Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 1 Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 1 Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 1 Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009

2 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 2 Oppsummert statsbudsjettet Lite nytt i forhold til Kommuneprop’en i mai Økt deflator i 2008 (5,6%), men ikke flere kr inn Vekst til 2009 på 4,6 mld (sammenlignet med RNB 08) i frie innt Veksten i forhold til forventa regnskap 2008 vesentlig mindre

3 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 3 Mer om endringene Veksten ujevnt fordelt –Økt inntektsutjevning –Namdalen –Nytt Distriktstilskudd Sør-Norge –Veksttilskudd LK får lite del i veksten Forventa lønnsvekst i 2009 5% (deflator 4,5)

4 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 4 Hovedutfordringene der vi står nå Videreføring av lønnsoppgjøret 2008 i 2009 Lønnsoppgjøret i 2009 Merkostnader BV og PLO uten at ramma øker

5 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 5 Vi er ikke alene om å slite… Lenke til rapport

6 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 6 Utvikling i kommunenes inntekter - makro

7 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 7 Inntektssystemet for kommunene Innbyggertilskudd (ca 9000 kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Inntektsutjevnende tilskudd Nord- Nor- ges- tilsk. Re- gio- nal tilsk. Små- Kom- tilsk. Skatt Utenom inntektssystemet kommer øremerka midler, gebyrinntekter og eiendomsskatt Distr. Tilsk Sør- Norge. Skjønns- tilsk. Hoved stads tilsk. Vekst tilsk.

8 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 8 Kommunene i Nord-Trøndelag

9 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 9 Det er forskjell på handlingsrommet… Frie inntekter i 2009 forventes å bli (sb 2009): 160, 4 mldr Dvs 33 627 pr innbygger Utgiftsbehovet er beregnet til å være 30 923 pr innbygger Differansen, 2 692 pr innb forklarer ulik mulighet til å gi kommunale tjenester (dersom utgiftsutjevningsmodellen er rett) Vi har sett litt på utslag om alt ble fordelt etter utgiftsbehovet

10 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 10 Utslag for de 20 som har minst i dag

11 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 11 Disse ville tape mest pr innb på slik endring

12 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 12 Utslag i kr ”Vinnere” ”Tapere”

13 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 13 Arbeidsmetotodikk budsjettetrammer Felles Inntek- ter Kap.kost og andre Felles- kost Ramme pr enhet Resultat (margin) Felles Inntek- ter Kap.kost og andre Felles- kost Ramme pr enhet Resultat (margin) Felles Inntek- ter Kap.kost og andre Felles- kost Ramme pr enhet Resultat (margin) Felles Inntek- ter Kap.kost og andre Felles- kost Ramme pr enhet Resultat (margin) B 08 Opp Felles Inntek- ter Kap.kost og andre Felles- kost Ramme pr enhet Resultat (margin) B 08 2009 Øk-plan 2009 B 08 just B 08 just B 08 just B 09 rammer Felles Inntek- ter Kap.kost og andre Felles- kost Ramme pr enhet Felles Inntek- ter Kap.kost og andre Felles- kost Ramme pr enhet Resultat (margin) B 09 arbeid B 09 RM F

14 Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 14 Hovedbilde nå Vi følger øk.plan-prioriteringene –Dvs ikke rom for nye ting som ikke ble behandlet der Vi må redusere aktiviteten, også på prioriterte områder Finansuroen berører oss ikke direkte, men sjølsagt er skatteinntektene for 2009 usikre Vi får store tilpasningsbehov fra 2010-2013


Laste ned ppt "Levanger kommune rådmannen Rådmann Ola Stene 05.11.2009 – Budsjett 2009 - Orientering til formannskapet 1 Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google