Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte Omsorgsboliger OPS Nesodden kommune 12. August 2014 Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte Omsorgsboliger OPS Nesodden kommune 12. August 2014 Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte Omsorgsboliger OPS Nesodden kommune 12. August 2014 Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet

2 Agenda Velkommen Presentasjon av prosjektet – Behovet for omsorgsboliger - omfanget av denne anskaffelsen – Rammebetingelser i forhold til Husbanken – Lokasjon Gjennomføring av konkurransen – OPS modellen – Kvalifikasjonsfasen – Tilbudsfasen – Fremdriftsplan Spørsmål Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet

3 Kommunale planer Kommuneplan Helhetlig plan for helse og omsorg Boligsosial handlingsplan Nesodden kommune har en ung befolkning. Andelen eldre, det vil si innbyggere over 67 år, vil øke i hele planperioden. I 2020 vil kommunen ha vel 2800 innbygger over 67 år (prognose). Det vil si en økning på 960 personer. Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet

4 Omsorgstrappen Overordna strategi for å følge opp sentrale og lokale føringer, samt møte framtidige utfordringer er å etablere ei omsorgstrapp med 6 nivå: Nivå 0: Grunnmuren – sammen skaper vi det gode liv Nivå 1: Alternative tjenester Nivå 2: Hjemmetjenester Nivå 3: Heldøgnstjenester i omsorgsbolig Nivå 4: Tidsbegrensa opphold Nivå 5: Langtidsopphold ved Nesoddtunet Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet Omsorgstrappen

5 Målsetting i planperioden (type) Universelt utformede boliger både små og 2-3 roms Omsorgsboliger med bemanning Plass til bemannet base Servicefunksjoner Universelt utformet uteareal Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet

6 Tildelingsrett og Husbanktilskudd (investeringstilskudd) Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet Boligsjef Laila Finstad 03. april 2014

7 Investeringstilskudd fra Husbanken Omsorgsboliger – personer med behov for heldøgns helsetjenester: Eldre Personer med langvarig somatisk sykdom Personer med nedsatt funksjonsevne Ikke krav om bemannet base på stedet Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet Boligsjef Laila Finstad 03. april 2014

8 Forts…Investeringstilskudd fra Husbanken Omsorgsbolig Max tilskudd til en omsorgsbolig er kr 1.485.000,-. Anleggskostnaden pr boenhet for omsorgsbolig er kr 3.300.000,-. I teorien ingen øvre grense for antall boliger, men krav til utforming. Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet Boligsjef Laila Finstad 03. april 2014

9 Forts…Investeringstilskudd fra Husbanken Andre forutsetninger for utbetaling av tilskudd er bl a: -Universell utforming (NS 1101) -Energieffektive løsninger -Oppfylle branntekniske krav i risikoklasse 6, inkl sprinkelanlegg -Arbeidsmiljølovens bestemmelser -Tilrettelegging for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem, annen velferdsteknologi Se Husbankens hjemmesider Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet Boligsjef Laila Finstad 03. april 2014

10 Forts…Investeringstilskudd fra Husbanken Lokaler for dagaktivitet For ulike grupper hjemmeboende uten behov for heldøgnstjenester – 55% tilskudd Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet Boligsjef Laila Finstad 03. april 2014

11 Tildeling Kommunen skal disponere og har plikt til å tildele omsorgsboligene og/eller sykehjemsplassene i en periode på minst 30 år til personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Ved selv å eie omsorgsboligene og leie dem ut til brukergruppene, kan kommunen sikre seg kontroll over bruken av omsorgsboligene uten tidsbegrensning. Hvis kommunen inngår avtaler om leie av lokaler/boliger, som de kan gjøre etter endringene i investeringstilskuddet i 2011, må kommunen sikre seg disposisjonsrett i minst 30 år for å kunne overholde tildelingsplikten. Ved leie skal leiekontrakten tinglyses på eiendommen. Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet Boligsjef Laila Finstad 03. april 2014

12 omsorgsboliger Interessante linker: http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-rettet-mot- kommuner/ks-veiledning/ http://www.husbanken.no/~/media/Simpleupload/2011/9/19/KS advokatene2.ashx http://www.husbanken.no/~/media/Omsorgsboliger/Offentlig%2 0eller%20privat_finansiering.ashx http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd- investeringstilskudd/veileder_2012/ Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet Boligsjef Laila Finstad 03. april 2014

