Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgivernettverk 22. – 23. mars 2012 |. Digital Håndbok fylkesnivå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgivernettverk 22. – 23. mars 2012 |. Digital Håndbok fylkesnivå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgivernettverk 22. – 23. mars 2012 |

2 Digital Håndbok fylkesnivå

3 Digital håndbok Nordland Hensikt: Utarbeide en Digital håndbok som skal fungere som et redskap i det daglige arbeidet. Hvem er håndboka for: Rådgivere i ungdomskole i videregående skole og Karrieresentrene

4 Innhold Rådgivnings- og veiledningstjenesten Roller og ansvar Partnerskap for karriereveiledning Rådgivningstjenesten i grunn- og videregående skole Rådgivernettverket OT,PPT, NAV andre??? Høgskole- og universitet Opplæringskontorene Voksenopplæring Rådgiverkoordinator fylkesnivå

5 Innhold, fortsatt..... Fylkesvise føringer Politiske saker Regelverk, rundskriv Kvalitetssystem Årshjul Fylkesårshjul og mal til lokale årshjul for skolene/karrieresentrene Viktige datoer Konferanser mm

6 Innhold, fortsatt..... Satsinger og prioriteringer Prosjekt og utviklingsarbeid Ny Giv Annet Kontaktinformasjon Navn rådgiver, adr, tlf, epost,nettside Grunnskoler, og videregående skoler, Karrieresentrene Andre????

7 Innhold, fortsatt..... Idebank Maler, skjema, redskap med mer Mal for veiledningssamtalen Tester Guid for bedriftsbesøk Metoder mm

8 Rådgivernettverk Ofoten Styringsgruppe: RKK Ofoten, Narvik vgs, PPT Ofoten, Karrieresenteret grunnskolen. Forbereder saker til rådgivernettverk. Ledes av Karrieresenteret v/Merete Leming. RKK Ofoten sekretær Hvem deltar: Et fora for rådgivere i grunn- og videregående skole, PPT – Ofoten, Ofoten flerfaglige opplæringskontor, OT - tjenesten, voksenopplæring grunnskole, OPUS. Ledere fra grunnskole og videregående skole. Ledes av Karrieresenteret v/Merete Leming. RKK sekretær. Faste møter: september, februar og mai mnd. Møtene i mai mnd. arrangeres over 2 dager og legges utenfor Narvik. Faste tidspunkt for felles kontortid - torsdager

9 Rådgivernettverk Ofoten Innhold: Nyheter Hva skjer av prosjekt og utviklingsarbeid Overgang grunnskole – videregående skole Samarbeid, kurs og hospitering i skole og næringsliv Presentasjon av utdanningsprogram Redskap og metoder Innslag fra lokalt næringsliv Maisamlingen – bedriftsbesøk i lokale bedrifter Sosialt- og kulturelt innslag

10 Mandat http://www.rkkofoten.no/hXGXBn2tnU4-.12.idium


Laste ned ppt "Rådgivernettverk 22. – 23. mars 2012 |. Digital Håndbok fylkesnivå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google