Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser

2 Lov om offentlige anskaffelser "Loven skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser……" Utnytter vi mulighetene? 2

3 Manglende mål om innovasjon i offentlige innkjøpsstrategier (PWC 2011)

4 Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon. Vi må samhandle smartere! 4

5 Hvor kan vi samhandle smartere? 5 Grov skisse på en anskaffelsesprosess Skisse forprosjekt ProsjekteringKonkurranseLeveranse

6 Innovasjon «en ny vare, tjeneste, produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.» 6 Departementene (2013): Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

7 Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelses prosesser som utfordrer og utvikler leverandørmarkedet. 7

8 8 Stavanger kommune Formål  Energi- og driftsseksjonen i Stavanger kommune ønsket et nytt energibesparende sentraldriftsystem og mer effektiv drift av kommunen  En felles løsning for alle tekniske anlegg.  Oversikt over aktuell teknologi, og stimulere markedet til å utvikle løsninger som treffer kommunenes behov Aktiviteter  Dialogkonferanse  Én til én møte med leverandører i oktober 2010  Stavanger kommune lyste ut konkurranse om anskaffelse høsten 2012 Resultater  Dialogen med markedet avdekket at det var mulig å få på plass en sentral løsning, til tross for at dette var noe kommunen selv på et tidligere tidspunkt ikke trodde var mulig  Kommunen vil kunne ta i bruk et kjent system på en ny måte i en ny sektor

9 Oslo kommune 9 Eva Hurtig, fagsjef ved byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester Aktiviteter  Dialogkonferanse  En til en møter våren 20111 Resultater  Det ble utarbeidet en helt ny funksjonell kravspesifikasjon og konkurransen ble utlyst tidlig 2012 for et pilotbygg; Kampen Omsorg+. Bygget stod ferdig september 2012.  Smarthusteknologi skal Omsorg+ gi de eldre (over 67 år) en sikrere og tryggere tilværelse i de kommunale omsorgsboligene, samt økt grad av egenmestring.  Målet for Omsorg+ prosjektet er å ha ferdigstilt 1000 leiligheter med Omsorg+ standard innen 2015.  I forkant av denne anskaffelsen hadde Oslo en kravspesifikasjon som tidligere hadde blitt bruk for Ensjøtunet. Den hadde ikke kravene for fremtidens omsorgsboliger. Formål

10 NAV - evalueringsresultater 10 Piloter  Hørsels-, kommunikasjon- og varslingstekniske hjelpemidler  Synstekniske hjelpemidler Gjennomførte aktiviteter  Dialogkonferanser  En- til- en møter  Designkonkurranse  Styrket sitt omdømme; NAV viser vilje ved å forberede seg og være med på noe nytt.  Gjennomgått en organisatorisk innovasjon. Anskaffelsesteamet består nå av personer med kompetanse på brukerbehov og bruker mer ressurser på behovsavklaringsfasen.  Pilotprosjektene har gitt NAVs ansatte inkl. jurister trygghet på gjennomføring av innovative offentlige anskaffelser.  Forventer innovasjoner i neste kontraktsperiode (4 år)

11 11 "… funksjonell kravspesifikasjon gjør det enklere å få inn nyvinninger på produktfronten i perioden mellom anskaffelsene. Det er strenge regler for dette da nye produkter ikke kan avvike fra den og de krav som er spesifisert i anbudsdokumentet. Er disse kravene av teknisk art er det derfor vanskelig med nye produkter. Er derimot kravene behovsbasert, er det enklere å kunne benytte ny teknologi ved et evt. produktbytte innenfor en kontraktsperiode uten at dette er i strid med regelverket." Kilde: Pöyry pilotevaluering nr. 2 og 7, fase 2 - NAV

12 12 "Med knapp til mellom konkurranseutlysning og frist for levering av tilbud var det derfor ikke særlig rom for at leverandørene skulle rekke å utarbeide forslag til nye innovative løsninger utover det som allerede var i deres sortiment. NAV forventer at innovasjonseffekten først vil komme om 4 år, da nye konkurranser innenfor produktgruppen vil måtte gjennomføres. Behovene vil da være samme som nå, og NAV har som mål at kravspesifikasjonene også da skal være funksjonelle. NAV mener signalet om at det fra nå av vil bli laget mer funksjonelle kravspesifikasjoner gjør at leverandørene allerede nå kan begynne å tenke hva de kan tilby ved neste anskaffelse…" Kilde: Pöyry pilotevaluering nr. 2 og 7, fase 2 - NAV

13 Mer informasjon  www.leverandorutvikling.no www.leverandorutvikling.no  www.anskaffelser.no www.anskaffelser.no Beskrivelse av pilotprosjekter, presentasjoner fra dialogkonferanser, metodikk mv. på programmets hjemmeside 13

14 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google