Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell , Siv Karin Paulsen Rye

2 Definisjoner og avgrensing •Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid på nyanlegg - Sum kostnader, jordbruket + Kostnader til leid hjelp + Kostnader til jordleie = «Bruttoprodukt» (tilskudd inkludert) - Sum avskrivninger, jordbruket = «Nettoprodukt» (tilskudd inkludert) = Faktorinntekt •Beregningene omfatter kun tradisjonelt jordbruk •I tillegg kommer annen verdiskaping med basis i landbruket: –Tilleggsnæringer (og annen næringsaktivitet) –Pelsdyr, bier, reindrift –Skogbruket –Ringvirkninger (foredlingsindustri, leverandørindustri, tjenester for landbruket) –”Ikke-økonomiske” verdier (levende bygder, kulturlandskap etc)

3 Generelt om metodikk •Kobling av data fra –NILFs driftsgranskinger –SLFs tilskuddstatistikk •Finner gjennomsnittsstørrelsen på bruk i alle driftsformer (går ut fra registrerte data gjennom tilskuddsstatistikken) •Finner tilsvarende gruppe i driftsgranskingene, og bruker økonomitall derfra •Kalkyler i enkelte driftsformer (bl.a. kylling, grønnsaker, veksthus) •Oppblåsing av driftsgranskingstall (rene trøndelagstall og korrigerte landstall) med antall bruk i ulike produksjoner og størrelsesgrupper •Korreksjon for korn: Noe korn i de fleste driftsformer - gjør at noen kommuner kommer feil ut med totalt kornareal. Det korrigeres for dette ved henholdsvis å legge til eller trekke fra kornareal (med tilhørende inntekter og kostnader) for husdyrproduksjoner med kornproduksjon.

4 Strukturutvikling, nedgang i prosent bruk fra (antall enheter som har søkt om produksjonstilskudd)

5 Strukturutvikling melkeproduksjon Nord-Trøndelag

6 Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket (faste 2010-kroner) Nord-Trøndelag Verdiskaping (nettoprod.) mill. kr Sysselsetting (årsverk) Sør-Trøndelag Verdiskaping (nettoprod.) mill. kr Sysselsetting (årsverk) Trøndelag samlet Verdiskaping (nettoprod.) mill. kr Sysselsetting (årsverk) Rogaland Verdiskaping (nettoprod.) mill. kr Sysselsetting (årsverk) Møre og Romsdal Verdiskaping (nettoprod.) mill. kr 734 Sysselsetting (årsverk) Agder-fylkene (2009- tall) Verdiskaping (nettoprod.) mill. kr 359 Sysselsetting (årsverk) 1 618

7 Verdiskaping i jordbruket, prosentvis fordelt på driftsformer, ST

8 Verdiskaping i jordbruket, prosentvis fordelt på driftsformer, NT

9 Verdiskaping (nettoprod.) per driftsform, 2004, 2007 og 2010, mill. kroner, Sør-Trøndelag, faste 2010-kroner

10 Verdiskaping (nettoprod.) per driftsform, 2004, 2007 og 2010, mill. kroner, Nord-Trøndelag, faste 2010-kroner

11 Verdiskaping (nettoprod.) per kommune, mill. kroner, 2004, 2007 og 2010, ST, faste 2010-kroner

12 Verdiskaping (nettoprod.) per kommune, mill. kroner, 2004, 2007 og 2010, NT, faste 2010-kroner

13 Antall årsverk per kommune, ST, 2004, 2007 og 2010

14 Antall årsverk per kommune, NT, 2004, 2007 og 2010

15 Sum verdiskaping i Trøndelag geografisk fordelt, 2010

16 Verdiskapingen i melkeproduksjon, geografisk fordelt, 2010

17 Verdiskapingen i sauehold, geografisk fordelt, 2010

18 Verdiskapingen i kombinert korn- og svineproduksjon, geografisk fordelt, 2010

19 Andels sysselsatte i landbruket i forhold til total sysselsetting, pr fylke 2010 Kilde: SSB

20 Andel sysselsatte i jordbruket i forhold til total sysselsetting i kommunen Kilde: SSB


Laste ned ppt "Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google