Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vannforvaltning fra regionalt ståsted - erfaringer fra Nordland 15. September 2010 Svolvær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vannforvaltning fra regionalt ståsted - erfaringer fra Nordland 15. September 2010 Svolvær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vannforvaltning fra regionalt ståsted - erfaringer fra Nordland 15. September 2010 Svolvær

2 Iverksatte vedtatt plan Tiltakene skal være operative innen utgangen av 2012 Eventuell populærutgave/brosjyre av forvaltningsplanen Starte opp nytt planarbeid

3 EUs vanndirektiv Et av EUs viktigste miljødirektiver, og er banebrytende for norsk vannforvaltning Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Eget miljømål for vann som er betydelig endret

4 Forvaltningen av vann skal være: Helhetlig fra fjord til fjell Samordnet på tvers av sektorer Systematisk Kunnskapsbasert Tilrettelagt for bred medvirkning

5 5 Vannregion Nordland Ti vannregioner i Norge Nordland en egen region Nordland delt inn i 10 vannområder 953 elvevannsforekomster 524 innsjøforekomster 391 kystvannsforekomster 132 grunnvannsforekomster

6 6 Vannområde Ranfjorden Stor industrivirksomhet Kostholdsråd Havneanlegg Store vannkraftverk i tillegg til småkraftverk Forurensning fra landbruk og industri Oppdrettsanlegg på land og i vann Verna områder Gyrodactylus salaris

7 Fylkesmannens oppgaver FM – MVAs viktigste oppgaver Overvåking Problemkartlegging Klassifisere Sier noe om nå-tilstanden Gir miljømål Karakterisere Beskriver påvirkningene Risikovurdere

8 Karakterisering Vannforskriften krever at vannforekomster skal ha god miljøtilstand innen 2021. For å vurdere om dette er mulig må først relevant data om naturforhold og påvirkninger samles inn og registreres. Dette trinnet kalles karakterisering. Hensikten med karakterisering er å danne seg et bilde og en bakgrunnsbeskrivelse av forholdene i den aktuelle vannforekomsten, og på grunnlag av dette gjøre en risikovurdering.

9 Klassegrenser Miljøtilstand og miljømål Målsetning at det skal oppnås minst god miljøtilstand i alle vannforekomster. Svært god = Tilnærmet naturtilstand Miljømålene skal være oppnådd for hele Nordland innen 2021. Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) Vannforekomster som er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet Mindre strenge miljømål Godt Økologisk Potensial

10 Vann-nett

11 Risikovurdering Risikovurdering: Ingen risiko Mulig risiko Risiko

12 12 Tilstand og påvirkningsfaktorer InnsjøElvKystvann

13 Påvirkninger

14 Fysiske inngrep

15 Påvirkning Forurensning

16 Eksempel på påvirkninger

17 Landbruk…

18 Noen få ord om kommunal medvirkning Vannområde Ranfjorden 9 kommuner i første område, 6 i større grad: Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Nesna, Leirfjord og Vefsn. Ulik grad av medvirkning Gode lokalkunnskaper, hva er viktig for kommunen? Flinke på avløp og landbruk. Ansatt person på skjønnsmidler, kontor hos Rana kommune


Laste ned ppt "Vannforvaltning fra regionalt ståsted - erfaringer fra Nordland 15. September 2010 Svolvær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google