Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOSTRA rapportering for 2004 Erfaringer fra årets rapportering Hvordan få neste års rapportering til å fungere best mulig? Vestfold, 07.12.04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOSTRA rapportering for 2004 Erfaringer fra årets rapportering Hvordan få neste års rapportering til å fungere best mulig? Vestfold, 07.12.04."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOSTRA rapportering for 2004 Erfaringer fra årets rapportering Hvordan få neste års rapportering til å fungere best mulig? Vestfold, 07.12.04

2 2 Erfaringer fra 2003-rapporteringen  Lav svarprosent i mars  Kø i mottaket  Ugyldig parameter i skjema (feil fra utvikler)  Manglende pinkode (installasjonsfil fra XML-kurs)  Manglende XML-konvertering av filuttrekk  Brukbar svarprosent til juni  Nytten av KOSTRA avhenger av kvaliteten på nøkkeltallene  Antall mottatte skjema  Antall opplysninger fylt ut i skjema  Datakvaliteten

3 3 Nytt i rapportering for 2004  Skjema 3 Aktivitetssenter og dagsenter (ut)  11B Registreringsskjema for introduksjonsstøtte  Fordringer og gjeld overfor utlandet  IKS (regnskaper som 0I og 0J)  Skjema 29 Transaksjoner mellom IKS og eierkommuner  Skjema 21C Husholdningsavfall i interkommunal renovasjon

4 4

5 5

6 6 Større skjemaendringer  Bolig (skjema 13)  Store endringer pga. regjeringens strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet.  Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø (skjema 20)  Antall innsigelser fremmet til ulike kommuneplaner, hvorfor og av hvem  Avløpsanlegg m/tillatt belastning ≧ 50 PE... (21B)  Renseanlegg endret til avløpsanlegg

7 7 Endringer i regnskapet  Nye arter  089 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiverpliktig lønn  375 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker  429 Moms generell kompensasjonsordning  475 Overføring til IKS der kommunen selv er deltaker  728 Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet  729 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet  775 Refusjon fra IKS der kommunen selv er deltaker  895 Overføring fra IKS der kommunen selv er deltaker  Funksjoner: Ingen endringer

8 8 Vær oppmerksom på (1)  Kobling av regnskaper for å lage sammenlignbare nøkkeltall (uavhengig av organisering) - konsern  Det kommunen kjøper av eget foretak: art 380  Skal finnes igjen i foretakets regnskap på art 780  Rene overføringer til eget foretak: art 480  Skal finnes igjen i foretakets regnskap på art 880 Og omvendt...  Husk XML-konvertering før innsending  Feilmeldinger? – Rett opp!

9 9 Vær oppmerksom på (2)  Barnehager Eget summeringsprogram til hjelp for større kommuner Inntektsføring av statstilskudd forskjellig  Kommunale: Art 700 (utgifter på 370)  Private: Art 810 (utgifter på 470) føringer i Vestfold:

10 10

11 11

12 12 Huskeliste som kan redusere feil og mangler  Bruk siste utgave av installasjonsfila  Filuttrekk må kjøres gjennom flatfilskonvertering (eget program ved siden av installasjonsfila)  Bruk testperioden til å sjekke rapporteringsveien  Hold fristene  Følg skjema fram til godkjenning  Feilmelding? – Rett opp og send inn på nytt  Følg skjema fram til godkjenning

13 13 Huskeliste som kan redusere feil og mangler (forts.)  Sjekk nøkkeltallene  Sjekk i hvert fall: Større avvik i forhold til snitt  Prikker/ tomme nøkkeltall?  Bare din kommune? – antagelig feil hos kommunen  For alle kommuner – antagelig feil hos SSB  I begge tilfeller: meld ifra  Tekniske spørsmål: KOSTRA-support@ssb.noKOSTRA-support@ssb.no  Faglig veiledning: Fylkesmannen


Laste ned ppt "KOSTRA rapportering for 2004 Erfaringer fra årets rapportering Hvordan få neste års rapportering til å fungere best mulig? Vestfold, 07.12.04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google