Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.vannportalen.no Miljømål og klassifisering av miljøtilstand Steinar Sandøy, DN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.vannportalen.no Miljømål og klassifisering av miljøtilstand Steinar Sandøy, DN."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.vannportalen.no Miljømål og klassifisering av miljøtilstand Steinar Sandøy, DN

2 www.vannportalen.no Vannforskriften Vannforvaltninga skal vere: Kunnskapsbasert Økosystembasert Klassifisering av miljøtilstand Overvåking

3 www.vannportalen.no Kunnskapsbasert forvaltning Erfaring frå første runde med karakterisering: – lite eksakt kunnskap om tilstand i VF, særleg om biologiske forhold Vannforskriften forutsetter eit forvaltnings- system der overvåking og tilstandsfastsetting er ein integrert og nødvendig del av arbeidet med forvaltningsplanen.

4 www.vannportalen.no Vanntilstand Forvaltnings- planer Tiltak Tiltaks- overvåking Rulleres hvert 6. år Problem- kartlegging Klassifisering

5 www.vannportalen.no Miljøtilstand - oversikt Fastsette miljøtilstand i VF – Klassifisering – Formål – Metode Naturtilstand Miljømål Klassifiseringssystem

6 www.vannportalen.no Klassifisering av miljøtilstand Formål: Oppfyller VF miljømålet? Kor langt unna miljømålet er vi? Grunnlag for å foreslå tiltak. Tilstandsfastsettinga er vannforvaltninga si febermåling, korleis står det til med pasienten?

7 www.vannportalen.no ”Oppmåling” - Klassifisering Skala Referanse-/nullpunkt Naturtilstanden = Målemetode/verktøy Klassifiseringssystem =

8 www.vannportalen.no Naturtilstand Skala Referanse-/nullpunkt Naturtilstanden = Målemetode/verktøy Klassifiseringssystem =

9 www.vannportalen.no Naturtilstand Naturtilstanden er referansepunktet! Vi måler miljøtilstand i forhold til naturtilstanden, som avvik frå naturtilstanden Svært god tilstand = Naturtilstanden Naturtilstanden

10 www.vannportalen.no Standard miljømål overflatevatn God økologisk tilstand God kjemisk tilstand Ingen forringelse av tilstanden!

11 www.vannportalen.no Miljømål – Økologisk tilstand Typespesifikke miljømål

12 www.vannportalen.no Miljømål - Kjemisk tilstand Dårlig God Kjemisk tilstand Miljøgifter

13 www.vannportalen.no Miljømål grunnvatn God kvantitativ tilstand God kjemisk tilstand God Dårlig God Dårlig

14 www.vannportalen.no Miljømål grunnvatn Stoffer/parameterTerskelv.Vendepkt.v. Nitrat, µg/l5037,5 Bekjempingsmidler, µg/l0,10,075 Sum bekjempingsmidler, µg/l0,50,4 Klorid, mg/l200150 Sulfat, mg/l10075 Ammonium, mg/l N0,50,4 Arsen, µg/l107,5 Kadmium, µg/l53,75 Bly, µg/l107,5 Kvikksølv, µg/l0,50,4 Trikloreten+Tetrakloreten, µg/l107,5

15 www.vannportalen.no Klassifiseringssystem Skala Referanse-/nullpunkt Naturtilstanden = Målemetode/verktøy Klassifiseringssystem =

16 www.vannportalen.no Klassifiseringssystemet Klassifiseringssystemet er typebasert: Miljøforhold varierer med vanntype Klassifiseringssystemet gir oss: Naturtilstand (referansetilstand) Klassegrenser Miljømål og tiltaksgrenser For den enkelte vanntype

17 www.vannportalen.no Klassifisering av økologisk tilstand Fastsette miljøtilstand i ein vannforekomst: på grunnlag av data for alle kvalitetselement Klassifisering etter ”det dårlegaste styrer” Innsjø Planteplankton Vassplanter Makroinvertebratar Fisk

18 www.vannportalen.no God Dårlig Modera t Dårlig Økologisk tilstand ”Det dårlegaste styrer” Plantepl Vassplanter Bunndyr Fisk

19 www.vannportalen.no Klassifisering av økologisk tilstand Ingen eller minimal påvirkning: Svært god tilstand! Kjent påvirkning: tilstrekkelig å ha data for mest følsomme kvalitetselement. Forenkla tilstandsvurdering: Bruke alle tilgjengelege opplysningar Vurdere på grunnlag av omfang av påvirkning Prioritere å skaffe nye data! Innsjø Planteplankton Vassplanter Makroinvertebratar Fisk

20 www.vannportalen.no Klassifiseringssystemet Minst ein målemetode pr. kvalitetselement Vannforskriften definerer parametrane vi skal måle på (Vedl. V) Klassifiseringssystemet definerer målemetoden Systemet er fortsatt under utvikling!

21 www.vannportalen.no Klassifisering av økologisk tilstand ParameterMålemetode Mengde/tetthetKonsentrasjon klorofyll-a Artssamansetning? ParameterMålemetode Mengde/tetthetTetthet ungfisk (el-fiske) – aure og laks ArtssamansetningFiskeindeksen Alderssamansetning? Planteplankton Fisk

22 www.vannportalen.no Klassifisering TilstandsklasseKalkfattig klarKalkfattig humøsKalkrik humøs Svært god tilstand1,2 – 3,02,5 – 53 – 7 God tilstand3,0 – 4,55 – 87 – 10,5 Moderat tilstand4,5 – 78 – 1510,5 – 20 Dårleg tilstand7 – 1515 – 3020 – 40 Svært dårleg tilstand> 15> 30> 40 Planteplankton - Innsjø Klorofyll a (µg/l)

23 www.vannportalen.no Klassifisering av miljøtilstand - oppsummering Vannforskriften sin ”febermåling” Formål: Er miljømålet nådd? Store krav til biologiske data. Når påvirkning er påvist skal tilstanden dokumenterast gjennom biologiske data! Kunnskapsbasert forvaltning: Prioritert oppgave å skaffe bedre dokumentasjon på miljøtilstand!

24 www.vannportalen.no


Laste ned ppt "Www.vannportalen.no Miljømål og klassifisering av miljøtilstand Steinar Sandøy, DN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google