Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13. august 2010 Torgeir Skovdahl Prosjektleder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13. august 2010 Torgeir Skovdahl Prosjektleder"— Utskrift av presentasjonen:

1 StatRes- Statlig ressursbruk og resultater Nordisk statistikermøte 2010 København
13. august 2010 Torgeir Skovdahl Prosjektleder Statistisk sentralbyrå, Norge

2 Vi synliggjør ikke resultatene av halve det offentlige konsumet
Offentlig konsum %= 450 milliarder kr Resultater Ressurser Resultater ? 52% 48% Konsum i staten Konsum i kommunene KOSTRA * Fotnote Kilde: Nasjonalregnskap SSB 2 040329bMS_0307_0254_Client 2

3 Fra rammeavtalen mellom SSB og FAD:
”StatRes… utvikle og formidle statistikk og indikatorer om ressursbruk, aktivitet, produksjon, kvalitet og resultater for statens virksomhet ta utgangspunkt i allerede eksisterende data og statistikk, og søke å forbedre og videreutvikle dette helt eller delvis være integrert i Statistisk sentralbyrås ordinære statistikkproduksjon og videreutvikling av denne..” Utviklingsprosjekt til 2013

4 Pressemeldingen til FAD 25.10.2007

5 StatRes + KOSTRA = offentlig sektor

6 StatRes-organisasjonen
Fornyings ministeren Styringsgruppe (FAD, SSB) Referansegruppe Prosjektstyring (FAD-ØKAN) Prosjektleder, delprosjekter, prosjektmedarbeidere fra ulike deler av SSB berørte områder / etater / institusjoner

7 Strukturmodell ... Staten Statsforvaltningen SMK UFD BFD HOD FIN MOD
ASD ... Høyere utdanning UiO Forsvaret FD Heimevernet Hæren Sjøforsvaret Luftforsvaret Div. forvaltning Statsforvaltningen Helse og sosiale tjenester Nivå 2 Universiteter og høgskoler Nivå 3 Universitet Høyskoler UiB NTNU HiO HiG HiB Nivå 1 Forsvaret, offentlig orden og trygghet Kunnskap, kultur, kirke og miljøvern Samferdsel og næringsøkonomi Finansforvaltning, utenriks- tjeneste og administrasjon Nivå 4

8 Faglig modell - statistikk og indikatorer om ressursbruk, aktivitet, produksjon, kvalitet og resultater … Aktiviteter og tjenester Relaterte indikatorer Resultater Ressursinnsats Produktivitet og enhetskostnader

9 Faglig modell Eks. fra Toll- og avgiftsetaten Aktiviteter og tjenester
Relaterte indikatorer Resultater Ressursinnsats Kroner Sysselsetting Grensekontroller Skatteinnkreving Beslag av varer Innkrevde skatter Saksbehandling Produktivitet og enhetskostnader

10 Datakilder i StatRes Registerbasert sysselsetting
Administrative datasystemer Etatsspesifikke data/registre Statsregnskapet / SSØ + nettobudsjetterende Diverse tjenestestatistikk SSB

11 Domstoler Skatt Innvandring / integrering

12 + nettobudsjetterende
Breddepublisering For hele Statsforvaltningen Statsregnskapet / SSØ + nettobudsjetterende Registerbasert sysselsetting Ressursinnsats

13 Indikatorer Kroner Årsverk
Egenproduksjon (lønn + varer og tjenester + kapitalkostnader (avskrivninger etc)) Investeringer Overføringer Lønn i % av egenproduksjon Varer og tjenester i % av egenproduksjon Årsverk Avtalte årsverk ekskl lange fravær Overtid (på sikt)

14 Presenteres per hovedtjenesteområde (COFOG-inspirert)

15 Høsten 2010 Utgifter OECD Government at a glance
Totale utgifter i prosent av BNP Totale utgifter per innbygger Utgifter per hovedtjenesteområde i prosent av BNP Totale utgifter per hovedtjenesteområde per innbygger Fordeling på individuelle og kollektive goder i prosent av BNP OECD Government at a glance

16 Høsten 2010 Årsverk Andel årsverk i statsforvaltningen i forhold til den totale arbeidsstyrken Årsverk fordelt på arbeidssted- og bostedskommune Årsverk per hovedtjenesteområde i prosent av antall ansatte i statsforvaltningen Årsverk fordelt på kjønn Årsverk fordelt på alder Årsverk fordelt på utdanningsnivå Andel kvinner i høyere stillinger Andel innvandrere i høyere stillinger

17

18 Alt klart nå? Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "13. august 2010 Torgeir Skovdahl Prosjektleder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google