Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 1 Boligpolitikk i Tromsø boligsosiale utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 1 Boligpolitikk i Tromsø boligsosiale utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 1 Boligpolitikk i Tromsø boligsosiale utfordringer

2 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 2 Organisering Boligsosiale utfordringer Boligsosiale føringer Hvordan vil vi gjøre det Resultater

3 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 3 Organisasjonskart Tromsø kommune Rådmannen Kommunalsjef skoler Kommunalsjef Boligkontor mv Kommunalsjef Eiendom mv Kommunalsjef Pleie/omsorg ServicetorgetRehabilitering Flyktningtjen. Boligkontoret NAV Tromsø Eiendom 7 Støtteenheter Omsorg, 5 enh Tildelingskontor Rus og psykiatri m fl

4 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 4 Rådmannens anbefaling ”For Boligkontorets virksomhet anbefales det at dagens arbeidsoppgaver videreføres, det er viktig at det boligsosiale fagmiljøet i størst mulig grad holdes samlet, og utvikles. Rådmannen vil derfor fraråde en oppsplitting av arbeidsoppgavene som i dag tilligger Boligkontoret.”

5 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 5 251 vanskeligstilte

6 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 6

7 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 7

8 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 8

9 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 9 Føringer i kommuneplanen 1.Skape gode rammer for alderdom og legge til rette for at alle kan bli boende i eget hjem så lenge som ønskelig. 2.Kommunen vil kontinuerlig arbeide for trygge og inkluderende lokalsamfunn, spesielt for utsatte grupper og i områder der levekårsutfordringene viser seg størst. 3.Tromsø kommune vil arbeide for å etablere flere boliger til vanskeligstilte. 4.Tromsø kommune vil følge opp vanskeligstilte for å gjøre dem i stand til å bo i og beholde en egnet bolig.

10 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 10 Målsettinger.. –Tilstrekkelig antall boliger –Kompetanseheving –Virkemiddelapparatet fungerer iht kommunens målsettinger VISJON: ”Vanskeligstilte skal kunne skaffe og beholde egen egnet bolig.” BSHP - Visjon og Mål

11 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 11 Førende prinsipper 1.Normaliseringsmodellen danner grunnlag for boligsosial tenking. Det grunnleggende i modellen er at det ikke er personen som skal normaliseres, men man setter inn tiltaksom normaliserer relasjonen mellom personen og samfunnet 2.Et spesielt fokus på de unge vanskeligstilte med mål om at de skal bli selvstendige 3.Administrativt skal det fokuseres på koordinert samhandling utfordringer rutiner system arenaer for samhandling

12 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 12 Førende prinsipper (forts) 4. Bygging/etablering av ett differensiert boligtilbud samlokaliserte omsorgsboliger med personal base enkeltstående omsorgsboliger i vanlige bomiljø, men nært base ordinære boliger samlokalisert med fellesareal og ordinære boliger i vanlige bomiljø. 5.Utleieboliger plasseres i størst mulig grad i vanlige bomiljø (liten grad av samling av kommunale boliger) 6.Boliger kommunen anskaffer skal være universelt utformet

13 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 13 Hvordan gjør vi det?

14 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 14 Hvordan gjør vi det? (forts) Suksessfaktorer –Politisk og administrativ forankring –Innspill/medvirkning av repr. for brukergrupper –Finansielle løsninger for alle tiltak –Oppfølging av besluttede tiltak Brukerutvalg

15 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 15 Samarbeid med Husbanken Avtale sammenfallende med BSHP Generell avtale Årlige arbeidsplaner Arbeidsmål: Anskaffelse av boliger Kompetanseutvikling Økt fokus på bostøtte og startlån

16 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 16 Prosjekter Samhandlingsarena Inntaksteam Faglig innhold boveiledning Miljøvaktmester Fravikelser

17 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 17 Utvikling - Rus og Psykiatri Suksess 20062009 Prosjekter: - Bostedsløse - På vei til egen bolig - BSHP Hospits Tiltak: - Fusjonering av Rus og Psykiatri - Natthjemmet - Kafe 103 - Ørretholmen - Flere LAR-deltakere - Bedre tjenestetilbud - Virkelig - Samhandling internt i kommunen - Samarbeid eksterne aktører - Diverse prosjekter 2004 Noen resultater: - Mindre innbrudd - Reduserte boligkøer - Fra 6 mill i hospits til ca 2,5 mill kr på natthjemmet+ - Forankret normaliseringsmodell

18 Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 18


Laste ned ppt "Boligkonferansen i Tromsø - 4.-6. mai 2010 1 Boligpolitikk i Tromsø boligsosiale utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google