Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13.01.2012| Fredagsforum | 1 Samhandlings- statistikk Helsedirektoratet Beate M. Huseby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13.01.2012| Fredagsforum | 1 Samhandlings- statistikk Helsedirektoratet Beate M. Huseby."— Utskrift av presentasjonen:

1 13.01.2012| Fredagsforum | 1 Samhandlings- statistikk Helsedirektoratet Beate M. Huseby

2 13.01.2012| Fredagsforum | 2 1. Innholdet i rapporten 2. Framtidsperspektiver 3. Komparativ statistikk på kostnader til helse- og omsorgstjenester

3 13.01.2012| Fredagsforum | 3 Bakgrunn: Behov for styringsinformasjon om ”samhandling” på flere nivå Tilgjengelige data – hva kan de fortelle oss? NPR KOSTRA-SSB IPLOS – Helsedirektoratet/SSB Kuhr Nasjonalregnskapet & Health Accounts - SSB SAMDATA | 3

4 13.01.2012| Fredagsforum | 4 Hva er samhandlingsstatistikk? Komparativ statistikk av nivåene i helsetjenesten Statistikk om virkemidler i reformen Statistikk om samhandlingstjenester  Statistikk om ”selve samhandlingen”  Statistikk om samhandlingspasienter  Statistikk om forebygging 31.05.2011 | 4

5 13.01.2012| Fredagsforum | 5 Innholdet i rapporten: Framtidsperspektiver Komparativ statistikk på kostnader Komparativ statistikk på pasienter og tjenester Komparativ statistikk for 10 utvalgte pasientgrupper Kommunal medfinansiering Utskrivningsklare pasienter Rehabilitering og bruk av individuell plan ”Følge-med-indikatorer” i pleie og omsorgstjenesten Data: muligheter og begrensninger 02.09.2010| Strategiseminar | 5

6 Framtidsperspektiver - befolkningsutviklingen 13.01.2012 | 6 | Fredagsforum

7 Kostnader til sykehustjenester etter alder 13.01.2012 | 7 | Fredagsforum

8 Kostnader til helsetjenester etter alder 13.01.2012 | 8 | Fredagsforum

9 05.12.2011 02.09.2010 | Strategiseminar | 9 Framtidsperspektiver – helse- og omsorgstj. 2010-40 (faste priser 2010) 02.09.2010| Strategiseminar | 9 13.01.2012 | 9 | Fredagsforum

10 05.12.2011 02.09.2010 | Strategiseminar | 10 Framtidsperspektiver – kostnader helse- og omsorgstj. – pst endring 2010-40 02.09.2010| Strategiseminar | 10 13.01.2012 | 10 | Fredagsforum

11 05.12.2011 02.09.2010 | Strategiseminar | 11 Framtidsperspektiver Effekt av UKP på liggedager 2010-2040 02.09.2010| Strategiseminar | 11 13.01.2012 | 11 | Fredagsforum

12 13.01.2012| Fredagsforum | 12 Komparativ statistikk på helsetjenester Se helsetjenestene i sammenheng Variasjon mellom kommunene Forhold som påvirker denne variasjonen Endring nasjonalt Endring for grupper av kommuner

13 13.01.2012| Fredagsforum | 13 Komparativ statistikk på kostnader til helse: 02.09.2010| Strategiseminar | 13

14 13.01.2012| Fredagsforum | 14 Komparativ statistikk kostnader pr. innbygger 02.09.2010| Strategiseminar | 14

15 13.01.2012| Fredagsforum | 15 Komparativ statistikk kostnader kommunenivå Somatisk spesialisthelsetjeneste: DRG-poeng * enhetsrefusjonen ISF 2010 (NPR) Aktivitet som inngår i kommunal medfinansiering Aktivitet som ikke inngår i kommunal medfinansiering Primærhelsetjenesten: Pleie og omsorgstjenester (KOSTRA) Kommunehelsetjenesten inkl refusjoner til fastleger (KOSTRA + Kuhr) 02.09.2010| Strategiseminar | 15

16 13.01.2012| Fredagsforum | 16 Grunnlaget for analyser av kommunale variasjoner

17 13.01.2012| Fredagsforum | 17 Kostnader til helsetjenester per innbygger 80 år+ 13.01.2012 | 17 | Fredagsforum

18 13.01.2012| Fredagsforum | 18 Variasjoner mellom kommunene i kostnad pr innb. for helse- og omsorgstjenester

19 13.01.2012| Fredagsforum | 19 Kostnader per innbygger til helse- og omsorgstj. etter behov for spesialisthelsetj. (NOU 2008:2) | 19

20 13.01.2012 | Fredagsforum | 20 Kostnader per innbygger til helse- og omsorgstj. etter komm. nivå av høye frie disponible inntekter | 20

21 13.01.2012| Fredagsforum | 21 Kostnader per innbygger til helse- og omsorgstj. etter kommunestørrelse | 21

22 Pasienter per 1000 innbyggere i spes. helsetj. og fastlege for 9 pasientgrupper 13.01.2012 | 22 | Fredagsforum

23 Pasienter per 1000 innbyggere 80år + i spes.helsetj. og fastlege for 9 pasientgrupper 13.01.2012 | 23 | Fredagsforum

24 Andel korttidsplasser på institusjon 13.01.2012 | 24 | Fredagsforum

25 Oppsummering: Befolkningsveksten vil føre til større vekst i PLO enn i spesialisthelsetj. Variasjonene mellom kommunene i PLO og kommunehelsetj. er større enn i spes.helsetj. Konklusjon: Komparativ statistikk er viktig for å få et samlet bilde av helsetjenesten og utviklingen i helsetjenestens ulike deler – og nødvendig for å følge utviklingen i samhandlingsreformen 13.01.2012| Fredagsforum | 25


Laste ned ppt "13.01.2012| Fredagsforum | 1 Samhandlings- statistikk Helsedirektoratet Beate M. Huseby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google