Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Ofoten Studiesenter Siv Lysvold 30. mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Ofoten Studiesenter Siv Lysvold 30. mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Ofoten Studiesenter Siv Lysvold 30. mars 2016

2 Introduksjon og historikk, mandat fra NFK Prosjektet skal etablere et studiesenter for næringslivet, offentlig sektor og voksne i Ofoten. Studiesenteret skal samle et slagkraftig fagmiljø med partnerskapsavtaler i regionen; herunder tilby veiledning, avklaring, kartlegging, opplæring og sertifiseringer. Prosjektet skal særlig vurdere ulike finansieringsmodeller for å sikre et bærekraftig studiesenter. Prosjektet tar utgangspunkt i resultatene fra et forprosjekt. Involverte parter i forprosjektgruppen var blant annet: Futurum, Narvik vgs. v/Karrieresenteret/OPUS, Narvikregionen Næringsforening (NRNF), RKK Ofoten, Høgskolen i Narvik og Ofoten Regionråd. Forprosjektet konkluderte med at det er et prekært behov for å samle aktører innen utdanning, forskning og næringsliv i Ofoten for kompetansemobilisering mot vekst og nyskapning i regionen. En etablering av et studiesenter med hovedkontor i Narvik vil danne plattform for økt samarbeid og økt mobilisering hos relevante aktører for kompetanseutvikling i hele regionen.

3 Forankring En etablering av et studiesenter i Ofoten finner blant annet sin forankring i Fylkesplan for Nordland 2013-2025, kapittel 6.2 gjennom og: «Stimulere til økt samarbeid mellom forskningsmiljø, utdanningsinstitusjoner, næringsliv, offentlig sektor og innovasjonsaktører» og ved og «bidra til å videreutvikle kompetansemiljøene i fylket.» Man skal videre «styrke og målrette rekrutteringen av arbeidskraft, stimulere til kompetanseheving i arbeidslivet».

4 Organisasjonskart Daglig leder (rektor) Avdelingsleder OPUS Kurs Prosjektvirksomhet Konferansearrangør Avdelingsleder Karrieresenter og studieverksted Avdelingsleder Helsefagskolen i Nordland, Narvik

5 Hva gjør OSS nå? OPUS Kompetansemegler for - Videregående skole -Høgskole - Sertifiseringer - Spesialiserte kurs - Prosjekter HELSEFAGSKOLEN I NORDLAND, NARVIK Helse aldring og aktiv omsorg Psykisk helsearbeid og rusarbeid Tverrfaglig miljøarbeid Kreftomsorg og lindrende pleie KARRIERESENTERET Veiledning Kartlegging Avklaring Opplæring

6 PPT – Elevtjenesten – Helsesøster

7 Formål og ansvarsområde for studiesenteret bidra til å samle et sterkt og slagkraftig fagmiljø i regionen. arbeide for kompetanseutvikling nasjonalt og på Nordkalotten. være kompetanseleverandør for næringslivet og offentlig sektor i regionen. bidra til interkommunalt utviklingsarbeid og være bindeledd til samarbeidspartnere i offentlig og privat arbeidsliv. gi bedre koordinert tilbud ovenfor brukere og bidra til en tydelig struktur i regionen. tilby veiledning, avklaring, kartlegging og opplæring på ulike utdanningsnivå herunder vgs. nivå, fagskole, universitet og høgskole, kurs og sertifiseringer drive kartlegging av behov for kompetanse i arbeidslivet og med bakgrunn i dette sørge for kompetanseheving i samsvar med regionens behov.

8 Partnerskapet bidrar med råd i forhold til følgende: Satsningsområder for kompetanseutvikling Utvikling av felles prosjekter Finansiering; vurdere prosjektmidler, tilskudd og budsjett til felles prosjekter Vurdering av strategisk art med betydning for kompetansebehovet i regionen Drøfte iverksettelser av strategier og prioriteringer Årlig evaluere aktiviteter og tiltak Informere om virksomhetens aktiviteter i aktuelle regionale fora Gjennomgå arbeidsoppgaver og aktiviteter, samordne og behandle årlige planer og vurdere årsmeldinger

9 Administrasjon OSS ledes av rektor ved Narvik vgs. Leder administrerer virksomheten, rapporterer til Partnerskapet og har ansvar for innkallinger, referater, rapporter og saksbehandling. Narvik vgs. er økonomisk ansvarlig for driften. RKK (som blir samlokalisert med OSS), har personalansvar for eget personell og økonomiansvar for egen drift. Hvert fellesprosjekt i OSS har egen prosjektledelse, prosjektstruktur og prosjektøkonomi.


Laste ned ppt "Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Ofoten Studiesenter Siv Lysvold 30. mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google