Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgaver for tillitsvalgte. 2 De tillitsvalgte er forbundets ryggrad Forventninger til deg  medlemmenes talerør og representant  demokratisk  må informere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgaver for tillitsvalgte. 2 De tillitsvalgte er forbundets ryggrad Forventninger til deg  medlemmenes talerør og representant  demokratisk  må informere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgaver for tillitsvalgte

2 2 De tillitsvalgte er forbundets ryggrad Forventninger til deg  medlemmenes talerør og representant  demokratisk  må informere dine medlemmer Tid til tillitsvalgtarbeid Skriftlige avtaler  ikke uformelle samtaler  gå ikke alene i møter Verving av medlemmer Hjelp og støtte  Du har et nettverk - bruk det!

3 3 Tillitsvalgtes rettigheter Talsperson og representant for medlemmer Fullmakt til å føre forhandlinger/drøftinger Rett til å ta deg av klager fra/på den enkelte arbeidstaker Skal informeres om nyansettelser, nye skal ha informasjon om hvem som er tillitsvalgt og du kan presentere deg

4 4 Tillitsvalgtes rettigheter Skal ha låsbart skap og adgang til telefon/telefaks. I tillegg kan du ta opp drøftinger om nødvendig utstyrt arbeidsrom. Kan delta i tillitsvalgtmøter i arbeidstiden uten trekk i lønn. Kan bevege deg fritt i bedriften for å utføre tillitsvervet. Får godtgjøring for møter med arbeidsgiver i fritiden. Kan ikke nektes fri fra jobben – uten tvingende grunn – for å delta i møter, konferanser og forhandlinger, kurs, faglige delegasjoner m.m. Du har en særskilt beskyttelse mot oppsigelse

5 5 Tillitsvalgtes plikter Du skal påse at lover og avtaler blir fulgt Du skal søke å organisere alle som kan bli medlem innenfor ditt område  Det er viktig at du har stor oppslutning på arbeidsplassen. Bruk rettighetene hovedavtalen gir deg til å holde deg informert om ansettelser Du må gjøre ditt beste for å opprettholde et rolig og godt samarbeidsforhold med arbeidsgiver Du skal henvende deg direkte til arbeidsgiver eller dennes representant når noe skal framføres

6 6 Tillitsvalgtes plikter Du skal gi arbeidsgiver svar snarest mulig dersom det ikke foreligger særskilt grunn til å utsette svaret. Gi beskjed om eventuell utsettelse Du må ikke oppfordre til eller medvirke i ulovlig konflikt. Du kan heller ikke legge ned ditt verv i forbindelse med en slik konflikt Du har taushetsplikt i saker som angår enkeltmedlemmer Du skal bringe informasjon fra arbeidsgiver, også dens besluttende organer, videre til andre tillitsvalgte og til medlemmene

7 7 Lov og avtaler Våre viktigste verktøy - grunnmur for forbundets arbeid  Hovedavtalen  Hovedtariffavtalen  Tjenestemannsloven  Arbeidsmiljøloven  Personalreglementet  Særavtaler  Forvaltningsloven

8 8 De vanligste sakene Ansettelse/oppsigelse/disiplinærsaker Arbeidsavtale  Alle skal ha skriftlig avtale Midlertidige ansettelser  må begrenses  må følge AML §58 A/Tjenestemannsloven  Avslutning av ulovlig midlertidig ansettelse kan behandles som en oppsigelsessak Arbeidsmiljøsaker Lønn Drøftinger og forhandlinger Omorganiseringer

9 9 Hvordan løse saker? Som tillitsvalgt må du finne veien som løser de sakene du møter! Bruk:  Andres erfaringer og eksempler  Oppslagsverk  Rådgiver på forbundskontoret Søk kunnskap og hjelp!

10 10 Lokal organisering. Vedtekter Styret Forhandlingsutvalg Økonomi/regnskap/revisjon Medlemsmøter Årsmøte Valg


Laste ned ppt "Oppgaver for tillitsvalgte. 2 De tillitsvalgte er forbundets ryggrad Forventninger til deg  medlemmenes talerør og representant  demokratisk  må informere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google