Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskap om dagens ansatte som grunnlag for kompetanseanalysen – nyttige datakilder Hanne Børrestuen Rådgiver Arbeidsgiverpolitikk Oslo 6. juni 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskap om dagens ansatte som grunnlag for kompetanseanalysen – nyttige datakilder Hanne Børrestuen Rådgiver Arbeidsgiverpolitikk Oslo 6. juni 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskap om dagens ansatte som grunnlag for kompetanseanalysen – nyttige datakilder Hanne Børrestuen Rådgiver Arbeidsgiverpolitikk Oslo 6. juni 2012

2 Hva kan tall og fakta gi oss av informasjon som er relevant for strategisk kompetanseplanlegging? Tall og fakta om dagens arbeidskraftsituasjon kan fortelle oss noe om framtidens kompetansebehov Hvilke data er nyttige? Hvilke data har vi tilgjengelig i egen kommune? Hvilke data kan vi skaffe oss? Egne data PAI data SSB

3 Kompetansestrategi = arbeidsgiverstrategi I dagens ansatte ligger potensialet for kompetanseutvikling- og mobilisering! Vi kan utløse potensialet gjennom å være en god arbeidsgiver! God arbeidsgiver = god bruk av kompetanse = godt omdømme = ny kompetanse gjennom rekruttering

4 Eksempler på viktig kunnskap om dagens ansatte: Alderssammensetning – gjennomsnittsalder – Hvor mange av dagens ansatte har nådd pensjoneringsalder om 5 år / 10 år? Turnover – Bevissthet rundt kritisk kompetanse Kompetansesammensetning – ufaglærte – Hvordan er ulike utdanningsnivåer fordelt? Deltid/ stillingsstørrelser – Forholdet mellom årsverk og antall ansatte Sykefravær – Hvor mange dagsverk mister vi pga sykefravær?

5 Øvelse 1: Tenk på kvalitetsmålene dere jobber med – Hvilke data er viktige for å si noe om kompetansesituasjonen i dag og framover? – Kompetansepotensialet i økt nærvær og større stillinger? – Hva vet vi om turnover, og evt årsak til denne? Hva kan gjøres? – Hva betyr dagens alderssammensetning i vår kommune for kompetansebehovet framover?

6 Andre andre data å ta hensyn til: Demografidata fra SSB www.ssb.no Hva betyr alderssammensetningen i befolkningen for utviklingen av tjenestetilbudet? Øvelse 2: Hvor mange over 80 + vil det være i din kommune / region i 2025? Hvilken aldersgruppe vil øke mest? Hvilken aldersgruppe blir det færrest av?

7 Veivisere www.ks.no  økonomi  lønns- og personal  artikkel 24.04.12 “flest ansatte eldre enn ….”  finn din kommune www.ks.no www.ks.no  økonomi  lønns- og personal  artikkel 20.03.12 “sykefravær pr kommune”  klikk på vedlegg  finn din kommune www.ks.no www.ssb.no  befolkning  befolkningsframskrivninger  Statistikkbanken  tabell 08825 folkemengde etter kjønn og alder. www.ssb.no


Laste ned ppt "Kunnskap om dagens ansatte som grunnlag for kompetanseanalysen – nyttige datakilder Hanne Børrestuen Rådgiver Arbeidsgiverpolitikk Oslo 6. juni 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google