Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Basiskompetanse. Helhetlig pasientforløp i eget hjem: Systematikk samhandling mellom kommune, sykehus og fastleger planlagt, systematisk oppfølging i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Basiskompetanse. Helhetlig pasientforløp i eget hjem: Systematikk samhandling mellom kommune, sykehus og fastleger planlagt, systematisk oppfølging i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Basiskompetanse

2 Helhetlig pasientforløp i eget hjem: Systematikk samhandling mellom kommune, sykehus og fastleger planlagt, systematisk oppfølging i hjemmetjenesten sjekklister Kompetanseutvikling og ledelse tydelige roller og ansvarsforståelse fagkompetanse vs. basiskompetanse

3 Basiskompetanse i hjemmetjenesten observere vurdere agere dokumentere Primærkontakt/soneleder -rollebeskrivelse fokus på å se helhet rundt bruker forståelse av rollebeskrivelse forståelse av ansvaret Fokus Ansatte med i prosessen: utarbeide mål utarbeide rutiner systematisk oppfølging Hvordan styrke rolleforståelsen?

4 Basis- kompetanse? ansvarsforståelse observasjonsevne kommunikasjonsevne vurderingsevne evne til å iverksette tiltak samhandlingskompetanse dokumentasjonsevne erfaringskompetanse og evne til erfaringsoverføring å systematisk ivareta kontinuitet rundt bruker følger opp denne Lage et system for hvordan vi følger opp denne

5 Basiskompetanse vs. fagkompetanse Lage et system for oppfølging

6 Helhetsforståelse IndividOmgivelser Soneleder/primærkontakt BasiskompetanseFagkompetanse

7 Ledelse, rolleforståelse og kompetanseutvikling Basiskompetanse daglig ledelse koordinering veiledning Basiskompetanse faglig ansvar god praksis Basiskompetanse – ledelse - prioritert målstyring - evaluering Basiskompetanse –god praksis PrimærkontaktEnhetsleder OversykepleierSoneleder

8 Oppfølgingsplan for pasienten Observasjon Vurdering Tiltak Styrke egenmestring Forebyggende tiltak Kompenserende tiltak (praktisk bistand) Helsetiltak inkl.beredskapsplan ved forverring Helsetiltak inkl.beredskapsplan ved forverring Evaluering Klare selv! Forebygge selv! Tre-dagers besøket4-ukers besøk Basiskompetanse Rehabilitering/trening

9 Hva kjennetegner den gamle pasienten ? (>75 år) Multisyk Multimedisinert Banal sykdom utvikler seg raskt til alvorlig funksjonssvikt behov for rask diagnose og oppstart behandling skrøpelig nettverk behov for omfattende og sammensatte tiltak fra 1. og 2.linjetjenesten

10 Konkrete tilbud (SiO) Hastetilbud i kommunen (sykehjem/hjemmetjeneste) Pasienter med funksjonssvikt og avklart diagnose Observasjonssenger - Legevakt/Felles akuttmottak (FAM) Pasienter med smerter i brystet Pasienter med magesmerter Akutt poliklinikk Interimplasser/forsterket systematisk oppfølging etter utskriving (rehabilitering) Redusere reinnleggelser og behov for kommunale tjenester Forebygging/rehabilitering Årlig besøk til alle over 75 år - rehabilitering Forebygge innleggelser

11 Takk for meg!


Laste ned ppt "Basiskompetanse. Helhetlig pasientforløp i eget hjem: Systematikk samhandling mellom kommune, sykehus og fastleger planlagt, systematisk oppfølging i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google