Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 1 Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 1 Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 1 Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag

3 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 2 Forslaget bygger på

4 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 3 Mål i Overordna styringskort 2008-11 Strategiske mål: Samfunn TjenesterOrganisasjonØkonomi SM1Sikre tilstrekkelige næringsarealer TM1Økt kvalitet og produktivitet i tjeneste- produskjonen OM1Økt stillings% for ansatte i deltid ØM1Beholde økonomisk handlefrihet og strategisk bruk av eiendomsskatt SM2God organisering av næringsarbeid TM2Bedre bruker- medvirkning og dialog OM2Levanger Kommune tar ansvar for lærlinger og tar i mot flere lærlinger SM3Skape arenaer for kultur og idrett OM3Motiverte og stolte medarbeidere

5 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 4 Statsbudsjettet og økonomiplanen Økningen er ikke tilstrekkelig til å dekke endra forutsetninger. Særlig på lønnskostnad Forslaget til budsjett følger økonomiplanenens Prioriteringer. Vi har prøvd å opprettholde tjenestetilbudet fra 2007 Vi har slitt for å få på plass marginen. Den er for liten!

6 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 5 Rammetilskuddet –Utgiftsutjevninga 2008

7 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 6 Inntektsutjevninga Disse tallene er ikke tilpasset redusert skatteøre, slik at 2008-tallene avviker noe fra budsjettet.

8 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 7 Budsjettforslaget opp mot styringsperspektivene Samfunn Organisa- sjon Økonomi Tjenester

9 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 8 Samfunn Fortsatt vekst i folketall og boligbygging Eiendomsskatt uendra på 3,5 o/oo Moderat økning i kommunale gebyrer Nytt avgiftssystem vann og avløp. Etter 4 år med reduksjon i kloakkavgifta øker denne noe, mens vannavgifta øker moderat.

10 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 9 Tjenester Aktivitetsveksten i 2007 flater ut Færre elever Flere i barnehage Flere eldre Flere trenger ressurskrevende tjenester

11 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 10 Demografi

12 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 11 Klassetall 2007-2008 Dette er 9 klasser færre enn forrige skoleår.

13 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 12 Organisasjon Konsolidering av ny organisasjon Satser på økt digital kompetanse Fortsatt stor fokus på arbeidsmiljø Håp om fortsatt nedgang i sykefravær i enkelte enheter

14 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 13 Økonomi Har ikke klart 2% margin Usikkert med lønn og pensjon Dagens barnevern ikke fullfinansiert Ingen reserver Fortsatt behov for betydelig effektivisering – OU-arbeid må skje i 2008

15 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 14 Investeringer

16 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 15 Detaljer – investeringer - I

17 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 16 Detaljer investeringer -II

18 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 17 Detaljer investeringer -III

19 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 18 Finansiering

20 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 19 Driftsbudsramme 2008

21 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 20 Anvendelse av rammen

22 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 21 Budsjett pr enhet

23 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 22 Årsverksutvikling

24 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 23 Kostra-oversikt - inntekter

25 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 24 Kostra - driftskostnader

26 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 25 Kostra – netto driftsresultat

27 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 26 Kostra – budsjettert regnskapsresultat

28 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 27 Videre framdrift Foreløpig forslag legges ut på høring Innstillingsmøte i formannskapet 28.11 Kommunestyre 12.12 …og så er det jul!


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 1 Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google