Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reisekjeden.no REDSKAP FOR UNIVERSELL UTFORMING AV OFFENTLIG TRANSPORT Rudolph Brynn 2012-12-18.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reisekjeden.no REDSKAP FOR UNIVERSELL UTFORMING AV OFFENTLIG TRANSPORT Rudolph Brynn 2012-12-18."— Utskrift av presentasjonen:

1 reisekjeden.no REDSKAP FOR UNIVERSELL UTFORMING AV OFFENTLIG TRANSPORT Rudolph Brynn 2012-12-18

2 2 Standard Norge • Privat og uavhengig medlemsorganisasjon • Utvikler standarder på de fleste områder • Fastsetter årlig ca. 1 200 nye Norsk Standard • Norges medlem i CEN og ISO • Finansieres gjennom statlig tilskudd, prosjektinntekter og royalty fra salg av standarder • Non-profit – inntekter tilbakeføres til standardiseringsarbeid • Produserer standarder for universell utforming innen IKT, brukermedvirkning, tjenester, byggverk, uteområder og transport

3 Om reisekjeden.no – bakgrunn og målsetting 01

4 reisekjeden.no ble formelt åpnet av daværende statsråd Magnhild Meltveit Kleppa

5 5 Bakgrunn for www.reisekjeden.no •Ca. 20 % av befolkningen har problemer med å benytte kollektivtransport pga. manglende tilgjengelighet •Et universelt utformet transporttilbud er en forutsetning for at alle skal kunne delta i samfunnslivet •Tilgjengelige billettautomater kan med intuitive brukergrensesnitt gjøre det enklere for flere å benytte kollektivtransport Standard Norge - presentasjons norsk

6 6 Hva er en reisekjede og hvor er standardene som hører til? •Informasjon – WCAG 1.0 og 2.0, ATAG etc., •Reise til/fra holdeplass, stasjon etc. - standard for uteområder NS 11005:2011, samt NS 11001:2009, del 1 universell utforming av byggverk •Holdeplass, terminal, stasjon, flyplass - NS 11001 del 1, NS 11010 Tilgjengelige reiselivsmål etc. •Billettering etc. - standard for selvbetjeningsautomater må utvikles, noe finnes for enkelte typer automater. •Transportmiddel – vurderer eksisterende standarder for tog, buss, fly og passasjerskip/ferger Standard Norge - presentasjons norsk

7 7 Målsetting for prosjektet •Bidra til en helhetlig prosess for universell utforming i reisekjeden ved å bruke standardisering som verktøy •Prosjektet er delt i tre faser: •Utredning om status for standardiseringsarbeid internasjonalt og nasjonalt som er relevant for reisekjeden •Utarbeide en elektronisk veiledninger for bestillere og leverandører på transportområdet, interesseorganisasjoner og andre interesserte •Utarbeide nasjonal overordnet standard som dekker områder som ikke er dekket i dag Standard Norge - presentasjons norsk

8 Innhold i reisekjeden.no 02

9 9 Innhold i reisekjeden.no •Veiledningen er finansiert av Samferdselsdep. og utviklet av Standard Norge •Hovedemnene tilsvarer de viktigste leddene i en reisekjede −informasjon før og under reisen −utforming, drift og vedlikehold av veier til og fra holdeplasser og stasjoner −infrastruktur i form av bygninger og knutepunkter −passasjerrettigheter og assistanse −transportmidler Standard Norge - presentasjons norsk

10 10 Hovedområder og delområder i reisekjeden.no •Under hvert hovedområde −Temaartikler −Faktabokser −Lenker til andre nettsteder der man finner nyttig informasjon −Grunnlag for utlysninger, kravspesifikasjoner og for å levere inn tilbud om leveranse av varer og tjenester •Generell informasjon om universell utforming i teori og praksis, blant annet fagartikler og nyheter •Omfatter også engelske fagsider Standard Norge - presentasjons norsk

11

12

13

14 Takk for oppmerksomheten! Mer informasjon? www.reisekjeden.no Standard Norges fagsider: www.standard.no/no/Fagomrader/Universell--utforming/ www.standard.no/no/Fagomrader/Universell--utforming/ Kontakt: rbr@standard.norbr@standard.no


Laste ned ppt "Reisekjeden.no REDSKAP FOR UNIVERSELL UTFORMING AV OFFENTLIG TRANSPORT Rudolph Brynn 2012-12-18."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google