Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mange bekker små gjør en stor Å! Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i 2016-2021? Kristin Uleberg Vest-Agder fylkeskommune Prosjektleder for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mange bekker små gjør en stor Å! Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i 2016-2021? Kristin Uleberg Vest-Agder fylkeskommune Prosjektleder for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mange bekker små gjør en stor Å! Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i 2016-2021? Kristin Uleberg Vest-Agder fylkeskommune Prosjektleder for vannregion Agder

2 § 1.(formål) Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Forskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene, og sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.

3 Planer er etter vannforskriften/plan- og bygningsloven 1.Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 – 2021 2.Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 – 2021 3.Regionalt handlingsprogram for 2016

4 Fag og politikk!

5 Forslag til vannforvaltnigsplan Regionale prioriteringer Krypsiv Forsuring Vannkraftregulering Forurensa sedimenter Fremmede arter

6 Miljødirektoratets/NVE sin prioritering

7 Regional plan Sitat: «Ta opp reviderbare konsesjoner til behandling når de blir meldt inn, ikke kun etter prioritert liste»

8 1. gangs høring 1/7 – 18/11 2014

9 48 innspill fra Kommuner Sektormyndigheter Interesseorganisasjoner Vannområder Kraftselskap Noen få privatpersoner

10 Hva kom det innspill på? Vannkraft Mer penger til kommunene Manglende kost/nytte vurderinger Noen ønsket mer fokus på kyst og sjø Veldig mange var enig i prioriteringene….

11 «Ta opp reviderbare konsesjoner til behandling når de blir meldt inn, ikke kun etter prioritert liste» Kommunene NVE m fl

12 Ellers…. Kommune – Aust-Agder Kommune – Aust-Agder Kommune – Aust Agder Fylkesmannen – Aust Agder Statens vegvesen Foto: Lars Berg Holtan

13 Hva endret vi… Først gangs høring ble avsluttet 18/11 - 2014 Andre gangs høring skulle starte 23/1 – 2015 2 møter i vannregionutvalget 2 politiske arbeidsgruppemøter

14 Sjøørret Det var ingen politisk vilje til å prioritere sjøørret Foto: Lars Berg Holtan men fisk er nå omtalt som kvalitetselement

15 Vannkraft Regional prioritering av vassdrag med kraftanlegg Overordna kost/nytte

16

17 Ellers Og det ble utarbeidet miljømål for svært modifiserte vannforekomster (SMVF) (påkrevd). Alt av tiltak ble lagt inn i vann-nett Planene ble kortet ned + litt andre ting….

18 2. gangs høring 23/1 – 6/3 2014

19 Hva var folk opptatt av ved 2.høring? 21 innspill Noe uenighet ift SMVFer og miljømål Reaksjoner på «Regional prioritering av vassdrag med kraftanlegg» Vi burde ha kommet lengre…… Manglende kost/nytte Veldig mange mente planen var blitt mye bedre!!

20 Status for planarbeidet pr i dag

21 Her er vi Mål!!

22 Hva skjer når kongen har godkjent planen?

23 Forberede neste planperiode? Kost/nytte Implementering av data i Vann-Nett -Kalking, overvåking Kvalitetsikre data Vann-Nett …….

24 Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i 2016-2021? Miljødirektoratet har som vanlig lovet oss en veileder…..

25 Omorganiserer arbeidet i vannområdene

26 Videre… Vi skal jobbe for at tiltak blir gjort Opplæring i vann-nett Bidra til å forbedre Vann-nett Implementering av data til vann-nett Informasjon….

27 Fortsette å jobbe for bedre samordning mellom sektorer «Disse tiltakene pågår uavhengig av vannforskriften» Jobbe for at planene blir brukt og ikke lagt i en skuff!

28 Virkning Planen skal legges til grunn for regionale organers virksomhet Bidra til å samordne og styre arealbruken på tvers av kommune og fylkesgrensene

29 På vei mot et bedre vannmiljø! www.vannportalen.no/agder


Laste ned ppt "Mange bekker små gjør en stor Å! Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i 2016-2021? Kristin Uleberg Vest-Agder fylkeskommune Prosjektleder for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google