidig korrekt bruk av kateter og instrumentering av urinvegane.”( s.25)  Urininkontinens og bleier

7 11.oktober 2007 Ragnhild Nicolaisen, KORSN Andre disponerende faktorer for UVI  Høy alder  Eldre kvinner mer utsatt enn menn p.g.a. østrogenmangel  Alvorlig sykdom/ redusert allmenntilstand  Diabetes  Feilernæring  For lite drikke

8 11.oktober 2007 Ragnhild Nicolaisen, KORSN Studie: ”infeksjoner som oppstår i sykehjem.” 6 sykehjem i Oslo og Bergen oktober 2004 til mars 2005. Anne Mette Koch  UVI 38,2 % av alle infeksjoner.  Disponerende faktorer: –Kronisk hjertesykdom –Inkontinens for urin –Urinkateter

9 11.oktober 2007 Ragnhild Nicolaisen, KORSN Permanent kateter Aktuelle rutiner  Retningslinjer for aseptisk prosedyre. Utstyr.  Valg av drenasjesystem. Lukket, sterilt drenasjesystem reduserer infeksjonsfaren  Journalfør dato, klokkeslett og mengde urin som er tømt  Prosedyrer for stell, observasjoner og vedlikehold av kateter.

10 11.oktober 2007 Ragnhild Nicolaisen, KORSN Forebygging av UVI Aktuelle rutiner  Rikelig væsketilførsel. Minimum 1,5 lite pr. døgn  God underlivshygiene. Hvor ofte? I hvilke situasjoner?  Surgjøring av urinen  Sørge for adekvat tømming av blæren; faste dotider?  Valg av bleier. Ikke over 6 timers bruk.  Unngå permanent kateter

11 11.oktober 2007 Ragnhild Nicolaisen, KORSN RIK OG SIK Definisjoner  RIK. Ren Intermitterende Kateterisering. Utføres av pasienten/brukeren selv  SIK. Steril Intermitterende Kateterisering. Utføres av helsepersonell.  Mindre risiko for infeksjoner ved intermitterende kateterisering enn permanent kateter.

12 11.oktober 2007 Ragnhild Nicolaisen, KORSN Infeksjonskontrollprogram  Sier noe om hvilken standard man vil ha på pleien. –Overvåking og forebygging av infeksjoner.  UVI = 50 % av alle infeksjoner i institusjoner for eldre. Prevalens på 4,1. Det vil si at 1av 25 pasienter til enhver tid har UVI. Derfor må vi ha rutiner for forebygging av UVI.


Laste ned ppt "11.oktober 2007 Ragnhild Nicolaisen, KORSN Forebygging av urinveisinfeksjoner Hvorfor trenger vi prosedyrer? Smittevernkonferanse 10. og 11. oktober 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google