Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19.09.2016 s. 1 Utdanning og forskning Bodø, 21. april 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19.09.2016 s. 1 Utdanning og forskning Bodø, 21. april 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 19.09.2016 s. 1 Utdanning og forskning Bodø, 21. april 2015

2 Grunnopplæring: Barnehage og grunnskole Tidlig innsats – se helhetlig på barns oppvekstvilkår Helsestasjon – barnehage – grunnskole – vgs – høyere utdanning – NAV – helsevesen Helsefremmende barnehager og skoler. Folkehelse - psykisk helse Økt gjennomføring i vgs – kritiske overganger – sette inn tiltak Samarbeid mellom grunnskole og videregående skole. Samarbeidsavtaler Kvalitet i karriereveiledning ungdomstrinnet. Samarbeid med arbeidslivet. Kunnskapsbaserte og bevisste utdanningsvalg 19.09.2016 s. 2

3 Videregående opplæring Økt gjennomføring vgo. Innen 2018 skal 75 % gjennomføre og bestå vgo innen 5 år. 2014: 62,6 % - derav: 83,9 % studieforberedende (N: 86,4) og 47,9 % yrkesfag (N: 57,5) 2014/15: 9927 søkere. 48 % yrkesfag og 52 % studieforberedende. 1. okt: 9128 elever – 907 ledige plasser. 430 uten rett tatt inn. 2020: Forventa statisk nedgang elevtall 16-18 år: 13 %. Konsekvenser tilbud i distriktene 19.09.2016 s. 3

4 Videregående opplæring – formidling/læreplasser Økt innsats formidling. Avhengige av læreplasser – konsekvenser tilbud i regionene Rekruttering fagutdanninger - helse og oppvekstfag. Problem deltid 1.I brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste 2.Kun helsefagarbeidere/hjelpepleiere 3.Alle ansatte i brukerrettet pleie- og omsorg 19.09.2016 s. 4 KommuneAntall lærlinger Helsefag- arbeidere 1) Sysselsatte 10 – 19 t 2) Sysselsatte mer enn 30 t 2) Ansatte over 55 år 3) Bodø3649413,3 %42,2 %20,3 Sortland1115219,1 %37,6 %24,5 Meløy3414121,3 %44,7 %24,6

5 Fagskole I Nordland: 7 fagskoletilbud i regi av NFK. Maritime fag, elektrofag, helsefag, bergverk/tunnel, kunst og filmfag. Reiseliv også etablert. Behov korte yrkesrettede spesialiserte utdanninger – bygger på videregående skoles nivå. Tilbud starter etter behov Nasjonal vurdering av fagskolenes plassering i utdanningssystemet – mulig statlig eierskap 19.09.2016 s. 5

6 Minoritetsspråklige Minoritetsspråklige søkere videregående opplæring: 2003: 220 elever2014: 700 elever2015: 850 elever Voksne: 2012: 64 søkere2014: 312 søkere Mangelfulle norskkunnskaper ei stor utfordring 19.09.2016 s. 6

7 Høyere utdanning Avskalling innen olje og gass Behov bl.a. lærere og ingeniører i kommunene Ungdom drar fortsatt ut av fylket Strukturendringer. Fusjon UiN, HINE og HINT Universitet i Nordland etablert 2011. Antall studenter i Nordland: 19.09.2016 s. 7 I altMennKvinner Institusjon200320122013200320122013200320122013 Universitetet i Nordland06 0095 9332 1782 1392 1813 9733 8703 752 Høgskolen i Nesna1 0841 0861 081274284289810802792 Høgskolen i Narvik1 1351 5731 8106991 0671 237436506573

8 Forskning og utvikling 2011201220132014 Universitetet i Nordland 8151920 Universitetet i Agder 1118 27 Universitetet i Stavanger 28323426 Behov for forskningskompetanse 8 doktorgrader til UIN/HIN – derav 3 innen offentlig sektor (velferdsinnovasjon i kommunene) Regionale forskingsfond. Bare 3 kommuner har benyttet seg av dette Doktorgrader - utvikling


Laste ned ppt "19.09.2016 s. 1 Utdanning og forskning Bodø, 21. april 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google