Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHOs Årskonferanse 2005 Attraktivt arbeidsliv – et globalt forsprang Erling Øverland, president i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHOs Årskonferanse 2005 Attraktivt arbeidsliv – et globalt forsprang Erling Øverland, president i Næringslivets Hovedorganisasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 NHOs Årskonferanse 2005 Attraktivt arbeidsliv – et globalt forsprang Erling Øverland, president i Næringslivets Hovedorganisasjon

2 NHOs Årskonferanse 2005 Norsk arbeidsliv har viktige kvaliteter

3 NHOs Årskonferanse 2005 Vi har høy yrkesdeltakelse Kilde: OECD, 2003. Sysselsatte i prosent av befolkningen 15-64 år

4 NHOs Årskonferanse 2005 Vi er i verdenstoppen på utdanningsnivå Kilde: OECD, 2004. Total utdanningstid målt i antall år i befolkningen 25-64 år

5 NHOs Årskonferanse 2005 Færre yrkesaktive – flere pensjonister Kilde: SSBs befolkningsfremskrivninger, middelalternativet Andel av befolkningen 20-66 år % Andel av befolkningen over 67 år %

6 NHOs Årskonferanse 2005 Bærekraftig pensjon for økt arbeidsdeltakelse (Animasjon av 3 pengehauger)

7 NHOs Årskonferanse 2005 Vi har lav gjennomsnittlig arbeidstid Kilde: OECD, 2003. Gjennomsnittlig arbeidstid per år per sysselsatt

8 NHOs Årskonferanse 2005 Større fleksibilitet for mange av oss Ingen mulighet for hjemmekontor på 1950-tallet!

9 NHOs Årskonferanse 2005 Reforhandling IA-avtale Gledelig sykefraværsnedgang – IA virker! Kilde: SSB, NHO. Sykefravær i prosent av avtalte dagsverk for alle arbeidstakere

10 NHOs Årskonferanse 2005 Kilde: St.prp. nr. 46 (2004-2005) 700.000 yrkesaktive er til enhver tid midlertidig eller varig borte fra arbeidslivet Altfor mange i yrkesaktiv alder på trygd Sum utenfor arbeid inkl. dagpenger og sosialhjelp Tusen personer 700

11 NHOs Årskonferanse 2005 I samme båt – verdiskaping og arbeid Foto: Scanpix


Laste ned ppt "NHOs Årskonferanse 2005 Attraktivt arbeidsliv – et globalt forsprang Erling Øverland, president i Næringslivets Hovedorganisasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google