Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

* Uten at vi tenker over det, har vi ulike oppfatninger om hvordan det ideelle barnet bør være. * Forskning viser at det er sammenheng mellom hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "* Uten at vi tenker over det, har vi ulike oppfatninger om hvordan det ideelle barnet bør være. * Forskning viser at det er sammenheng mellom hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 * Uten at vi tenker over det, har vi ulike oppfatninger om hvordan det ideelle barnet bør være. * Forskning viser at det er sammenheng mellom hvordan barnet oppfattes av sine omsorgspersoner, og hvilken omsorg det får.

3 * Å oppfatte barnet som en person betyr at vi forventer at det har det samme behovet for å bli elsket, inkludert, respektert og forstått som vi selv har. * I dette ligger også det motsatte, at vi ikke skal nedvurdere, ydmyke, ekskludere, overse, mistolke og feilvurdere, men legge godviljen til og se etter det positive.

4 * Å gjenkjenne de samme behov, samme glede eller lidelse som vi selv har opplevd i tilsvarende situasjoner. Dette muliggjør medfølelse/ medopplevelse som er forutsetning for sensitiv samspill og omsorg. * Handler om å se og fortolke barns uttrykk og signaler.

5 * Blir oppfattet av seg selv og andre at det har mulighet for utvikling, og kan oppnå gode resultater. Skaper en holdning av håp og pågangsmot * Det å søke etter positive muligheter – å ikke søke etter feil å mangler, er vesentlig for å skape et sosialt klima for vekst og utvikling

6 * Selv om en er kommet inn i en negativ, fastlåst og stigmatiserende oppfatning av barnet, kan man skape en ny oppfatning som gir rom for en mer positiv utvikling. Redefinisjon av omsorgsgivers oppfatning av barnet: * 1. påpeke positive trekk ved barnet * 2. bruke bilder for å utløse positive historier med barnet. * 3. dele positive minner fra barnets fortid * 4. påpeke den positive pol ( vanskelig/sta- viljesterk/målbevisst) * 5. bruke en positiv og myndiggjørende samtaleform Våre oppfatninger av barn på godt og vondt, er også nedfelt i våre samtaleformer, i vår daglige dialog, ved å omtale barnet med respekt som et sensitivt og enestående individ, med de samme behov, håp, gleder og bekymringer åpner det opp for en mer sensitiv og empatisk omsorg for barnet.

7 * Kvaliteten på samspillet mellom barn og voksne spiller en avgjørende rolle for barns utvikling. * ICDP sammenfatter på en enkel måte de kvaliteter i samspillet som antas å være avgjørende for barnets helhetlige utvikling. * Det er fordelt på 3 dialoger, og 8 temaer for godt samspill. Den emosjonelle dialogenDen meningskapende og utvidende dialogen Den regulerende dialogen 1.Vis at du er glad i barnet ditt 2.Følg barnets initiativ 3.Intim dialog 4.Gi anerkjennelse 5. Felles oppmerksomhet. 6. Gi mening 7. Utvid, gi forklaringer 8a. Planlegg steg for steg 8b. Gradert støtte 8c. Positiv grensesetting


Laste ned ppt "* Uten at vi tenker over det, har vi ulike oppfatninger om hvordan det ideelle barnet bør være. * Forskning viser at det er sammenheng mellom hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google