Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestfoldmodellen Sammen om rehabilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestfoldmodellen Sammen om rehabilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestfoldmodellen Sammen om rehabilitering
Helt i stra Helt i startgropen. Ønsker 12-Kommunesamarbeidet i Vestfold

2 Visjon: Fra delt til helt
Mestring, læring og trygghet for pasient og for pårørende. Fokus: Rehabilitering 2

3 Operasjon Sykehusavdeling Pleies av personliga assistenter Rødhet oppdages, ingen informasjon til personliga ass eller foreldre Hjemmetjenesten overtar pleieansvaret ingen hjelpemidler eller lege involvert. Info om snuskjema og smøring Rødhet blir til sår. Får antidecubitus madrass Såret blir større, vesker, feber, verk Operativt ingrep Lang rehabiliteringstid Inlagt infektion 10 dager 3

4

5 Innhold i Vestfoldmodellen
Rehabilitering og etterbehandling Fokus på pasient og pårørende Brukerforankring og medvirkning Læring og mestringsmetodikk Tett samhandling om den helhetlige behandlingslinje 5

6 Målsetting Pasienten opplever seg ivaretatt gjennom en helhetlig behandlingslinje Pasient og pårørende får kunnskap og styrke til livsmestring Raskere rehabilitering og godt forberedt utskriving til hjemmet Effektiv behandlingslinje – god ressursutnyttelse Bedre bruk av rehabiliterings- og opptreningsmidler 6

7 Delmål God samhandling og samarbeid skal gi
Redusert antall reinnleggelser Redusert / utsatt behov for sykehjem Redusert liggetid på sykehuset Bedre oppfølging i kommunene Gjensidig læring og lærende team 7

8 Gevinster Bedre oppfølging og rehabilitering etter behandling gir
bedre total resultat etter behandling og færre reinnleggelser Rehabilitering i samhandling mellom spesialist og kommunehelsetjeneste øker graden av tilrettelegging for hjemmesituasjonen Økt mulighet for læring og mestring 8

9 Gevinster fortsette Økt pasient og pårørende tilfredshet
Bedre tilrettelegging for å ha pårørende aktivt med Raskere utskriving fra sykehuset gir økt sirkulasjon og færre korridorpasienter Bedre samhandling Mer optimal ressursutnyttelse 9

10 Prosjekt ”Vestfoldmodellen”
Prosjektoppstart , forutsetter svar / finansiering innen Oppstart drift (12 døgn / 20 dag) i løpet av 2009 Avhenger av løsning for bygg Avhenger av finansieringsmodell for drift Sluttrapport og evaluering høsten 2011 10

11


Laste ned ppt "Vestfoldmodellen Sammen om rehabilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google