Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Ulike tall for sysselsatte i kommunal forvaltning Samordningsrådet 6.9.2011 Helge Næsheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Ulike tall for sysselsatte i kommunal forvaltning Samordningsrådet 6.9.2011 Helge Næsheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Ulike tall for sysselsatte i kommunal forvaltning Samordningsrådet 6.9.2011 Helge Næsheim

2 2 Problemstilling Tall fra nasjonalregnskapet (NR) og KOSTRA (registerbasert sysselsettingsstatistikk) viser ulik utvikling fra 2005 til 2009 i landstallet på sysselsatte personer i kommunal forvaltning. KOSTRA: sysselsatte personer + 38 000 NR: sysselsatte personer + 64 000 Men: KOSTRA: avtalte årsverk + 40 000 NR: normalårsverk + 42 000

3 3 To ulike populasjoner og to ulike datakilder Populasjon: NR: Antall sysselsatte personer bosatt i Norge med hovedarbeidsforhold i kommunal forvaltning. KOSTRA: Sum av antall sysselsatte personer i hver kommune (kommunal forvaltning) Datakilder: KOSTRA: Ansatte meldt til NAVs Aa-register supplert med tall fra PAI-registeret, Lønns- og trekkoppgaver med mer. NR: Tall om lønnsummer fra regnskap og tall for lønnsatser gir normalårsverk, deretter brukes andeler over deltid, biarbeidsforhold og lignende til omregning til sysselsatte personer.

4 4 Årsaker til avvik i endringstall NR Lønnssummer i regnskap har to lønnsarter –050 ”Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser” gjelder atypiske jobber som ofte gjelder personer som har en annen hovedjobb. Sammenhengen mellom størrelse på lønnssum og sysselsatte personer blir derfor annerledes enn for art 010. –Art 050 har økt en god del; fra 3,7 til 5,1 milliarder fra 2005 til 2009. –NR overvurderer vekst i antall sysselsatte personer Ulik koding av kommunal forvaltning –I kommuneregnskapene har enkelte kommunale forretningsvirksomheter (ikke forvaltning) fordelt noe av lønnsummene på funksjoner som tilhører forvaltning. Fanges opp av NR, ikke i registertall.


Laste ned ppt "1 1 Ulike tall for sysselsatte i kommunal forvaltning Samordningsrådet 6.9.2011 Helge Næsheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google