Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEVANGER KOMMUNE Budsjett 2002 Presentasjon formannskapet 07. November 2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEVANGER KOMMUNE Budsjett 2002 Presentasjon formannskapet 07. November 2001."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 LEVANGER KOMMUNE Budsjett 2002 Presentasjon formannskapet 07. November 2001

3 LEVANGER KOMMUNE Budsjettforslaget bygger på Forny 2001-saken

4 LEVANGER KOMMUNE Omstillingene i Forny 2001

5 LEVANGER KOMMUNE Statsbudsjettet gir forventninger

6 LEVANGER KOMMUNE Utslag for Levanger ”Taper” på økt skatteandel Negative utslag pga demografiske endringer i 2000 Negative utslag av endring i bosettingsmønster Positivt at ekstraordinært skjønn faller bort Totalt en reell reduksjon i frie inntekter på ca 5 mill kr

7 LEVANGER KOMMUNE Kort påminning om Inntektssystemet Innbyggertilskudd - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Innteksutj. tilskudd Nord- Nor- ges- tilsk. Re- gio- nal tilsk. Ho- ved- sta- ds- til- sk. Ekstra- ord. skjønn. Ord. skjønn.

8 LEVANGER KOMMUNE utgiftsutjevninga 2002

9 LEVANGER KOMMUNE Analyse endring fra 2001 - 2002

10 LEVANGER KOMMUNE Fordeling av rammene Tallene

11 LEVANGER KOMMUNE Hva bruker vi pengene på følge KOSTRA

12 LEVANGER KOMMUNE Økt tilstamming pga Større kostnader til lønn og pensjon Nye oppgaver (fastlegeordning som eks) Fortsatt for høy aktivitet på enkelte områder Maktet ikke sparekravene skoler i sentrum dette skoleåret Inntektene reduseres, jfr tidligere oversikt

13 LEVANGER KOMMUNE Forslaget innebærer Videreføring av alle tiltak i Forny 2001 Ytterligere reduksjon i årsverksinnsatsen, særlig i pleie og omsorg Redusert delingstimer i grunnskolen Nedlegging av familiebarnehagen Økt avkastning kommuneskogen Avsetning av 9 mill til lønnsoppgjør og pensjon ( i minste laget)

14 LEVANGER KOMMUNE Investeringene Her følger vi Økonomiplanen, vedtatt i september

15 LEVANGER KOMMUNE Konklusjon 2002 er det vanskeligste budsjettåret siden kommunesammenslåingen Det ville ikke vært mulig å få det i hop uten tiltakene i Forny 2001 Det stiller store krav til oss, både politikere, administrasjon og medarbeidere og innbyggere! Ved å gjennomføre dette budsjettåret har vi ”snudd skuta” Regnskapet 2002 vil vise om vi har klart jobben!


Laste ned ppt "LEVANGER KOMMUNE Budsjett 2002 Presentasjon formannskapet 07. November 2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google