Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 StatRes- Statlig ressursbruk og resultater Nordisk statistikermøte 2010 København 13. august 2010 Torgeir Skovdahl Prosjektleder Statistisk sentralbyrå,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 StatRes- Statlig ressursbruk og resultater Nordisk statistikermøte 2010 København 13. august 2010 Torgeir Skovdahl Prosjektleder Statistisk sentralbyrå,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 StatRes- Statlig ressursbruk og resultater Nordisk statistikermøte 2010 København 13. august 2010 Torgeir Skovdahl Prosjektleder Statistisk sentralbyrå, Norge

2 2 2 Offentlig konsum 2007. 100%= 450 milliarder kr Konsum i kommunene Konsum i staten *Fotnote Kilde:Nasjonalregnskap SSB 52% Vi synliggjør ikke resultatene av halve det offentlige konsumet ? KOSTRA 48% RessurserResultater

3 3 ”StatRes… - utvikle og formidle statistikk og indikatorer om ressursbruk, aktivitet, produksjon, kvalitet og resultater for statens virksomhet - ta utgangspunkt i allerede eksisterende data og statistikk, og søke å forbedre og videreutvikle dette - helt eller delvis være integrert i Statistisk sentralbyrås ordinære statistikkproduksjon og videreutvikling av denne..” Fra rammeavtalen mellom SSB og FAD: Utviklingsprosjekt til 2013

4 4 Pressemeldingen til FAD 25.10.2007

5 5 StatRes +KOSTRA = offentlig sektor

6 6 StatRes-organisasjonen Prosjektleder, delprosjekter, prosjektmedarbeidere fra ulike deler av SSB berørte områder / etater / institusjoner • Referansegruppe • Prosjektstyring (FAD-ØKAN) • Fornyings ministeren • Styringsgruppe (FAD, SSB)

7 7 Strukturmodell Staten SMKUFDBFDHODFINMODASD... Høyereutdanning UiO Forsvaret FD Heimevernet Hæren Sjøforsvaret Luftforsvaret Div. forvaltning Statsforvaltningen Helse og sosiale tjenester Nivå 2 Universiteter og høgskoler Nivå 3 UniversitetHøyskoler UiBNTNU... HiOHiGHiB... Forsvaret Heimevernet Hæren Sjøforsvaret Luftforsvaret Div. forvaltning Nivå 1 Forsvaret, offentlig orden og trygghet Kunnskap, kultur, kirke og miljøvern Samferdsel og næringsøkonomi Finansforvaltning, utenriks- tjeneste og administrasjon Nivå 4

8 8 - statistikk og indikatorer om ressursbruk, aktivitet, produksjon, kvalitet og resultater … Ressursinnsats Aktiviteter og tjenester Resultater Relaterte indikatorer Produktivitet og enhetskostnader Faglig modell

9 9 Ressursinnsats Aktiviteter og tjenester Resultater Relaterte indikatorer Produktivitet og enhetskostnader Faglig modell Kroner Sysselsetting Grensekontroller Skatteinnkreving Beslag av varer Innkrevde skatter Saksbehandling Eks. fra Toll- og avgiftsetaten

10 10 Datakilder i StatRes Statsregnskapet / SSØ + nettobudsjetterende Diverse tjenestestatistikk SSB Administrative datasystemer Etatsspesifikke data/registre Registerbasert sysselsetting

11 11 www.ssb.no/statres  Domstoler  Skatt  Innvandring / integrering

12 12 Breddepublisering • For hele Statsforvaltningen Ressursinnsats Statsregnskapet / SSØ + nettobudsjetterende Registerbasert sysselsetting

13 13 Indikatorer • Kroner –Egenproduksjon (lønn + varer og tjenester + kapitalkostnader (avskrivninger etc)) –Investeringer –Overføringer –Lønn i % av egenproduksjon –Varer og tjenester i % av egenproduksjon • Årsverk –Avtalte årsverk ekskl lange fravær –Overtid (på sikt)

14 14 Presenteres per hovedtjenesteområde (COFOG-inspirert)

15 15 Høsten 2010 • Utgifter –Totale utgifter i prosent av BNP –Totale utgifter per innbygger –Utgifter per hovedtjenesteområde i prosent av BNP –Totale utgifter per hovedtjenesteområde per innbygger –Fordeling på individuelle og kollektive goder i prosent av BNP OECD Government at a glance

16 16 Høsten 2010 • Årsverk –Andel årsverk i statsforvaltningen i forhold til den totale arbeidsstyrken –Årsverk fordelt på arbeidssted- og bostedskommune –Årsverk per hovedtjenesteområde i prosent av antall ansatte i statsforvaltningen –Årsverk fordelt på kjønn –Årsverk fordelt på alder –Årsverk fordelt på utdanningsnivå –Andel kvinner i høyere stillinger –Andel innvandrere i høyere stillinger

17 17

18 18 Alt klart nå? Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 1 StatRes- Statlig ressursbruk og resultater Nordisk statistikermøte 2010 København 13. august 2010 Torgeir Skovdahl Prosjektleder Statistisk sentralbyrå,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google