Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FØRSTEHJELP VED OMSTILLINGER OG ARBEIDSKONFLIKTER FOR LEDERE SOM ARBEIDSTAKERE Arbeidslivet preges stadig mer av omstillinger og konflikter Dette rammer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FØRSTEHJELP VED OMSTILLINGER OG ARBEIDSKONFLIKTER FOR LEDERE SOM ARBEIDSTAKERE Arbeidslivet preges stadig mer av omstillinger og konflikter Dette rammer."— Utskrift av presentasjonen:

1 FØRSTEHJELP VED OMSTILLINGER OG ARBEIDSKONFLIKTER FOR LEDERE SOM ARBEIDSTAKERE Arbeidslivet preges stadig mer av omstillinger og konflikter Dette rammer også ledere!

2 RÅD FOR LEDERE VED OMSTILLINGER FØR SITUASJONEN OPPSTÅR – Vær forberedt! 1.Sørg for å være fagorganisert – når konflikten oppstår, er det for sent. 2.Finn ut om din stilling kan være truet. 3.Omstillinger kan bety både muligheter og problemer. Finn ut hva omstillingen på din arbeidsplass vil bety for din lønns- og karriereutvikling 4.Ta tidlig kontakt med din fagforening – når omstillingen skjer kan det være for sent NÅR SITUASJONEN ER ET FAKTUM – Stå ikke alene! 1.Skaff deg kompetanse om dine rettigheter og plikter – Spør os i NTL 2.Ikke gå i dialog med ledelsen om stillingsendring uten å ha med en tillitsvalgt 3.Sørg for skriftlighet – referat fra møter skal være godkjent av begge parter 4.Sørg for at uenigheter også blir referert (evt. Krev eget referat)

3 RÅD FOR LEDERE VED OMSTILLINGER NY STILLING – NY AVTALE – Tenk langsiktig, vær smart! 1.Må du gå fra din stilling, skal det utformes en ny arbeidsavtale med nye oppgaver og evt. ny tittel/stillingskategori og mulighet for forhandling om ny lønn. Sørg for kompetent bistand ved utforming og før du signerer en avtale. 2.Ikke aksepter tilbud uten betenkningstid – selv om situasjonen kan være psykisk belastende.

4 Mer informasjon Statens veiledningshefte for omstillinger av statlige virksomheter: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/v edlegg/forvaltningsutvikling/veilder_omstilling_gevinst kost.pdf https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/v edlegg/forvaltningsutvikling/veilder_omstilling_gevinst kost.pdf Aktuelle lovparagrafer: Tjenestemannsloven:§12 – Plikt til å overta annen stilling Arbeidsmiljøloven: –Kapittel 13 – Vern mot diskriminering (f.eks. alder og kjønn) –Kapittel 14 – Ansettelse mv. –§ 14-2.Fortrinnsrett til ny ansettelse –§ 14-5 Krav om skriftlig arbeidsavtale –§ 14-6 Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen –§ 14-8 Endringer i arbeidsforholdet –Kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold –Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse –Kapittel 17 – Tvister om arbeidsforhold Hovedavtalen i Staten: § 13 - 2, Om når tjenestemannsorganisasjonene kan kreve forhandlinger ved omstillinger Om NTL Ledere Vi er en organisasjon for ledere i offentlig og halvoffentlig virksomhet. www.ntl.no/lederewww.ntl.no/ledere Kontakt:Terje Andre`Olsen, terje.andre.olsen@gmail.com, mobil: 926 50 724. Nestleder: Geir Kuvås, geir.kuvas@lmd.dep.no, mobil: 906 85 8 26. terje.andre.olsen@gmail.comgeir.kuvas@lmd.dep.no En omstilling kan være: -Ledd i en endring av en virksomhet fra en situasjon til en annen -Ledd i en reorganisering innenfor en virksomhet -Ledd i en større reform -Ledd i en kontinuerlig, intern tilpasningsprosess (endrede mål/rammevilkår) -Ledd i en prosess med geografiske flyttinger -Ledd i en sammenslåing av virksomheter -Tiltak for å løse en intern konflikt


Laste ned ppt "FØRSTEHJELP VED OMSTILLINGER OG ARBEIDSKONFLIKTER FOR LEDERE SOM ARBEIDSTAKERE Arbeidslivet preges stadig mer av omstillinger og konflikter Dette rammer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google