Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vannforskriften og vannregion Agder Forurensningskonferanse 4.2.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vannforskriften og vannregion Agder Forurensningskonferanse 4.2.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vannforskriften og vannregion Agder Forurensningskonferanse 4.2.15

2 Om vannforskriften Norge forpliktet seg til EU’s vannrammedirektiv gjennom EØS, og vi implementerer det i Norge gjennom vannforskriften (2007). Formålet med forskriften er: – å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. –sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene, og sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.

3 Om standard miljømål Et miljømål beskriver tilstanden som skal oppnås i vannforekomsten. «Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske tilstand,..» Standard miljømål er altså god økologisk- og god kjemisk tilstand:

4 Om andre miljømål Noen ganger er det nødvendig med andre miljømål, enten strengere eller mildere. F.eks badeplasser eller drikkevannskilder, eller forekomster med store fysiske inngrep eller påvirkning fra samfunnsviktige virksomheter. Andre miljømål kan være f.eks: «svært god tilstand», «sikre at badeplasser holdes frie for krypsiv» eller «moderat tilstand» Dersom vannforekomsten får miljømål som er lavere enn «god» må det brukes en unntaksbestemmelse

5 Vannforvaltningsplan i Agder Andre ledd i formålet beskriver at det skal utarbeides regionale vannforvaltningsplaner, med tilhørende tiltaksprogram. Vi tilhører region Agder, som består av Aust-, Vest-Agder, en del av Telemark og en flik av Rogaland. Det er utarbeidet en regional plan for vannforvaltning i Agder, som ligger ute på høring nå for annen gang. Frist for innspill er 6. mars 2015

6 Om Vann-Nett Vann-Nett er en database, som bør brukes i saksbehandling og planlegging. Her finner en informasjon om vannforekomstene. Alt fra navn, id-nr, tilstand, påvirkninger, tiltak, miljømål m.m. Men! Vann-Nett er fortsatt meget mangelfull, og en kan ikke stole blindt på denne informasjonen. Anse det som veiledende.

7 Vannforskriftsarbeidet «Veien blir til mens vi går»


Laste ned ppt "Vannforskriften og vannregion Agder Forurensningskonferanse 4.2.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google