Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomstrinn i utvikling 1. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomstrinn i utvikling 1. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomstrinn i utvikling 1. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett:

2 Formålet er å skape en arena der alle aktører i satsingen møtes for sammen å utvikle en felles plattform for arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og bruk av de pedagogisk nettressursene. Målsetting for 1.samling

3

4 Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veiledende avtale for samarbeidet mellom UH-institusjonene og skoleeierne/skolene. Vi anbefaler at innholdselementene i avtalen er tema og utgangspunkt for dialogen i møtene på oppstartsamlingene. Avtalen fokuserer særlig på rolle- og forventningsavklaring mellom avtalepartene. Dialogen i møtene bør også avklare hvilke forberedelser skoleeiere og skoleledere bør gjøre frem til neste møte, tidspunkter/møteplasser for det videre samarbeidet og andre praktiske forhold som er viktige å få avklart før arbeidet videreføres høsten 2016. I tillegg bør det legges opp til en dialog om hvordan universitetene og høgskolene innenfor de rammene som er stilt til rådighet, best mulig kan støtte skoleeierne og skolene i det lokale arbeidet med satsingen. Møtet mellom kommuner og UH

5 Møte mellom kommuner og UH Hvor godt kjenner du til?

6 Møte mellom kommuner og UH

7

8 Plansjene: http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/ Bakgrunnsdokument for organisasjonslæring: http://www.udir.no/globalassets/upload/ungdomstrinnet/ rammeverk/ungdomstrinnet_bakgrunnsdokument_orga nisasjonslaring_vedlegg_6.pdf Ledelse i skolen: http://www.udir.no/Utvikling/Videreutdanning/Rektorer /innhold-og-rammeverk/krav-og-forventninger-til-en- rektor/ 1. samling, pulje 4

9 2. samling, pulje 4 for skoleeiere og skoleledere 27.-28. september. Deltakere fra Sogn og Fjordane, Rogaland, og Hordaland. Sted: Clarion Hotel, Bergen Airport 4.-5. oktober. Deltaker fra Troms, Nordland, Finnmark, Buskerud og Vestfold. Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 17.-18.oktober. Deltakere fra Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Telemark og Østfold. Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 19.-20. oktober. Deltakere fra Møre og Romsdal, Aust- Agder, Vest-Agder og Nord-Trøndelag. Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen

10 Formålet med samlingen er… å gi informasjon, faglige innspill og utveksle erfaringer som grunnlag for skoleeierne og skoleledernes fortsatte ledelse av lokalt utviklingsarbeid. Foreløpige innholdselementer: Organisasjonsutvikling og endringsledelse - v/Dag Ingvar Jacobsen, UiA Planer for skoleutvikling – v/Marit Synnevåg Satsingsområdene - v/ de nasjonale sentrene Skoleeierskap – v/? Praksisfortelling - ? v/skoleeier fra pulje 3 Gruppearbeid - ? 2. samling, pulje 4

11 « Samlingene legges opp som en kombinasjon av forelesning, erfaringsutveksling og arbeidsseminar, der skoleeierne og skolelederne sammen kan planlegge den videre oppfølging av det skolebaserte tiltaket, bl.a. vurdere betingelser og tiltak for å lykkes, samtidig som de har tilgang til god faglig ekspertise. Det er viktig å understreke betydningen av at både skoleledelsen og skoleeier møter sammen på samlingene » Plan for kompetanseutvikling av skoleeiere, skoleledere og utviklingsveiledere i fullskala, Udir 2013. Samlingene for skoleeiere og skoleledere

12 5.- 6. september; Quality Airport Hotell, Gardermoen Hordaland, Hedmark, Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Buskerud, Vestfold, Akershus og Oslo 12.-13. september; Quality Airport Hotell, Gardermoen Sogn og Fjordane, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Oppland, Telemark og Østfold. 2. samling, pulje 4 for ressurslærere

13 Foreløpige innholdselementer: Helhetlig arbeid med læring, grunnleggende ferdigheter og VFL i klasserom, organisasjoner og nettverk v/Egil Hartberg, HiL Veiledning v/Inger Bergkastet, læringsmiljøteamet i Oslo. Satsingsområdene. Svært mange skoler har valgt mer enn ett satsingsområde, derfor vil det på alle samlinger være faglig påfyll innenfor to satsingsområder. Ressurslærere som skal støtte skoler som kun har valgt ett tema, vil få delta i ett tema i tillegg. Hvordan forberede seg til samlingen – les om satsingsområder, se på ressursene og tenk på dem som verktøy dere skal ha med dere til samlingen. Forbered gjerne spørsmål til de nasjonale sentrene, eller ta med problemstillinger fra egen skole for drøfting. 2. samling, pulje 4

14 Ungdomstrinn i utvikling NIFU, side 13

15 Den skolebaserte kompetanseutviklingen skal ledes av rektor. Skoleleder har ansvar for å fremme et arbeidsmiljø preget av en god organisasjonskultur, som kan gi de ansatte et grunnlag for samarbeid og fellesskapsfølelse. Dette innebærer at lederen skal støtte, hjelpe og veilede de ansatte, og de ansatte skal hjelpe hverandre. I Ungdomstrinn i utvikling skal skoleleder etablere gode arenaer for kompetansedeling og erfaringsdeling, både innenfor skolen og på tvers av skoler. Leder skal legge til rette for at lærerne kan utnytte støtte- og veiledningsmateriellet, og skal selv delta i nettverk for erfaringsdeling og kompetanseutvikling. Utdanningsdirektoratet 2013 Ungdomstrinn i utvikling – Skoleleder

16 Skoleeier skal forankre kompetanseutviklingen i planer og målsettinger for skoleutvikling i kommunen, prioritere satsingsområdene i plan- og utviklingsarbeidet og la dette inngå som et sentralt element i skoleeiers styring, dialog og støttende tiltak rettet mot skolene. Skoleeierne skal bistå i skolenes analyse av nåværende situasjon og behov i utviklingsarbeidet, de skal følge opp og legge til rette for at skolelederne og lærerne har tid til å arbeide med strategien, og de skal selv legge til rette for, og delta i nettverk for kompetansedeling. Skoleeier har et ansvar for samarbeid med UH-sektor, og mange kommuner har et selvstendig ansvar som arbeidsgivere for utviklingsveiledere. Utdanningsdirektoratet 2013 Ungdomstrinn i utvikling – Skoleeier

17 Takk for oppmerksomheten! eno@udir.no 91800797

18


Laste ned ppt "Ungdomstrinn i utvikling 1. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google