Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vannkraft i forhold til Vannforskriften EUs vanndirektiv → Vannforskriften.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vannkraft i forhold til Vannforskriften EUs vanndirektiv → Vannforskriften."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vannkraft i forhold til Vannforskriften EUs vanndirektiv → Vannforskriften

2

3 Det meste løser seg hvis man vil Det meste løser seg hvis man vil

4 Vannområder i Vannregion Agder

5 Vannregion Agder: 7 vannområder Naturgitte nedbørsfelt Følger hovedvassdragene Utarbeidet tiltaksanalyser for hvert vannområde og er grunnlaget for den regionale forvaltningsplanen Otra vannområde var med i pilotfasen ved igangsettelsen av vannforskriften i Norge Det ble utarbeidet en forvaltningsplan. Tiltaksanalysene for Otra er gjennomført som en revisjon av forvaltningsplanen

6 Vannregionmyndigheten Har den koordinerende rollen i forbindelse med arbeidet Vest-Agder fylkeskommune er vannregionmyndigheten i Agder Øvrige fylker: Aust-Agder, Telemark og Rogaland Vannregionutvalget(VRU) er sammensatt av representanter for vannregionmyndigheten og øvrige fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, samt andre berørte sektormyndigheter og kommuner. Det er VRU som vedtar de regionale planene.

7 Regional plan Plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 - 2021, med tiltaksprogram Høringsperioden delt i to: 1. høringsperiode:1. juli – 18. november 2014 2. høringsperiode:23. januar – 6. mars 2015 2. gangs høring er forbeholdt endringer i plan som fremkommer på grunnlag av innspill fra 1. høringsrunde.

8 Nasjonal gjennomgang av reviderbare konsesjoner Juni 2012: NVE og DN inviterer vannregionmyndighetene til å komme med innspill til Nasjonal gjennomgang og prioritering av kommende revisjonssaker Oppdrag fra OED og MD Prioritering av konsesjoner der minstevannføring og/eller magasinrestriksjoner er aktuelle tiltak Potensielle miljøgevinster skal vurderes opp mot redusert produksjon av fornybar kraft.

9

10 November 2012: Innspill fra Vannregion Agder Mener innspillet det blir bedt om er med på å foregripe arbeidet i Vannregionen med for lite tid til å sikre god medvirkning Vannregion Agder ga ikke innspill

11 Oktober 2013: Rapporten Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022

12 I 1.1. prioriterte konsesjoner er det åpnet for vannslipp/magasinrestriksjoner I 1.2. prioriterte konsesjoner har lavere potensial for forbedring av viktige miljøverdier og at andre tiltak enn produksjonsreduserende tiltak bør foreslås

13 Prioritering i Agder

14

15 Prioritering i Rogaland

16 Nasjonale føringer for regulerte vassdrag Januar 2014: OED og KLD sendte brev til vannregionene med nasjonale føringer for behandling av regulerte vassdrag i vannforvaltningsplanene i planperioden 2015 – 2021.

17 Vannområdenes tiltaksanalyser var levert. Vannregionmyndigheten var godt i gang med utarbeidelsen av forvaltningsplanen Uenighet mellom NVE og resten av vannregionutvalget

18 Vannkraftregulering, et prioritert område i vannforvaltningsplanen for Vannregion Agder:

19 Vannforvaltningsplan i SVR SVR inngår i vannområdene Ryfylke, Otra, Sira- Kvina, og Mandal-Audna (3 sistnevnte i Vannregion Agder)

20

21 SVR i Vannforvaltningsplan Vannforvaltningsplanen for Vannregion Agder omhandler vannkraft som tidligere omtalt. Det er registrert fremmedarten ørekyt i flere vannforekomster innenfor SVR. Tilbakegang av bunndyrene marflo og skjoldkreps i Setesdalsheiene Utskyting av måker

22 Takk for meg


Laste ned ppt "Vannkraft i forhold til Vannforskriften EUs vanndirektiv → Vannforskriften."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google