Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

•Funksjoner og arter –Ingen nye •Mange presiseringer •Fokus på: –Rapportering av utgifter/inntekter knyttet til eiendomsforvaltningen og kjøp/salg/overføringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "•Funksjoner og arter –Ingen nye •Mange presiseringer •Fokus på: –Rapportering av utgifter/inntekter knyttet til eiendomsforvaltningen og kjøp/salg/overføringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 •Funksjoner og arter –Ingen nye •Mange presiseringer •Fokus på: –Rapportering av utgifter/inntekter knyttet til eiendomsforvaltningen og kjøp/salg/overføringer mellom fylkeskommunen, egne foretak og egne IKS. •Link til veiledere: www.kostra.dep.nowww.kostra.dep.no KOSTRA – Veileder for rapportering for regnskapsåret 2010 fra KRD

2 OFK Kontoplan 2010 - Endringer •Alle endringer/presiseringer har rød skrift – som Kostra veileder •FUNKSJONER: - ingen nye - 538/539 samlepostene for de gamle studieretningene – UTGÅR - 559 Landslinjer skal benyttes •ARTER: - ingen nye kostra-arter - 4 lønnsarter endres – kostra-art 050 Gammel artNy art 0615 Trekkpliktig telefongodtgjørelse0530 0625 Klesgodtgjørelse 0531 0650 Lærlinger (lønn og andre godtgjørelser) 0532 0690 Annen trekkpliktig lønn endres til nye arter 0533

3 Forskjellen mellom funksjon 510 og 515 510 Skolelokaler og internatbygninger –Utgifter/inntekter til drift, vedlikehold og investeringer knyttet til skolelokaler og internatbygninger (med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg/skolegård). –Løpende drift, renhold, vakthold, sikring, energi og vann, avløp og renovasjon. –Lønn til drifts- og vedlikeholdspersonell; vaktmester og renholdspersonale –Husleie Presiseringer: –Lærlinger innenfor området –Investeringer, drift og vedlikehold av infrastruktur (FASTE TEKNISKE INSTALLASJONER) knyttet til IKT. –Inventar og utstyr til personell som føres på denne funksjonen.

4 515 Fellesutgifter og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring - Fellesutgifter og utgifter til støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring som ikke er direkte relatert til pedagogisk virksomhet eller eiendomsforvaltning. - Lønnsutgifter og kompetanseutvikling til merkantilt, IT-teknisk og annet personell som ikke er knyttet til eiendomsforvaltning av skolelokaler og internatbygninger. Presiseringer: - Lærlinger innenfor området - Bredbåndsutgifter (abonnement, drifts- og serviceavtaler)

5 521-532 Undervisning til alle elever fordelt på utdanningsprogrammene Utgifter/inntekter som direkte knyttes til et bestemt utdanningsprogram. Presiseringer: - Verneledere - Vg3 i skole (som alternativ til læreplass) - Vg3 i skole før læretid i bedrift (gjelder enkelte programområder) - Utgifter og inntekter tilknyttet landslinjer føres ikke her, men på funksjon 559 for landslinjer.

6 ARTER •105 Undervisningsmateriell –Brukes til læremidler Presiseringer: –Trykte og digitale læremiddel, og digitalt utstyr –Elev-PCer

7 •120 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Presiseringer: –120 Samlepost annen forbruksmateriell, råvarer og tjenester Driftsmateriell knyttet til drift av bygg - eks. festeanordninger, filtre, lyskilder, remmer, pakninger m.m. –200 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Kjøp av utstyr - eks. kontorutstyr, verktøy, møbler, bøker, kjøkkenutstyr, IKT-utstyr m.m. –250 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Materialer knyttet til vedlikehold av bygg - eks. maling, trevirke, betong, ledninger m.m.

8 Nytt år: ANSVAR og PROSJEKT Nye ? Gamle ? Endring av navn ?


Laste ned ppt "•Funksjoner og arter –Ingen nye •Mange presiseringer •Fokus på: –Rapportering av utgifter/inntekter knyttet til eiendomsforvaltningen og kjøp/salg/overføringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google