Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til statsbudsjett 2014 - Budsjettmøter - med formannskapet og komiteer, strategisk ledelse, enhetsledere og økonomienheten Strategisk ledelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til statsbudsjett 2014 - Budsjettmøter - med formannskapet og komiteer, strategisk ledelse, enhetsledere og økonomienheten Strategisk ledelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til statsbudsjett 2014 - Budsjettmøter - med formannskapet og komiteer, strategisk ledelse, enhetsledere og økonomienheten Strategisk ledelse

2 Generelt Statsbudsjett lagt fram av (tidligere) flertallsregjering som går av nå Skal justeres av mindretallsregjering, før behandling i Stortinget Ikke mulig for ny regjering å ”endre på alt”, men vil bli justeringer Med andre ord: Endelig statsbudsjett er ikke klart før uti desember en gang

3 Endringer for 2013 Oppjustert anslag på nasjonal skattevekst –Anslag i RNB i mai: 5,0% vekst fra 2012 –Anslag nå: 6,2% vekst (opp 1,8 mrd kroner) –Faktisk vekst per august var på 6,9% Endring i tilskudd for Særlig Ressurskrevende Tjenester (SRT) –Redusert fra 80% til 77,5% kompensasjon for utgifter over innslagspunkt (ca 1 mill) For Vestvågøy kommune –Økt skatt: 2,9 mill i merinntekt. Er allerede lagt inn i budsjettene –Redusert SRT: 0,6 mill i redusert inntekt.

4 Kommunerammen for 2014 Reell vekst i frie inntekter: –Regnet fra nivå i RNB i mai: 7,7 mrd (2,0%) –Herav frie inntekter: 5,2 mrd (1,7%) –Regnet fra nivå i SB nå: 5,9 mrd –Herav frie inntekter: 3,3 mrd Økte utgifter pga demografi –Anslag fra TBU: 3,3 mrd For Vestvågøy kommune –Anslår vekst til 20,6 mill (3,7%) –Lønns/prisvekst anslås til 3,0% –Realvekst 3,9 mill (0,7%). I realiteten rundt null…

5 Forslag til endringer fra 2014 Pensjon –Stort avvik mellom faktiske utgifter (det som betales til livselskapene) og beregnet pensjons- kostnad (det som belastes i regnskapet). –Akkumulert premieavvik på 28,6 mrd… –Endrer reglene for beregning av pensjons- kostnad, vil bety økt kostnad for 2014 –Understreker at pensjons er kommunenes eget ansvar….

6 Forslag til endringer fra 2014 Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjeneste –Lagt 180 mill kroner i økt rammetilskudd (ikke som øremerket tilskudd) –For Vestvågøy: kr. 394.000,- (utgjør 0,7 åv) Investeringstilskudd sykehjem og omsorgsbolig –Økte rammer Valgfag i ungdomsskolen –Fortsetter opptrapping, også 10. kl fra høsten –For Vestvågøy: kr. 150.000,- (helår)

7 Forslag til endringer fra 2014 Flere stillinger barnevern –Øremerket tilskudd til 150 nye stillinger –For Vestvågøy: Har allerede fått til 2 stillinger. Økt egenandel for institusjonsplasser i barnevernet –Øker med 33% fra 2014 (til 50.000,- per mnd), trappes videre opp i 2015 og 2016. –For Vestvågøy: Budsjettert med 4 plasser, kostnad øker fra 2,0 til 2,7 mill Nasjonal tilskuddsordning mot barne- fattigdom –Til ferie/fritidsaktiviteter

8 Forslag til endringer fra 2014 Økt foreldrebetaling i barnehage –Nominelt opp fra kr. 2.330,- til kr. 2.360,- Opptrapping til 2 barnehageopptak –I dag: rettighet hvis barn er født før 1. sept. –Fra 2014: rettighet hvis barn er født før 1. nov. –For Vestvågøy: ca. 15-20 flere barn med rettighet ved opptak høsten 2014. Endret tilskuddsgrunnlag fra budsjett til regnskap –For 2014:Regnskap 2012 i kommunal barne- hage legges til grunn, i stedet for budsjett 2014 –Vil gi mye større forutsigbarhet for alle!


Laste ned ppt "Forslag til statsbudsjett 2014 - Budsjettmøter - med formannskapet og komiteer, strategisk ledelse, enhetsledere og økonomienheten Strategisk ledelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google