Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligstiftelse presentasjon Kurt –Egil Rogne.  Om stiftelsen  Om leieboliger  Om eieboliger  Boligmarked dilemma  Våre muligheter  Boligsosialhandlingsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligstiftelse presentasjon Kurt –Egil Rogne.  Om stiftelsen  Om leieboliger  Om eieboliger  Boligmarked dilemma  Våre muligheter  Boligsosialhandlingsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligstiftelse presentasjon Kurt –Egil Rogne

2  Om stiftelsen  Om leieboliger  Om eieboliger  Boligmarked dilemma  Våre muligheter  Boligsosialhandlingsplan

3 ▪ Etablert som selvstendig stiftelse fra 21/4-89. ▪ Det er nå 2 stk 100 % stillinger innen FDVU*. ▪ Omsetning på ca. 3 mill pr år. ▪ Vi bestyrer utleie av ca. 50 boenheter i kommunen, hovedsakelig to-roms leiligheter. ▪ Vi er en forholdsvis stor aktør i det lokale eiendomsmarkedet. ▪ Vi har et nært samarbeid med kommunen, 3 av 4 i styret velges av kommunestyret. *FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling).

4  Vi har nå nesten alt utleid og har opprettet ventelister på våre boliger.  Vi driver med klargjøring av en bolig for salg.  Våre boliger er spredt over hele kommunen. ▪ Løvdal 4 – Foldvik 4 – Årstein 31 – Gratangsbotn 10  Vi har ansvar for drift, vedlikehold av boligmassen og ivaretar utleierollen.  Vi tilbyr ca. 50 boliger, her er 16 omsorgsboliger og 4 flyktningeboliger inkludert. ▪ Landssnitt for kommunale boliger er 18,3 pr 1000 innbygger i kommunene

5  Kommunen gjennom flyktninger og egen omsorgstjeneste  Kommunen leier boliger til flyktninger og deler av omsorgstjenesten.  Familier i endring og generasjonsskifte  Ved endringer i familieforhold kan det bli behov for leie.  Tilflyttere, arbeidssøkende – Aktivt næringsliv  Usikkerhet med økonomi ved tilflytting, mange som kommer til leiemarkedet.

6  Tilbakeflyttere  Stedsbevisste og søker til «sin» hjemplass  Unge eldre  God økonomi, god helse skal ha sitt paradis og bli gamle på – utsetter behov for støtte fra kommunen. Ofte ønsker de velikeholdsfrie og behagelige  Familie-etablerere  Stedsbevisste og søker til «sin» hjemplass  Arbeidsinnvandrere  Nærhet til arbeidsplass, trenger også arenaer utenom for å bli integrert  Flyktninger  De som er ferdige med introduksjonsprogrammet i kommunen og vil etablere sitt eget hjem her.

7  Leieboliger er ikke fysisk forskjellige fra eierboliger.  Utleiere har de samme eller flere av kostnadene som selveiere.  Imidlertid er ikke kostnadene ved å eie og leie den samme.  En viktig forskjell er at folk er bedre motivert til å ta vare på og forbedre egen eiendom enn andres.  Det fører til gjennomgående høyere kostnader til drift og vedlikehold ved utleie. Dette kan bli forsterket ved at de som er mest interesserte i å ta godt vare på boligen, oftere enn andre velger å være eiere.  Standarden til boligen.  Økt standard gir også økt selvfølelse.

8  Leie, kan ikke eie.  Utenlandsk/tilflyttet arbeidskraft får vansker med finansiering av boligkjøp.  Boligstiftelsen får ofte risikoen med dårlige betalere.  Finansieringsproblematikk.  Boligeiere tar høy kapitalrisiko, leietakere tar lav kapitalrisiko i distriktene.  Bankene ser investering, ikke hjem og vil unngå kapitalrisiko.  Bokostnaden kan beskrives: Renter+ Drift-/vedlikehold- Skattefordel og verdiendring  Vi får ikke skattefordel og har høy vedlikeholdskostnad.  Verdistigningen tar så lang tid etter et nybygg at bankene er ofte restriktive på utlån. Distriktsinvesteringer trenger ekstra lang tid.

9 Bolig er et viktig og grunnleggende element i velferdssamfunnet.  Å være uten egen bolig er ofte også isolert sett en av grunnene til at vanskeligstilte ikke har oppnådd den velstandsøkningen som andre har oppnådd.  Bolig er derfor et sentralt element også med tanke på å unngå ”fattigdomsfella”.  Det må tilrettelegges boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke selv klarer og skaffe egen eid eller leid bolig, beholde den.  Forebygging er viktig.  Kommunen er iverksetter og gjennomfører av den lokale sosiale boligpolitikken.  Det boligsosialearbeidet er sammensatt, krevende og fordrer eierskap og kompetanse..

10  Vi kan gi et boligsosialt løft i Gratangen. ▪ Våre boliger skal være attraktive og gi våre leietakere en god opplevelse. ▪ Vi har begynt en grundig oppgradering for å bedre statusen på våre boenheter.  Kommunen kan bruke stiftelsen som et verktøy i sin boligsosiale handlingsplan. ▪ Vi kan være et mindre formelt bindeledd i en overgangsfase for vanskeligstilte i etableringen av egen bolig.


Laste ned ppt "Boligstiftelse presentasjon Kurt –Egil Rogne.  Om stiftelsen  Om leieboliger  Om eieboliger  Boligmarked dilemma  Våre muligheter  Boligsosialhandlingsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google