Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gratangen Boligstiftelse Eie, eller leie?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gratangen Boligstiftelse Eie, eller leie?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gratangen Boligstiftelse Eie, eller leie?
Boligstiftelse presentasjon Kurt –Egil Rogne Gratangen Boligstiftelse Eie, eller leie?

2 Innholdsoversikt Om stiftelsen Om leieboliger Om eieboliger
Boligmarked dilemma Våre muligheter Boligsosialhandlingsplan

3 Om Gratangen Boligstiftelse
Etablert som selvstendig stiftelse fra 21/4-89. Det er nå 2 stk 100 % stillinger innen FDVU*. Omsetning på ca. 3 mill pr år. Vi bestyrer utleie av ca. 50 boenheter i kommunen, hovedsakelig to-roms leiligheter. Vi er en forholdsvis stor aktør i det lokale eiendomsmarkedet. Vi har et nært samarbeid med kommunen, 3 av 4 i styret velges av kommunestyret. *FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling).

4 Boligstiftelsens tilbud
Vi har nå nesten alt utleid og har opprettet ventelister på våre boliger. Vi driver med klargjøring av en bolig for salg. Våre boliger er spredt over hele kommunen. Løvdal 4 – Foldvik 4 – Årstein 31 – Gratangsbotn 10 Vi har ansvar for drift, vedlikehold av boligmassen og ivaretar utleierollen. Vi tilbyr ca. 50 boliger, her er 16 omsorgsboliger og 4 flyktningeboliger inkludert. Landssnitt for kommunale boliger er 18,3 pr 1000 innbygger i kommunene

5 Hvem har behov for leieboliger ?
Kommunen gjennom flyktninger og egen omsorgstjeneste Kommunen leier boliger til flyktninger og deler av omsorgstjenesten. Familier i endring og generasjonsskifte Ved endringer i familieforhold kan det bli behov for leie. Tilflyttere, arbeidssøkende – Aktivt næringsliv Usikkerhet med økonomi ved tilflytting, mange som kommer til leiemarkedet.

6 Hvem har behov for eieboliger ?
Tilbakeflyttere Stedsbevisste og søker til «sin» hjemplass Unge eldre God økonomi, god helse skal ha sitt paradis og bli gamle på – utsetter behov for støtte fra kommunen. Ofte ønsker de velikeholdsfrie og behagelige Familie-etablerere Stedsbevisste og søker til «sin» hjemplass Arbeidsinnvandrere Nærhet til arbeidsplass, trenger også arenaer utenom for å bli integrert Flyktninger De som er ferdige med introduksjonsprogrammet i kommunen og vil etablere sitt eget hjem her.

7 Boligmarked utleie -eie, eller leie?
Leieboliger er ikke fysisk forskjellige fra eierboliger. Utleiere har de samme eller flere av kostnadene som selveiere.  Imidlertid er ikke kostnadene ved å eie og leie den samme. En viktig forskjell er at folk er bedre motivert til å ta vare på og forbedre egen eiendom enn andres. Det fører til gjennomgående høyere kostnader til drift og vedlikehold ved utleie. Dette kan bli forsterket ved at de som er mest interesserte i å ta godt vare på boligen, oftere enn andre velger å være eiere. Standarden til boligen. Økt standard gir også økt selvfølelse.

8 Eie, eller leie? Leie, kan ikke eie. Finansieringsproblematikk.
Utenlandsk/tilflyttet arbeidskraft får vansker med finansiering av boligkjøp. Boligstiftelsen får ofte risikoen med dårlige betalere. Finansieringsproblematikk. Boligeiere tar høy kapitalrisiko, leietakere tar lav kapitalrisiko i distriktene. Bankene ser investering, ikke hjem og vil unngå kapitalrisiko. Bokostnaden kan beskrives:    Renter+ Drift-/vedlikehold- Skattefordel og verdiendring Vi får ikke skattefordel og har høy vedlikeholdskostnad. Verdistigningen tar så lang tid etter et nybygg at bankene er ofte restriktive på utlån. Distriktsinvesteringer trenger ekstra lang tid.

9 Boligsosialhandlingsplan
Bolig er et viktig og grunnleggende element i velferdssamfunnet. Å være uten egen bolig er ofte også isolert sett en av grunnene til at vanskeligstilte ikke har oppnådd den velstandsøkningen som andre har oppnådd. Bolig er derfor et sentralt element også med tanke på å unngå ”fattigdomsfella”. Det må tilrettelegges boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke selv klarer og skaffe egen eid eller leid bolig, beholde den. Forebygging er viktig. Kommunen er iverksetter og gjennomfører av den lokale sosiale boligpolitikken. Det boligsosialearbeidet er sammensatt, krevende og fordrer eierskap og kompetanse..

10 Våre muligheter Vi kan gi et boligsosialt løft i Gratangen.
Våre boliger skal være attraktive og gi våre leietakere en god opplevelse. Vi har begynt en grundig oppgradering for å bedre statusen på våre boenheter. Kommunen kan bruke stiftelsen som et verktøy i sin boligsosiale handlingsplan. Vi kan være et mindre formelt bindeledd i en overgangsfase for vanskeligstilte i etableringen av egen bolig.


Laste ned ppt "Gratangen Boligstiftelse Eie, eller leie?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google