Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IPLOS –sammenstilling av ferske indikatorer for kommunene og hva betyr disse for egen tjeneste/omsorgstrapp, ressursbruk etc. v/Geir Halstensen, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IPLOS –sammenstilling av ferske indikatorer for kommunene og hva betyr disse for egen tjeneste/omsorgstrapp, ressursbruk etc. v/Geir Halstensen, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 IPLOS –sammenstilling av ferske indikatorer for kommunene og hva betyr disse for egen tjeneste/omsorgstrapp, ressursbruk etc. v/Geir Halstensen, KS

2 Gruppearbeid senere; Bruksverdi av IPLOS-indikatorene som styringsverktøy Bruk av IPLOS-indikatorer i eget ressurs- og kvalitetsstyringsarbeid? Er det IPLOS-indikatorer som bør inn i egne styringssystem?

3 Betydelige forskjeller Ulik praksis i kartlegging/behov?
i timevedtak Dekkes behovet? Ulik praksis i kartlegging/behov? Vurderes i sammenheng med institusjon?

4 Hvem har hentet rapportene, sett på de?

5 Tidligere arbeid IPLOS med dere
Fikk noen diagrammer basert på tilsendte IPLOS-rapporter Problemstilling; nok ressurser til ordinær plo? Brukt de til noe?

6 Rapportene fra SSB omfatter på hjemmetjeneste bla;
Type tjeneste hjemmesykepleie, praktisk bistand, begge deler, institusjon) Var i KOSTRA før Timevedtak etter alder, bistandsbehov og type tjeneste nytt Bistandsbehov vs. boforhold (alene, sammen med andre), vs. timevedtak) nytt

7 Muligheter og begrensninger i bruk av IPLOS-rapporter fra SSB?
Ordinære indikatorer KOSTRA; Supplerer svakhet rapportering 15.6, få frem bruksrater m.v. Vask av KOSTRA; Tilstrekkelig med ressurser til ordinær ”eldreomsorg”, utgifter pr. innbygger 67 år+ hele pleie- og omsorg ?? Likhet og variasjon i timetildeling ulike aldersgrupper- og bistandsbehov; Fått frekvenser, lite med råtall, (antall) begrenset bruksverdi?? Prognoser tjenestebehov ; Grunnlag for fremskriving av kostnader/brukere, årsverk basert på riktige ressurser/dekningsgrad/timevedtak ulike aldersgrupper Planlagte nettotid hjemmetjeneste; Kan beregnes, må ha data på antall årsverk

8 Har vi tilstrekkelig ressurser til ordinær eldreomsorg (67 år +)?
Nettoutgift pr. innbygger 67 år + hjemmetjeneste; Driver; Antall brukere/dekningsgrad x utgift/timer pr. bruker Tar ut timer for brukere under 67 år Forutsetter; Andel timer 67 år+= andel utgifter 67 år +

9 Hva viser dette? Hva kan det brukes til?

10 Lettere å se? Hva betyr dette? Hva kan det brukes til?

11 Nok ressurser til ordinær eldreomsorg (67 år +)?

12 Hva kan dette brukes til?
Betydelig nedgang Hva kan dette brukes til?

13 Hvem synes å ha svakt grunnlag eldreomsorg?

14 KOSTRA + IPLOS Ta med timer pr. bruker?

15 Samsvar mellom utgift pr. bruker og bistandsbehov?
Utgift vs. bistandsbehov, egnet til benchmarking?

16 Mangler tall

17 Samsvar mellom timer pr. bruker og bistandsbehov nå?

18 Isolert begrenset bruksverdi??

19 Tjeneste på riktig sted? Ikke mulig, mangler data

20 Begrensninger i rapportene fra SSB
Vanskelig å lage ”mer” – spennende ikke mulig her med krysskoblinger basert på råtall Ikke mulig

21 Snitt bistandsbehov (1-3) Metodisk mulig? Vekte forskjellig?

22 Snitt bistandsbehov (1-3)
Bruksverdi?

23 Snitt lønnskostnad pr. årsverk
Nettotid i hjemmet Snitt lønnskostnad pr. årsverk Alle timer registrert?

24 Mulig bruksverdi for øvrig; grunnlag beregning av tjenestebehov basert på befolkningsprognoser

25 Forutsetter at alle ressurser
brukes av eldre Fra omsorgsmeldingen

26

27

28

29 Ca 100 mill

30 Hva betyr dette for dere?

31 Planlagt nettotid hjemmetjeneste;
Brutto; Antall årsverk hjemmetjeneste * timer pr. årsverk = sum timeverk Antall timevedtak * 100/timerverk =planlagte nettotid i % VI MANGLER BARE ÅRSVERK FRA DERE/TA UT FRA PAI? Noe for nettverket?

32 Bruksverdi av IPLOS-indikatorene som styringsverktøy
Til gruppearbeidet; Bruksverdi av IPLOS-indikatorene som styringsverktøy Bruk av IPLOS-indikatorer i eget ressurs- og kvalitetsstyringsarbeid? Er det IPLOS-indikatorer som bør inn i egne styringssystem

33 14.00 – 14.45 Gruppearbeid Bruksverdi av IPLOS-indikatorene som styringsverktøy. Gruppearbeid


Laste ned ppt "IPLOS –sammenstilling av ferske indikatorer for kommunene og hva betyr disse for egen tjeneste/omsorgstrapp, ressursbruk etc. v/Geir Halstensen, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google