Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet 30.mai 2007

2 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp. nr. 67 ( ))

3 Realvekst i kommunesektorens inntekter

4 Vekst i kommunale utgifter 1. kvartal 2007 Utvikling fra så langt Kilde: SSB Prosent økning fra 1. kvartal 2006

5

6 Revidert nasjonalbudsjett 2007 Økte inntekter til kommunesektoren: Skatteinntekter+900 mill. kr (740 mill. kr til komm.) Barnehager/andre øremerkede tilskudd+600 mill. kr Økt kostnadsvekst-200 mill. kr => Inntektsnivået i 2007 er 1,3 mrd. kr høyere enn anslått i fjor høst => Økningen videreføres til 2008

7 Prisvekst nytt anslag Prisvekst for kommunesektoren (deflator) oppjustert fra 3,5 til 3,6 pst. Reduserer realverdien av inntektene med om lag 200 mill. kr Økt årslønnsvekst trekker opp, reduserte energipriser trekker ned

8 Frie inntekter til kommunene 2006 og Mill. kr og endr. i pst.

9 Barnehager RNB 2007: 369,5 mill. kr. ekstra til barnehageutbygging: – nye heltidsplasser i 2007 –Gir plass til flere barn i barnehage Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere før sommeren 2007 Regjeringen tar sikte på å innlemme øremerkede tilskudd og innføre rett til barnehageplass fra 1. januar 2009

10 Endringer i grunnopplæringen Gratis frukt og grønt innføres i skoler med ungdomstrinn høsten 2007 –87 mill. kr. i 2007 Styrking av rådgivningstjenesten i ungdomsskolen med 15 mill. kr. Forsøk med utvidet skoledag: 23 mill. kr. i 2007

11 Kommuneopplegget 2008 Vekst i samlede inntekter mellom 4½ og 5¼ mrd. kr Vekst i frie inntekter mellom 1½ og 1¾ mrd. kr Styrking av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester frigjør 425 mill. kr av de frie inntektene til å bedre de ressurskrevende tjenestene eller gå til andre formål

12 Vekst i frie inntekter i fordeling Noe sterkere prosentvis vekst for fylkeskommunene Veksten i frie inntekter kommer som rammetilskudd Skatteinntektene holdes reelt uendret

13 Nytt investeringstilskudd Sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nærmere om utforming i statsbudsjettet for 2008 Kan søke om tilskudd etterskuddsvis for prosjekter som starter opp i 2007 Foto: © Bjørn Rørslett / Samfoto

14 Momsrefusjonsordningen er vurdert- Konklusjon: Ordningen videreføres med noen mindre justeringer –Utvidet innsendingsfrist for 3. termin –Frem mot statsbudsjettet 2008: Presisere foreldelsesbestemmelsene Endre justeringsbestemmelsene Enkelte justeringer er allerede gjort –Forenklet KOSTRA-rapportering –Avgiftsplikt for kommunale havner

15 Konklusjon forts. Kompensasjon fra investeringer skal føres i investeringsregnskapet –Vil eventuelt gjelde f.o.m. budsjett- og regnskapsåret 2009 –Tilpasningsperiode på fem år hvor det tillates å budsjettere med et visst underskudd Vi har budsjettert med 10 mill hvert år i mva-komp fra investeringer I vedtatt øk. Plan (13 mill i 2007)

16

17 Egenandel ble beregnet etter kronebeløp x folketall. I dette eks er det null tilskudd på de to første brukerne Etter at egenandelen er overskredet ble det 100% dekning Nå 85% dekning fra første til siste bruker

18 Hvem vinner og hvem taper på ny ordning (obs! tall gjelder 2006-situasjonen) De som har nettoutgift over skjæringspunktet taper på nyordningen

19 Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 19 Rammene fra vedtatt øk.plan

20 Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 20 Rammer i vedtatt budsjett 2007 Det er da satt av 11 mill til lønnsoppgjør 2007 (3,5%) og en driftsmargin på 12,7 mill (1,6%)

21 Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 21 Foreløpige rammer planperioden Vedtatt budsjett for 2007 har en ramme på Dette svarer til 512 mill 2008 kr med deflator på 3,6 % pmregnet blir 510 mill, slik at realvekst blir 3,5 i forhold til vedtatt budsjett 2007 og 5,5 mill i forhold til ny prognose.

22 Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 22 Kartlegging av nye behov pr 30.5 I tillegg kommer spørsmålet om mer kompetanseheving og bedre vedlikehold av infrastruktur mm.

23 Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 23 Beregna omstillingsbehov pr 30.5

24 Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 24 Av betydning for oss -oppsummert Oppjustering av skatteanslag 07, ca 3 mill Nyordningen ”ressurskrevende tjenester” ca 2 mill kra 2008 Realvekst – 5 mill Forventer 1 % videre vekst Omlegging av psykiatri, barnehage og momsref gir usikkerheter fra 2009 Lønnsoppgjør og renter ? Holder vi budsjettet i 2007 ? Fortsatt eff.behov på over 2 ÅRLIG!


Laste ned ppt "Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google