Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontostreng og annet artig…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontostreng og annet artig…"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontostreng og annet artig…

2 Konstostregnen 1100 565 2701 041 Består av Ansvar
Tjeneste (ikke funksjon, men snart….) Art Objekt (prosjekt/sted/flagg) 1100 565 2701 041

3 a è Kommuneplanmelding è Plan- og perspektivmøte
Lysark 02 è Kommuneplanmelding è Plan- og perspektivmøte è Handlingsplan / øk-plan è Årsbudsjett è Månedlige avviksmeldinger è Halvårsmeldinger è a   

4 Styringsmetodikk Årsplan Avrapportering Budsjettprosess
Politikere fra administrasjon/gjennomfører til målfastsetter / bestiller Utfordre og gjøre det mulig for politikere å delta kompentent.

5 Rolleavklaring:

6 Brukertilfredshet og KOSTRA
”Vi må vite at vi driver rett”, dvs er effektiv, oppnår en markedsavklaring, gjør de riktige tingene til riktig tid.

7 Forutsetninger Tjeneste Funksjon Du må forstå KOSTRA, som et alternativ til en tilbudsfunksjon KOSTRA må få rollen som meningsfullt styringssystem og prissetter for kommunens verdikjeder Brukerne må ha mulighet til å gi uttrykk for sin tilfredshet, som et alternativ til etterspørselsfunksjonen

8 Fra forvaltning til forretning Fra Smiths usynlige hånd til marked
Kr T E Mengde

9 Et nybrottsarbeid Prosjektet skal illustrere hvordan nøkkeltall fra KOSTRA og informasjon om brukernes tilfredshet med tjenestene kan kobles for å gi mer utfyllende informasjon som grunnlag for styringen av tjenesteyting og ressursbruk i kommunene Samarbeid mellom kommunene Lier, Asker og Hole, Norsk Gallup og Fürst og Høverstad, finansiert av Dept.

10 Vårt styringssystem Kostra Brukere Økonomi Lønn/personal GIS
Folkeregister Andre

11 KOSTRA Tjeneste Ressursbruk produksjon Dekningsgrader Prioritering
Produktivitet KOSTRA Dekningsgrader Prioritering Befolkning/ målgrupper

12 Informasjonsmodellen i KOSTRA
Sier lite om hvilken kvalitet tjenestene faktisk har og om brukerne av de kommunale tjenestene faktisk får dekket sine behov

13 Styringsmodell for kommunale tjenester
Ressursbruk Tjeneste produksjon Produktivitet KOSTRA Prioritering Behovs dekning Befolkning/ målgrupper Brukere Deknings grader

14 Styringsmodell for en effektiv kommunal forvaltning
Virksomheten må sikre at ressursbruken rettes mot de prioriterte målgruppene Virksomheten må videre klare å fange opp de personene i målgruppen som faktisk har behov for tjenesten Tjenestene som ytes må være tilpasset og dekke brukernes behov Tjenestene må produseres på en produktiv måte

15 Hvilket svar trenger vi?
Er det sammenheng mellom prioritering, dekningsgrader og produktivitet på den ene siden og kvalitet på tjenestene og brukernes tilfredshet på den annen side?

16 Tjenesten tilpasset brukernes behov, kvalitet og tilfredshet
Rett tjeneste I rett mengde Med rett kvalitet Avhengig av flere forhold Det faktiske innhold Service, leveringsevne Forventinger og omdømme

17 Forventinger, ikke den fulle sannhet, men den viktigste!
Forventninger preges både av opplevd og reelt behov, image (manipuler bart) Påvirkning av dette kan skje uten at kvaliteten på leveransen endres. Det kan gjøres ved at verdikjeden blir gjort kjent gjennom varedeklarasjoner eller ved manipulering.

18 Eksempler på analysen

19 Hva vet vi nå Vi har prioritert, men er det politisk bevisst?
Vi er ikke produktive men kvalitetsbevisste Vi er effektive og brukertilpasset men ikke billig Vi har et verktøy for politisk styring av tilbuds og etterspørselsfunksjonen. Vi har gjort noe, men det må systematisk gjenntas … og en jobb å gjøre i å ta dette i bruk.

20 Et bedre sted å bo! Og vi er Velkommen derfor til Hole kommune…..
På internett:

21 Og i alt pratet om marked og krefter:
Demokrati dreier seg ikke om å få eller få gjøre det vi har mest lyst til akkurat nå. Demokrati dreier seg om friheten og retten til å gi uttrykk for våre behov og til å undersøke mulighetene for å få dem oppfylt innenfor felleskapets rammer og muligheter, og til eventuelt å få fellesskapet til å endre rammene. Jepser Juul, 2000

22 Litt om hva vi praktisk har gjort:

23

24 Brukerdialog Brukerundersøkelser sortert slik at det kan kobles mot ressursbruk, effektivitet og prioriteringer Styringshjelp gjennom tjenestedeklarasjoner sortert på funksjoner. Demokratisering av faglighet gjennom etisk budsjettprosess og andre brukerfora

25 Spørsmål? Det finnes mer enn du aner på nett.


Laste ned ppt "Kontostreng og annet artig…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google