Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse-Bergen – samhandling mellom helseforetak og kommuner Bergen 29.08.07 Ingebjørg Laupsa Halstensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse-Bergen – samhandling mellom helseforetak og kommuner Bergen 29.08.07 Ingebjørg Laupsa Halstensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse-Bergen – samhandling mellom helseforetak og kommuner Bergen 29.08.07 Ingebjørg Laupsa Halstensen

2 Helse Bergen har: 22 kommuner i nedslagsfeltet 8500 ansatte 1200 studenter 490 000 liggedøgn 404 000 pol kons 1100 senger

3

4 Mål for samhandling med kommunene: Sømløst behandlingsforløp for pasientene

5 Pas blir syk UtskrivingBehandlingDiagnoseMottak Pas utskrevet Samarbeidsavtale mellom kommuner og Helse Bergen Avtaleverk Overordnet Underordnet IP Innleggelse pasienterUtskrivingsklare pasienter Samarbeidsavtale m Bergen kommune om IP Drift Bergen Legevakt Halvannenlinje PKO-ordning Transport Driftsmøtet OBS-senger Legevakten Storetveit Sykehjem Fem praksiskonsulenter Drosje, helsebuss, amb. Driftsmøtet Kompetanse Utdanningsinstitusjoner Kompetanseutveksling Hospitering Nettverk LMS Hospitering fra kommune til sykehusHospitering fra sykehus til kommune Lindrende behandling LMS sammen med kommuner Aktiviteter i samhandlingen med kommunene Avtale om følge Undervisningssykehjem Akutt syke sykehjemspasienter Rehabilitering OKikke optimaltikke i gang Samkom avtale i psykiatri

6 ”Halvannenlinjen” Storetveit Spesialisert behandlingsavdeling Storetveit sykehjem Samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Bergen Kommune Tilbud til eldre pasienter med sammmensatte behov i grenselandet mellom spesialist -og kommunehelsetjenesten

7 Sykehjemspost 20-30 senger med standard sykehjems- bemanning Finansieres av kommunen Ekstrabemanning, lege, sykepleiere, fysiot/ergot. Finansieres av spesialist- helsetjenesten ”Modell Behandlingssykehjem”

8 Hvorfor? Mange av de pasientene som legges inn hos oss trenger ikke tilbudet i et høyspesialisert sykehus Sikre et bedre tilpasset tjenestetilbud Differensiering av tilbudet –internasjonal trend

9 Hva skal dette bidra til å løse For sykehuset, redusere innleggelsene på post For kommunen, forebygge varig funksjonssvikt. Vil redusere behovet for faste sykehjemsplasser Tjenester på riktig nivå, LEON-prinsippet

10 19 senger 2 leger 10 sykepleiere 7 hjelpepleiere 1 Fysioterapeut 5 min fra sykhuset Målgruppe: Eldre pasienter som blir innlagt på sykehus med akutte medisinske tilstander

11 Pasientflyt pasientene tas i mot i sykehuset og avklares der –pasientsikkerhet overføres halvannenlinjen innen 3 døgn gj.snitt liggetid halvannenlinjen 10 dager (maks 21 dager)

12 Ved overføring Pasienten skal: - være diagnostisert og ha planlagt/ startet behandling i sykehuset. Særlig velegnede pas.: Behov for samhandling med hjemmetjenesten f.eks hjelpemidler, oppstart med hjemmesykepleie.

13 Kriterier for overføring til Storetveit > 70 år bosatt i Bergen Kommune innlagt fra hjemmet mentalt klar kirurgisk behandling ikke aktuell etter avsluttet behandling kan pas mest sannsynlig utskrives til hjemmet forventet liggetid vil ikke overskride 3 uker pas har lagt i sykehuset < 72 timer ved overflytting

14

15

16

17 Evaluering Tiltaket blir evaluert av Agenda Muusmann Randomisert studie: –Kostnadsmessig nytte for pasientgruppe –Kostnadsmessig effekt for kommunen –Kostnadsmessig effekt for spesialisthelsetjenesten

18 Individuell Plan Samarbeidsprosjekt Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Bergen Kommune i 2006 Mål: –Samhandlingsrutiner –felles mal

19 Samarbeidsprosjektet Deltagere fra Helse Bergen somatikk og psykiatri, Haraldsplass, Bergen kommune og Brukerorganisasjonene Resultat: –Samarbeidsavtale om IP mellom Bergen kommune og sykehusene –Felles mal m/ samtykkeskjema og veileder

20

21 Samarbeidsavtalen Rutiner i samarbeidet – for pas uten IP – for pasient med IP Ansvarsfordeling Gjensidig samarbeids og informasjonsplikt

22 Utarbeidet i Helse Bergen Arbeidsbeskrivelse for IP Rutiner for IP på nett med linker til alle vedlegg + mal og samtykkeskjema i Doculive Opplæring i IP i E-læringsportal med eksamen

23 Pasientflyt-prosjektene Hovedmål: –mer strømlinjeformet pasientflyt for å utnytte kapasiteten ved sykehuset bedre Effekt: –færre korridorpasienter –redusert ventetid i akuttkjeden –færre unødvendige innleggelser Pas blir syk UtskrivingBehandlingDiagnoseMottak Pas utskrevet

24 Forløp standardisert for følgende pasientgrupper: –Brystsmerte –Pneumoni –Tungpust –Brudd –Intox Pas blir syk UtskrivingBehandlingDiagnoseMottak Pas utskrevet

25 IT- Systemer –Kompleksitet –Ryddet i eget hus, mange ulike systemer integreres –Avventer ny EPJ i Helse Vest –Vil da utvikle system for utveksling av dokumenter mellom nivåene Pas blir syk UtskrivingBehandlingDiagnoseMottak Pas utskrevet

26 Fremtiden Sømløst pasientforløp Godt samarbeid Flere tjenester ute Systemer som understøtter dette 1 % reduksjon i henvisninger fra hver lege => 10% færre pasienter inn i sykehuset


Laste ned ppt "Helse-Bergen – samhandling mellom helseforetak og kommuner Bergen 29.08.07 Ingebjørg Laupsa Halstensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google