Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høst 2012 Vernetjenesten i Kristiansund.  Jobber du et sted der kollegene klager kontinuerlig, kan det svekke hjernen din.  Å høre på for mye syting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høst 2012 Vernetjenesten i Kristiansund.  Jobber du et sted der kollegene klager kontinuerlig, kan det svekke hjernen din.  Å høre på for mye syting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høst 2012 Vernetjenesten i Kristiansund

2

3  Jobber du et sted der kollegene klager kontinuerlig, kan det svekke hjernen din.  Å høre på for mye syting slår negativt ut på flere måter. Vernetjenesten i Kristiansund

4  Det beste du kan gjøre, er å distansere deg fra klagingen.  Jo mer vi hører på klaging, jo mer sannsynlig er det at vi selv vil klage. Vernetjenesten i Kristiansund

5  Selv om klaging og konflikt ikke er helt det samme, bunner begge deler i at man skylder på andre når man selv reagerer på noe, Vernetjenesten i Kristiansund

6  Baksnakking er den største kimen til konflikt.  Ta avstand fra alle som baksnakker eller klager over andre.  Det beste er å holde seg utenfor andres konflikter Vernetjenesten i Kristiansund

7  Noen ganger kan du ikke bare gå bort fra klagingen.  I stedet kan du be personen som klager om å ta ansvar for en løsning. Vernetjenesten i Kristiansund

8  En siste mulighet er at du forestiller deg at et usynlig skjold omgir deg, så du ikke slipper klagingen til.  All kritikk avslører udekkede behov hos den som kritiserer. Vernetjenesten i Kristiansund

9 På arbeidsplassen Vernetjenesten i Kristiansund

10  Som verneombud, er det viktig å gå foran for å vise lojalitet utad for sin arbeidsplassen.  Det er viktig å prøve å løse problemet på lavest mulig nivå. før man tar det skrittet å gå videre med saken. Vernetjenesten i Kristiansund

11 1. Arbeidstaker tar opp aktuell sak med virksomhetsleder. 2. Virksomhetsleder unnlater å følge opp saken – eller er en part i saken. Arbeidstaker tar saken opp med sitt verneombud 3. Verneombudet tar saken opp med virksomhetsleder. 4. Virksomhetsleder neglisjerer fortsatt saken. Verneombudet sender skriftlig rapport til hovedverneombudet som tar opp saken med virksomhetsleder eller overordnet leder. 5. Fortsatt neglisjering. Hovedverneombudet tar opp saken i arbeidsmiljøutvalget. 6. Saken blir ikke fulgt opp. saken drøftes med Arbeidstilsynet og bringes inn der hvis alvorlig Vernetjenesten i Kristiansund

12  Begrepet ”dokumentasjon” virker kanskje kjedelig, men er en nødvendighet for et effektivt verneombudsarbeid. Ønsker vi å få rettet på uheldige forhold av vesentlig betydning, nytter det sjelden med bare en muntlig fremstilling. Vi må legge frem en skriftlig dokumentasjon som klart formulerer hva som er galt og gjerne hvordan det bør rettes. Da har vi noe å forholde oss til i etterkant.  Vi må også tenke på den nytten det vil være med dokumentasjon for den som skal overta verneombudsjobben etter meg. Vernetjenesten i Kristiansund

13  Å bruke media som et hjelpemiddel, skal være en siste vei å gå for å få løst konflikter.  Og det skal alltid være i henhold til brudd på Arbeidsmiljøloven. Vernetjenesten i Kristiansund

14 Kapittel 2. Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter Vernetjenesten i Kristiansund

15  Planlegging og vurdering av arbeidsmiljøet og gjennomføring av nødvendige og forebyggende tiltak skal skje i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.  Utviklingstiltak for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid skal iverksettes i samarbeid med berørte arbeidstakere. Vernetjenesten i Kristiansund

16  Verneombudet skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljølovens § 6-2 og forskriften her § 12-11.  Verneombudet har rett til å bruke den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på forsvarlig måte. Vernetjenesten i Kristiansund

17  Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver får vite om:  a)noens personlige forhold, eller b)tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og beregninger og forretningshemmeligheter ellers, når opplysningene er av en slik art at andre kan utnytte dem i sin egen næringsvirksomhet. Vernetjenesten i Kristiansund

18

19  Når verneombudet tar tak i en sak, skal det være ut ifra brudd eller fare for brudd på arbeidsmiljøloven.  Er det ikke brudd(eller fare for brudd)så er det ikke noen sak for verneombudet. Vernetjenesten i Kristiansund

20  Verneombudet må gjøre seg kjent med og være bevist på sitt verneområde og få god kjennskap til de arbeidsoppgaver som utføres og hvem som arbeider der. Verneområdet skal være klart avgrenset slik at verneombudet kan ha full oversikt og kan ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.  Det er også viktig at verneombudet setter seg inn i lover, forskrifter og veiledninger som gjelder arbeidsfeltet og påse at disse blir fulgt.  Du skal få den tiden du trenger til å utføre dine oppgaver på en forsvarlig måte ( §6-5.2). Det er lurt å gjøre rutinejobber til faste tider. Avtal med din nærmeste leder om hvordan dette skal ordnes rent praktisk. Vernetjenesten i Kristiansund

21 Hovedverneombudet

22 Vernetjenesten i Kristiansund


Laste ned ppt "Høst 2012 Vernetjenesten i Kristiansund.  Jobber du et sted der kollegene klager kontinuerlig, kan det svekke hjernen din.  Å høre på for mye syting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google