Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi i Værnesregion Boligkonferansen 2014 innlegg 8. Mai.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi i Værnesregion Boligkonferansen 2014 innlegg 8. Mai."— Utskrift av presentasjonen:

1 Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi i Værnesregion Boligkonferansen 2014 innlegg 8. Mai

2 VÆRNESREGIONEN Selbu (4 030) Tydal (860) Stjørdal (22 667) Meråker (2 535) Frosta (2 646) Utviklingssenter for hjemmetjenester Værnesregionen (32 738) Sør og Nord Trøndelag

3 VELFERDSTEKNOLOGI Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelser i institusjon.

4 HVORFOR VELFERDSTEKNOLOGI?  Flere yngre får økt hjelpebehov  Utfordrende å få nok helseutdannede i fremtiden  Antall 80-åringer fordobles mellom 2020-2050 DEN NYE GENERASJONEN ELDRE ER ROCKA OG ANNERLEDES. HVORDAN ØNSKER DE Å LEVE SINE LIV?

5 HVILKEN GEVINSTER? Opparbeidelse av erfaring og kunnskap Bedre kvalitet på kommunale tjenester Bidra til økt trygghet Brukerne skal mestre sin egen hverdag på en mer selvstendig måte Fokus på: Innovasjon gevinstrealisering

6

7

8 SMARTBO Rom som består av nye og eksisterende teknologiske løsninger som kan bidra til at befolkningen kan oppleve egenmestring og trygghet, bedre livskvalitet og økt kvalitet på tjenestene i regionen Offisiell åpning 26. November av ordfører og etatsjef

9 HYLLEVARE  Presentasjon av ulik teknologi til innbyggerne og ved besøk  Internundervisning kommunalt ansatte  Utprøving av ulik teknologi fra ulike leverandører

10 Hjelpemiddelsentralene har et overordnet og koordinerende Ansvar for formidling av tekniske hjelpemidler og tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse innen eget fylke. Sentralene kan låne ut hjelpemidler til brukere som har varig behov for dette innenfor områdene syn, hørsel, bevegelse, kognisjon og kommunikasjon NAV HJELPEMIDDELSENTRAL

11 TJENESTER FRA KOMMUNEN TRYGGHETSPAKKE Hva som kan bli en del av kommunens tjenestetilbud i fremtiden.

12 BO LENGRE HJEMME http://www.youtube.com/watch?v=-h0S_6tVnXU&hd=1

13 BO LENGRE HJEMME

14

15

16 VIDEOKOMMUNIKASJON MED NETTBRETT Kan videokommunikasjon bidra til økt selvstendighet og skape trygghet hos brukere, samt bidra til økt kvalitet og effekt i hjemmetjeneste? 3 nettbrett 1 smart-telefon Prosjektet styrt av 3 personer i etat omsorg Interessert leder og personalgruppe

17 VIDEOKOMMUNIKASJON

18 VEIEN VIDERE 1. APRIL 2014- 28. FEBRUAR 2015

19 HVORDAN GI EN SIKKER TJENESTE? RISIKOFAKTORER

20 ALARMSENTRAL Status i Værnesregion pr i dag: Stjørdal kommune: Ascom- trygghetsalarm, legevakta som alarmsentral Selbu kommune: Hjelp 24 Tydal kommune: Hjelp 24 Meråker kommune: Hjelp 24 Frosta kommune: sanitet drifter trygghetsalarmen økonomisk, går inn til alarmtelefon i hjemmetjenesten Alle kommunene i Værnesregion unntatt Frosta har samme legevakt Fagråd ønsker å ha en felles alarmsentral

21


Laste ned ppt "Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi i Værnesregion Boligkonferansen 2014 innlegg 8. Mai."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google