Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Momskompensasjon Budsjettene er beregnet på at beløp som belastes koststedet er fakturabeløp ekskl. mva. Viktig å påføre kode, slik at man ikke blir belastet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Momskompensasjon Budsjettene er beregnet på at beløp som belastes koststedet er fakturabeløp ekskl. mva. Viktig å påføre kode, slik at man ikke blir belastet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Momskompensasjon Budsjettene er beregnet på at beløp som belastes koststedet er fakturabeløp ekskl. mva. Viktig å påføre kode, slik at man ikke blir belastet med hele fakturabeløpet inkl. mva.

2 Momskompensasjon Avgiftsterminer jan/feb, mars/april, mai/juni, juli/aug, sept/okt og nov/des Viktig at faktura mottatt i for eksempel februar sendes regnskap innen fristen for periodeavslutning. Fakturaer som blir registrert for sent eller feil som oppdages etter periodeavsl. Er penger TAPT, da momsbeløpet vil bli belastet ditt budsjett. Glemt kode kan ikke rettes etter fristen for avgiftstermin. Viktig å rydde opp i ressursnummer på fakturaen, slik at fakturaen kommer direkte til rett person raskt.

3 Betingelser for kompensasjon
Selgeren må være registrert i merverdiavgifts-manntallet Det må være utstedt et formelt korrekt salgsdokument angitt MVA. Dette ser vi vet at organisasjonsnummeret til leverandøren står med MVA bak. Eks mva.

4 Nytt vedr. momskompensasjon
Dersom fakturaen ikke er påført mva, skal kode 0 benyttes. Mva kode 3d skal benyttes når fakturaen er påført mva, men hvor mva-komp. Ikke er berettiget (når vi ikke har krav på refusjon for mva).

5 Begrensninger i mulighet for kompensasjon 1
Bevertning/servering (uavhengig av hvem som deltar) gir ikke kompensasjon. Gjelder også gaver eller reklame. Kun berettiget dersom pris pr. person er under kr. 50 inkl. mva Leie av selskapslokaler/møtelokaler gir ikke komp. Kost/losji/transport til virksomhetens ansatte/pensjonister gir ikke komp, men drosjeregninger og billetter har vi fått tillatelse til å påføre kode på. Billetter må undertegnes. Drift av bedriftskantiner gir ikke komp, men oppføring/vedlikehold er berettiget.

6 Begrensninger i mulighet for kompensasjon 2
Personkjøretøy gir ikke komp. Gjelder også mopeder. Kun varebil kl. 2 (med grønne skilter) er kompensasjonsberettiget, samt buss med mer enn 16 seter. Hjemme-PC er ikke kompensasjonsberettiget

7 Utgifter til kost som er kompensasjonsberettiget.
Kost til bruk i syke-/aldershjem, barnehage, SFO Gratisk frukt og annen sunn mat til skoleelever i matpausen Utkjøring av mat til eldre i medhold av vedtak hjemlet i sosialtjenesteloven (også ved liten egenandel) Ved ordninger de eldre melder seg på er det ikke rett til kompensasjon

8 Fast eiendom Hovedregel: Det gis ikke kompensasjon vedr. bygg/eiendom for utleie/salg. Kompensasjon gis ved utlån av eiendom, f.eks gymsal som lånes ut til skolekorps. Kompensasjon gis til boliger for ”helse- og sosialformål”. Definisjon: Omsorgsbolig, sykehjem, bolig m/heldøgns omsorg (komm.helsetjl.§1-3 Trygdebolig, servicebolig, bolig m/heldøgns omsorg Sosialtjl. §4-2 (d)

9 Eksempler på særskilt tilrettelegging som gjør bolig komp.berettiget.
Fysisk tilrettelegging med tilpasset bad/WC, dørterskler Tilknyttet vakttjeneste Nær tilknytning til lovpålagt pleie- eller servicetilbud Bruk av en leilighet i en boligblokk til base for pleiepersonell med ansvar for øvrige beboere Hovedregel er at ”særlige forhold” må gjøre den egnet til helse- eller sosialbolig Men alle disse tilrettelegginger betinger at boligen bebos av en beboer med spesielle behov

10 Eksempler på boliger som ikke er kompensasjonsberettiget
Tilpasset bolig som benyttes som ordinær utleiebolig Vanlige boliger til flyktninger og asylsøkere Boliger for elever i videregående skole Vanlig bolig i kommunal boligblokk Personalboliger

11 Momskompensasjon, krav til salgsdokument
Navn og adresse til leverandør Organisasjonsr etterfulgt av MVA Navn og adresse til mottaker Klar beskrivelse av varen eller tjenesten Kvantum eller omfang av det som er levert/utført Sted for levering/utføring Spesifikasjon av vederlag inkl. og eks. avg. Samt avg.beløpet UNNTAK: Billetter med 8% avgift. Tilstrekkelig at billett påtegnes reisens formål, dato og reisendes signatur.


Laste ned ppt "Momskompensasjon Budsjettene er beregnet på at beløp som belastes koststedet er fakturabeløp ekskl. mva. Viktig å påføre kode, slik at man ikke blir belastet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google