13 Omfanget av denne konkurransen: OPS-prosjekt Omsorgsboliger Omsorgsboliger for eldre med omfattende hjelpebehov – 40 boliger – Opsjon på aktivitetssenter for 25 personer – Anslagsvis tomtestørrelse er ca 7000 m2. Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet

14 OPS-prosjekt Omsorgsboliger Lokalisering Nord for Fjellstrand. Nærhet til aktivitetstilbud, handelssentrum, offentlige tjenester og servicefunksjoner. Leverandører skal tilby egnet tomt for formålet. Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet

15 Anskaffelsen omfatter Tomt Regulering Design Prosjektering Utbygging Forvaltning, drift, vedlikehold og service (vaktmester) av Leieobjektet i leieperioden. Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet

16 Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet 1. OPS modellen 2. Gjennomføring av konkurransen Tema

17 Bestiller OPS Leverandør Investor A Investor B Bank / Finans Finansiering Egenkapital GrunneierEntreprenørDrifter av anlegget Underentreprenør A Underentreprenør B Underentreprenør C Tjenester Leveransen 7 Normal OPS kontraktsstruktur/modell

18 Vederlagsformatet

19 Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet Gjennomføring av konkurransen Konkurransen gjennomføres i følgende hovedfaser 1.Prekvalifikasjonsfasen 2.Tilbudsfasen med konkurransegrunnlag 3.Forhandlingsfasen 4.Tildeling av kontrakt/kontraktsoppstart

20 Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet Gjennomføring av prekvalifiseringen Mål for prekvalifiseringen: – Sitte igjen med tre til fem leverandører som er egnet til å gjennomføre oppdraget Kvalifikasjonskriteriene 1. Obligatoriske krav Organisatoriske og juridiske stilling (Gjelder alle) 2. Finansielle og økonomiske kapasitet (Leverandøren) 3. Tekniske og faglige kvalifikasjoner Meget god kompetanse på å gjennomføre tilsvarende oppdrag – Særskilt for de enkelte roller Erfaring fra tilsvarende oppdrag Krav til egnet tomt Nødvendige offentlige tillatelser Kvalitetssikringssystem Skal utfylle søknadsskjema!

21 Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet Kontraktuelt rammeverk Leieavtale med regulering av bygge- og driftsfasen – 30 år – Baseres på markedsmessige prinsipper – Fast leiesum, indeksregulert alternativ fast årlig prisregulering – Ytre og indre vedlikeholdsansvar for utleier – Ved utgangen av leieperioden skal leieforholdet i utgangspunktet opphøre. – Det er særskilt regulering av byggefasen – Utleier er ansvarlig for regulering av tomten

22 Parametere i konkurransefasen Kravspesifikasjonen: Rom - og funksjonsprogram Kvalitetskrav Husbankens krav Prosjektutforming og kvaliteter – utarbeidelse av skisseprosjekt Årlig husleie inkl FDVS Avkastningskrav/ Finansiell struktur Organisatorisk struktur Fornøyde leietakere i en optimal leilighet Lønnsomhet Prosjektkostnad Leiepris (-nivå, inkl. FDVS) Vedlikeholdsnivå Restverdi Finansiell Operasjonell Input kommunen Input leverandører Resultatet Tilbudt nøkkelpersonale

23 Fremdriftsplan for konkurransen Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet 1.Informasjonsmøte: 12.8. 2014 2.Siste frist innsending av spørsmål til kvalifiseringen: 29.8.2014 3.Frist for innlevering av søknad om kvalifisering:9.9.2014 4.Kvalifisering/meddelelse om kvalifisering:12.9.2014 Konkurransen: 1.Utsendelse av konkurransegrunnlag: 29.09.2014 2.Tilbudsfrist: 6.1.2015 3.Kontraktsinngåelse: Mai 2015 4.Oppstart leie: 2016

24 Spørsmål? Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet


Laste ned ppt "Informasjonsmøte Omsorgsboliger OPS Nesodden kommune 12. August 2014 Nesodden kommune Sammen skaper vi det gode livet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google