Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nav Narvik Nav veileder i videregående skole Linda A. Hegge – Leder Nav Narvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nav Narvik Nav veileder i videregående skole Linda A. Hegge – Leder Nav Narvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nav Narvik Nav veileder i videregående skole Linda A. Hegge – Leder Nav Narvik

2 NAV, 24.09.2016Side 2 Pilot i Nordland  Møte med AVDIR og UDIR + Nav Nordland, fylkeskommune og fylkesmann 27/4-15.  Utarbeidelse av søknad til AVDIR  Tilsagn juli 2015  Rekruttering sluttført oktober 2015  Iverksettelse: Januar 2016….

3 NAV, 24.09.2016Side 3

4 NAV, 24.09.2016Side 4 Hvem er vi?  Nav Narvik: 46 årsverk (50%-50% stat og kommune)  Narvik videregående: 3 studiesteder: – Solhaugen med yrkesfag og studieforberedene: ca. 230 elever – Oscarsborg med yrkesfag, ca. 210 elever – Frydenlund med studieforberedende og en yrkesfagklasse, ca. 460 elever. – Studieverksted (voksne rettselever), ca. 30 elever – Fagskole med ca. 70 elever – Prosjektklasse i fagarbeiderløftet, ca. 45 elever. – Stor på helsefag, mekaniske og elektrofag – Oscarsborg har 12 elever i en utdanningsverkstedklasse, elever som er kommet fra oppfølgingstjenesten – Studieverksted – Interkommunalt studiesenter for Ofoten: inneholder alle eksisterende deler av ekstern virksomhet ved Narvik vgs, (OPUS – kurs og oppdragsvirksomhet), karrieresenter, studieverksted, kompetansesenter for fornybar energi og prosjekter )

5 NAV, 24.09.2016Side 5 Hvorfor vil vi??  Vi har utfordringer knyttet til ungdomsledighet  Rus- og psykiatriproblematikk  Et arbeidsmarked som har hardnet til  «Prestasjonssamfunnet» utfordrer  Egne kartlegginger, både i kommune og i regi av KoRus (ungdata) osv.  Men, mest av ALT  VI har behov for ennå tettere koordinering av tjenestene  Vi VIL bidra til forebyggende tiltak, tidlig inngripen og best mulig grunnlag for integrering i framtidig yrkesliv!

6 NAV, 24.09.2016Side 6 Hva er Nav-veileder i videregående skole  NAV-veileder er en del av «elevtjenesten» på den videregående skolen. Fire dager i uka på VGS en dag i uka på NAV-kontoret i ungdomsteamet/ som ungdomskontakt  Både skoleleder og NAV-leder er ansvarlige – Rektor disponerer NAV-veilederen som en ressurs på den videregående skolen og i elevtjenesten – NAV-leder har ansvar for tjenestene og tiltakene NAV-veileder yter og disponerer NAV-veilederen som en ressurs i Ungdomsteamet.  Styringsgrupper på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer sikrer forankring og legitimitet – Rektor, NAV-leder, Rådgiver fra Fylkesmannen, NAV Fylke, Fylkeskommunen, brukerrepresentanter

7 NAV, 24.09.2016Side 7 Målsettinger  Mål om 1. økt gjennomføring i videregående opplæring og 2. integrering i arbeidslivet – NAV skal yte tiltak og tjenester til elever i videregående skole samtidig med videregående opplæring – Dette skal sikre samtidig og helhetlig innsats – Sikre ulike kompetanser og virkemidler i arbeidet med å beholde elevene i videregående opplæring – Kompetanseutvikling på tvers.

8 NAV, 24.09.2016Side 8 Faglige prinsipper  Forebyggende  Tidlig inn  Lavterskel  Tilgjengelige tjenester – Elever med behov skal få hjelp av NAV-veilederen i skolen og ikke behøve å dra fra skolen til sitt NAV-kontor * Metodisk tilnærming: Styrkebasert tilnærming (Motiverende intervju- Anerkjennende intervju)

9 NAV, 24.09.2016Side 9 Vi har vært gode på å se muligheter i Ofoten!!

10 NAV, 24.09.2016Side 10 Vi har et godt utgangspunkt…  Årelang tradisjon rundt godt samarbeid om målgruppen  Karrieresenteret lokalisert i vgs  Formidlingskoordinatorer i vgs  PPT har faste kontordager på alle 3 studiesteder  Helsesøstertjenester  S-team: Avdelingsleder elevtjenesten, rådgivere PPT, Helsesøster, miljøarbeider og studierektor, oppfølgingtjenesten + Nav-veiledere

11 NAV, 24.09.2016Side 11 Modell for samarbeid Modellen for samarbeid som prøves ut bygger på kunnskap om: – betydningen av konkret kunnskap om hverandres tjenester og tiltak – betydningen for felles arena for konkret samarbeid – betydningen av forankrede avtaler om samarbeid Og ikke minst: Å være uredd for å «trø» i hverandres bed

12 NAV, 24.09.2016Side 12 Tjenester og tiltak fra 2 sektorer Helhetlig oppfølging og samtidige tjenester Skole og NAV arbeider samtidig med elevene både under kartlegging og i oppfølgingen Fra sekvensiell jobbing til parallell jobbing

13 NAV, 24.09.2016Side 13 Hvilke tjenester og tiltak Fra NAV:  Elever som har behov, og fyller eventuelle betingelser, for NAVs tjenester, tiltak og virkemidler skal kunne tilbys dette av NAV-veileder.  Aktuelle tiltak og tjenester – Opplysning råd og veiledning – Stønad til livsopphold – Tversektorielt samarbeid, individuell plan – Koordinering opp mot øvrig tjenesteapparat i kommune – Arbeidspraksis – Annet – Oppfølging i overgang fra skole til arbeid, bedriftskontakt – Kurs ved behov (privatøkonomi-arbeidslivskompetanse) m.v.

14 NAV, 24.09.2016Side 14 Hvilke tjenester og tiltak? Fra skole: – Ordinær opplæringsløp – «Individuell opplæringsplan» / tilpasninger Elevtjenester: – Sosialpedagogisk rådgiving – PPT – Oppfølging fra oppfølgingstjenesten – Skolehelsetjenester

15 NAV, 24.09.2016Side 15 Annet…  Vi ønsker også å se verdien i dette prosjektet opp mot øvrige satsninger, bla.  Regjeringens strategi for fattigdom og Narvik kommunes arbeid med handlingsplan mot fattigdom  Narvik kommunes oppvekstplan  Integreringsarbeidet  Mange gode erfaringer gjennom samarbeid mellom Nav og Nordland fylkeskommune, - AKTIV UNGDOM kursene er ett av MANGE eksempler.

16 NAV, 24.09.2016Side 16 «Piloter i forsøket»  Det er etablert 10 piloter med NAV-veiledere i vgs skole så langt: – Oslo (Stovner og Hellerud vgs) – Akershus (Jessheim vgs) – Hedmark (Storhamar og Katedralskolen) – Vest-Agder (Kvadraturen, Tangen og Vennesla vgs) – Rogaland (Godalen vgs) – Troms (Tromsø Maritime og Breivika vgs) – Finnmark (Alta, Hammerfest, Karasjok og Kautokeino vgs) – Nordland (Narvik vgs.)  Det legges til rette for 2 årlige nettverkssamlinger  Evalueres av Høgskolen i Oslo og Akershus /AFI  Registreringsverktøy

17 NAV, 24.09.2016Side 17 Vi gleder oss til fortsettelsen!


Laste ned ppt "Nav Narvik Nav veileder i videregående skole Linda A. Hegge – Leder Nav Narvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google