Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Masterstudium Helsetjenester til eldre 120 studiepoeng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Masterstudium Helsetjenester til eldre 120 studiepoeng."— Utskrift av presentasjonen:

1 Masterstudium Helsetjenester til eldre 120 studiepoeng

2 Bakgrunn Sett fra Diakonhjemmet: • Del av overordnet satsing mellom eierstiftelse, sykehus og høgskole: Senter for helsetjenester til eldre • Høgskolen: Mastergradsprogram med samme profil • Intern fagutvikling profilert ut fra dette over flere år • Samarbeid ut fra flere premisser: Institusjonelle knyttet til samarbeid med diakonale høgskoler Faglige knyttet til komplementaritet Praktiske knyttet til deling av ressursbehov og utvikling av tyngde i faglig samarbeid Utvikling i sektoren: Samarbeid og allianse som alternativ til fusjon

3 Bakgrunn Sett fra Lovisenberg : • Bedre å samarbeide enn konkurrere: ”Arvesølv” utsatt for konkurranse – Lovisenberg var den første høgskolen i Norge med videreutdanning innen aldring og eldreomsorg. Da det ble klart at Diakonhjemmet Høgskole hadde ambisjoner om en mastergrad innenfor samme fagområde som Lovisenberg, fant vi ut at det var bedre å samarbeide enn å konkurrere. – Lovisenberg diakonale høgskole har i sin fagprofil definert at vi skal ha særlig vekt på utdanning som øker kvaliteten på helsetjenester til sårbare og underprioriterte grupper i samfunnet. • Tjener fagområdet og pasientene • Svar på utdanningspolitisk føring om SAK

4 Oversikt over emner og fordeling mellom høgskolene Obligatoriske emnerOmfangAnsvarlig institusjon Å bli gammel10 stpDHS Å være gammel og syk og ha behov for helsetjenester 15 stpLDH Verdier og relasjoner i profesjonell praksis5 stpDHS Å vite: Kunnskapssyn og vitenskapsteori5 stpDHS Forskningsmetoder5 + 5 stpDHS Masteroppgave (inklusive seminarer, veiledning og utvikling av prosjektbeskrivelse 45 stpLDH/DHS

5 Oversikt over emner og fordeling mellom høgskolene Valgfrie emnerOmfangAnsvarlig institusjon Å arbeide helsefremmende og sykdomsforebyggende med eldre 10 stpDHS Å arbeide med eldre med behov for rehabilitering10 stpDHS Behandling, omsorg og pleie til personer med demens 10 stpLDH Behandling, omsorg og pleie i livets siste fase hos syke gamle mennesker 10 stpLDH Helsepersonells utfordringer i møte med akutt og kritisk syke eldre 10 stpDHS

6 Hovedtrekkene i samarbeidsavtalen/Intensjonsavtalen • Faglig arbeidsfordeling – som vist i tabellene • Opptak skjer etter forskrift ved Diakonhjemmet Høgskole • Styringsgruppe og Programstyre med representanter fra hver av høgskolene – Programstyret har ansvar for saker som angår studiets drift – Styringsgruppen er overordnet programstyret og skal avgjøre saker hvor det er uenighet i programstyret • Den enkelte høgskole er eksamensansvarlig for de emnene den har ansvar for • Det skal utstedes felles vitnemål og et felles Diploma supplement • Hver høgskole er økonomisk ansvarlig for ”sine emner” • Personalressurser dimensjoneres etter prosentvis brøk av hver høgskoles faglige ansvar • Gjensidig forpliktelse i å markedsføre og profilere mastergraden som felleseie


Laste ned ppt "Masterstudium Helsetjenester til eldre 120 studiepoeng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google