Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Analyseopplegg i ASSS-rapport 2010 brukt på data fra 20+ kommunene Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Analyseopplegg i ASSS-rapport 2010 brukt på data fra 20+ kommunene Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Analyseopplegg i ASSS-rapport 2010 brukt på data fra 20+ kommunene Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, KS

2 KS Utko Hva ønsker vi å få frem i analysene? Finne hvilke områder den enkelte kommune skiller seg ut på Lete etter mulige årsaker til forskjellene? Kommunen må selv bedømme om eventuelle avvik er i tråd med ønskede politiske prioriteringer.

3 KS Utko Analyseområder Regnskapsanalyse –Ser på hvordan inntektene anvendes til: Driftsutgifter Netto renter og avdrag Brutto og netto driftsresultat Investeringer Netto gjeldsendring Ressursbruk og utgiftsbehov –Ser på inntekter og utgifter korrigert for forskjeller i utgiftsbehov –Forskjeller i ressursbruk skyldes: Forskjeller i inntektsnivå Forskjeller i prioritering

4 KS Utko Kommunene må avbalansere flere hensyn: Alle prioriteringer har alternative anvendelser: –Nødvendige trade-offs: Høyt driftsoverskudd vs høye driftsutgifter –Høy/lav låneandel investeringer –Dagens tjenestetilbud vs fremtidig tjenestetilbud Prioritering mellom sektorer –Prioritering av en sektor må nødvendigvis gå på bekostning av andre sektorer/ anvendelser Optimal (ikke maksimal) anvendelse av ressurser –Gjennomsnittet blir ”norm”

5 KS Utko Kommunekasse vs kommunekonsern Konserntall –Inkluderer kommuneforetak og andeler i interkommunale selskap –Men: Varierende kvalitet på data Tall for kommunekasse –Fanger bare opp deler av kommunens virksomhet –Bedre kvalitet på data Valg mellom: –Måle feil ting på en god måte –Måle riktige ting på en mindre god måte Løsning: Forbedre kvaliteten på konserntallene

6 KS Utko Helhetlig analyse krever konsistente sammenhenger Nytt inntektsbegrep i ASSS-rapportene: Fri disponibel inntekt = Nto dr.utg (fordelt på funksjoner) + Nto renteutg/avdr + Nto dr.resultat Disponibel inntekt fremgår ikke direkte av Kostra: –Saldert størrelse Frie inntekter (skatt + rammetilskudd) Andre inntekter på 800-funksjoner Korrigeres for forskjeller i utgiftsbehov i selve analysen –Kostnadsnøklene i inntektssystemet

7 KS Utko Regnskapsanalyse

8 KS Utko Hovedtall regnskap Viser hvordan handlefrihet og gjeld har utviklet seg over tid Viser hvilke faktorer som har påvirket resultatene over tid

9 KS Utko Lokal utvikling vs utvikling i resten av 20+ Fange opp avvik fra makroøkonomisk trend Eks: –Følger endring i netto driftsresultat endringen i makro, eller viser tallene en spesiell lokal utvikling?

10 KS Utko Ressursbruk og utgiftsbehov

11 KS Utko Metodiske utfordringer Det er variasjoner mellom kommunene med hensyn til: –Inntektsnivå –Utgiftsbehov –Pensjonsinnskudd –Arbeidsgiveravgift –etc I ASSS-rapportene er det brukt et analyseopplegg som skal ivareta disse utfordringene Men: –Mangelfull kvalitet på data og kriterier vil redusere påliteligheten av analyseresultatene

12 KS Utko Forskjeller i beregnet utgiftsbehov Gjennom inntektssystemet kompenseres kommunene for forskjeller i beregnet utgiftsbehov per innbygger –Alderssammensetning –Sosioøkonomiske forhold –Bosettingsstruktur –Smådriftsulemper / stordriftsfordeler I ASSS-rapportene har vi splittet kostnadsnøkkelen i inntektssystemet på sektorene: –Grunnskole –Pleie og omsorg –Helsetjenester –Sosialtjenester –Barnevern –Administrasjon / landbruk

13 KS Utko Forskjeller i beregnet utgiftsbehov Viser hvilke sektorer en kommune har et høyt/lavt beregnet utgiftsbehov på, sammenliknet med resten av kommunene –Dette betyr at det i vil variere kommunene imellom hvor stor andel av budsjettene som bør gå til grunnskole, pleie og omsorg etc

14 KS Utko Hovedtall regnskap Nittedal

15 KS Utko Beregnet utgiftsbehov Nittedal

16 KS Utko Inntekt og anvendelse Nittedal

17 KS Utko Nto drutgift vs utgiftsbehov Nittedal

18 KS Utko Befolkningsfremskrivning Nittedal

19 KS Utko Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Nittedal

20 KS Utko Hovedtall regnskap Ringerike

21 KS Utko Beregnet utgiftsbehov Ringerike

22 KS Utko Inntekt og anvendelse Ringerike

23 KS Utko Nto drutgift vs utgiftsbehov Ringerike

24 KS Utko Befolkningsfremskrivning Ringerike

25 KS Utko Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Ringerike

26 KS Utko Hovedtall regnskap Porsgrunn

27 KS Utko Beregnet utgiftsbehov Porsgrunn

28 KS Utko Inntekt og anvendelse Porsgrunn

29 KS Utko Nto drutgift vs utgiftsbehov Porsgrunn

30 KS Utko Befolkningsfremskrivning Porsgrunn

31 KS Utko Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Porsgrunn

32 KS Utko Hovedtall regnskap Horten

33 KS Utko Beregnet utgiftsbehov Horten

34 KS Utko Inntekt og anvendelse Horten

35 KS Utko Nto drutgift vs utgiftsbehov Horten

36 KS Utko Befolkningsfremskrivning Horten

37 KS Utko Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Horten

38 KS Utko Hovedtall regnskap Skien

39 KS Utko Beregnet utgiftsbehov Skien

40 KS Utko Inntekt og anvendelse Skien

41 KS Utko Nto drutgift vs utgiftsbehov Skien

42 KS Utko Befolkningsfremskrivning Skien

43 KS Utko Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Skien

44 KS Utko Hovedtall regnskap Kristiansund

45 KS Utko Beregnet utgiftsbehov Kristiansund

46 KS Utko Inntekt og anvendelse Kristiansund

47 KS Utko Nto drutgift vs utgiftsbehov Kristiansund

48 KS Utko Befolkningsfremskrivning Kristiansund

49 KS Utko Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Kristiansund

50 KS Utko Hovedtall regnskap Ringsaker

51 KS Utko Beregnet utgiftsbehov Ringsaker

52 KS Utko Inntekt og anvendelse Ringsaker

53 KS Utko Nto drutgift vs utgiftsbehov Ringsaker

54 KS Utko Befolkningsfremskrivning Ringsaker

55 KS Utko Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Ringsaker

56 KS Utko Hovedtall regnskap Askøy

57 KS Utko Beregnet utgiftsbehov Askøy

58 KS Utko Inntekt og anvendelse Askøy

59 KS Utko Nto drutgift vs utgiftsbehov Askøy

60 KS Utko Befolkningsfremskrivning Askøy

61 KS Utko Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Askøy


Laste ned ppt "Analyseopplegg i ASSS-rapport 2010 brukt på data fra 20+ kommunene Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google