Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 1 Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 1 Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag

3 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Forslaget bygger på

4 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Mål i Overordna styringskort Strategiske mål: Samfunn TjenesterOrganisasjonØkonomi SM1Sikre tilstrekkelige næringsarealer TM1Økt kvalitet og produktivitet i tjeneste- produskjonen OM1Økt stillings% for ansatte i deltid ØM1Beholde økonomisk handlefrihet og strategisk bruk av eiendomsskatt SM2God organisering av næringsarbeid TM2Bedre bruker- medvirkning og dialog OM2Levanger Kommune tar ansvar for lærlinger og tar i mot flere lærlinger SM3Skape arenaer for kultur og idrett OM3Motiverte og stolte medarbeidere

5 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Statsbudsjettet og økonomiplanen Økningen er ikke tilstrekkelig til å dekke endra forutsetninger. Særlig på lønnskostnad Forslaget til budsjett følger økonomiplanenens Prioriteringer. Vi har prøvd å opprettholde tjenestetilbudet fra 2007 Vi har slitt for å få på plass marginen. Den er for liten!

6 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Rammetilskuddet –Utgiftsutjevninga 2008

7 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Inntektsutjevninga Disse tallene er ikke tilpasset redusert skatteøre, slik at 2008-tallene avviker noe fra budsjettet.

8 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjettforslaget opp mot styringsperspektivene Samfunn Organisa- sjon Økonomi Tjenester

9 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Samfunn Fortsatt vekst i folketall og boligbygging Eiendomsskatt uendra på 3,5 o/oo Moderat økning i kommunale gebyrer Nytt avgiftssystem vann og avløp. Etter 4 år med reduksjon i kloakkavgifta øker denne noe, mens vannavgifta øker moderat.

10 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Tjenester Aktivitetsveksten i 2007 flater ut Færre elever Flere i barnehage Flere eldre Flere trenger ressurskrevende tjenester

11 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Demografi

12 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Klassetall Dette er 9 klasser færre enn forrige skoleår.

13 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Organisasjon Konsolidering av ny organisasjon Satser på økt digital kompetanse Fortsatt stor fokus på arbeidsmiljø Håp om fortsatt nedgang i sykefravær i enkelte enheter

14 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Økonomi Har ikke klart 2% margin Usikkert med lønn og pensjon Dagens barnevern ikke fullfinansiert Ingen reserver Fortsatt behov for betydelig effektivisering – OU-arbeid må skje i 2008

15 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Investeringer

16 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Detaljer – investeringer - I

17 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Detaljer investeringer -II

18 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Detaljer investeringer -III

19 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Finansiering

20 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Driftsbudsramme 2008

21 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Anvendelse av rammen

22 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett pr enhet

23 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Årsverksutvikling

24 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Kostra-oversikt - inntekter

25 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Kostra - driftskostnader

26 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Kostra – netto driftsresultat

27 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Kostra – budsjettert regnskapsresultat

28 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Videre framdrift Foreløpig forslag legges ut på høring Innstillingsmøte i formannskapet Kommunestyre …og så er det jul!


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 1 Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google