Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Forsøk med NAV-veileder i videregående skoler» Etableringsmøte i Nord-Trøndelag 4.5.15 Åse Tea Bachke, Arbeids- og velferdsdirektoratet Baard Johannessen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Forsøk med NAV-veileder i videregående skoler» Etableringsmøte i Nord-Trøndelag 4.5.15 Åse Tea Bachke, Arbeids- og velferdsdirektoratet Baard Johannessen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Forsøk med NAV-veileder i videregående skoler» Etableringsmøte i Nord-Trøndelag 4.5.15 Åse Tea Bachke, Arbeids- og velferdsdirektoratet Baard Johannessen, Utdanningsdirektoratet

2 Etableringsmøte «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» Dagsorden på etableringsmøtet: Udir og AVdir presenterer forsøket og svarer på spørsmål (ca. en time.) Piloten i Hamar presenterer sine erfaringer fra forsøket og svarer på spørsmål. (ca. en time) Dialog om etablering av pilot, avklaring av spørsmål. (ca. 45 min) Informasjon om utforming av søknad og videre prosess v/AVdir (ca. 15 min.)

3 Hva er «Forsøk med NAV- veiledere på videregående skole»? NAV-veileder som en del av «elevtjenesten» på den videregående skolen. Fire dager i uka på VGS en dag i uka på NAV-kontoret i ungdomsteamet/ som ungdomskontakt Både skoleleder og NAV-leder er ansvarlige Rektor disponerer NAV-veilederen som en ressurs på den videregående skolen og i elevtjenesten NAV-leder har ansvar for tjenestene og tiltakene NAV-veileder yter og disponerer NAV-veilederen som en ressurs i Ungdomsteamet. Styringsgrupper på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer sikrer forankring og legitimitet Rektor, NAV-leder, Rådgiver fra Fylkesmannen, NAV Fylke, Fylkeskommunen, brukerrepresentanter

4 Mål Mål om 1.økt gjennomføring i videregående opplæring og 2.integrering i arbeidslivet NAV skal yte tiltak og tjenester til elever i videregående skole samtidig med videregående opplæring Dette skal sikre samtidig og helhetlig innsats Sikre ulike kompetanser og virkemidler i arbeidet med å beholde elevene i videregående opplæring

5 Faglige prinsipper Forebyggende Tidlig inn Lavterskel Tilgjengelige tjenester Elever med behov skal få hjelp av NAV-veilederen i skolen og ikke behøve å dra fra skolen til sitt NAV-kontor

6 Ulike perspektiver på frafall Skoleproblemer Helseproblemer Fattigdomsproblemer Utfordringer i omsorgssituasjonen For å løse vedvarende samfunnsutfordringer som fordrer tversektorielt samarbeid anbefaler vi to vesentlige momenter 1) Gå inn i hverandres parallelle problemforståelser- kan en sammen finne en ny virksom forståelse og tilnærming? 2) Fortløpende lære av arbeidet å justere basert på erfaringene

7 Kriterier for utvelgelse av skole og NAV-kontor for etablering av nye piloter Arbeids- og Velferdsdirektoratet Områder i kommunen med opphopning av sosiale problemer og levekårsproblematikk NAV kontor organisert med ungdomsteam/ungdomskontakter NAV-leder (legitimitet) Både rektor og NAV–leder(e) må være omforent om etablering Utdanningsdirektoratet Antall elever (+500) Skoleslag (yrkesfaglig studieretning) Betydelig frafallsproblematikk Arbeider aktivt med frafall (gode på operativt arbeid) Rektor (legitimitet) Pedagogisk utviklingsarbeid Skolen samarbeider med eksterne Organisert ungdomsteam på skolen

8 Bakgrunn «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» Forankret i «Innsats overfor utsatt ungdom», Prop 1. S (2014- 2015) Arbeids- og sosialdepartementet Ett av flere nasjonale tiltak i «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring». «På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen» Meld. St. 20 (KD) Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (ASD og HOD) Utdanningsdirektoratet har i OP 15-14 fått i oppdrag å medvirke Samarbeidsavtale mellom AVdir og Udir ASD, KD, BLD, HOD: Koordinert embetsoppdrag med mål om økt gjennomføring i videregående skole

9 Modell for samarbeid Modellen for samarbeid som prøves ut bygger på kunnskap om: betydningen av konkret kunnskap om hverandres tjenester og tiltak betydningen for felles arena for konkret samarbeid betydningen av forankrede avtaler om samarbeid

10 Tjenester og tiltak fra to sektorer Helhetlig oppfølging og samtidige tjenester Skole og NAV arbeider samtidig med elevene både under kartlegging og i oppfølgingen Fra sekvensiell jobbing til parallell jobbing

11 Hvilke tjenester og tiltak? Fra NAV: Elever som har behov, og fyller eventuelle betingelser, for NAVs tjenester, tiltak og virkemidler skal kunne tilbys dette av NAV- veileder. Aktuelle tiltak og tjenester Opplysning råd og veiledning Stønad til livsopphold Tversektorielt samarbeid, individuell plan Arbeidspraksis Annet Oppfølging i overgang fra skole til arbeid

12 Hvilke tjenester og tiltak? Fra skole: Ordinær opplæringsløp «Individuell opplæringsplan» / tilpassninger Elevtjenester: Sosialpedagogisk rådgiving PPT Oppfølging fra oppfølgingstjenesten Skolehelsetjenester

13  Avgjørende at både skoleleder og NAV-leder ønsker å delta i forsøket.  Direktoratene vil at det utformes en felles søknad fra begge etater og at den er signert av begge lederne  Veien videre  Felles søknad til Arbeids- og velferdsdirektoratet innen 29. mai  Tilsagnsbrev innen 15.juni  Målsetning om oppstart medio august

14 Piloter i «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» Det er etablert 10 piloter med NAV-veiledere i vgs skole så langt: Oslo (Stovner og Hellerud vgs) Akershus (Jessheim vgs) Hedmark (Storhamar og Katedralskolen) Vest-Agder (Kvadraturen, Tangen og Vennesla vgs) Rogaland (Godalen vgs) Troms (Tromsø Maritime og Breivika vgs) Finnmark (Alta, Hammerfest, Karasjok og Kautokeino vgs) Det legges til rette for 2 årlige nettverkssamlinger Evalueres av Høgskolen i Oslo og Akershus /AFI Registreringsverktøy


Laste ned ppt "«Forsøk med NAV-veileder i videregående skoler» Etableringsmøte i Nord-Trøndelag 4.5.15 Åse Tea Bachke, Arbeids- og velferdsdirektoratet Baard Johannessen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google