Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 1 Budsjettarbeidet sentrale økonomibestemmelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 1 Budsjettarbeidet sentrale økonomibestemmelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 1 Budsjettarbeidet sentrale økonomibestemmelser i kommuneloven inntektssystemet for kommunene status for arbeidet med budsjett 2008

2 Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 2 3 dokumenter/prosesser Økonomiplan (KL §44) Årsbudsjett (KL §§45-47) –Drift –Investering Årsregnskap og årsberetning (KL 48) Formannskapets (eneste?) lovpålagte oppgaver

3 Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 3 Årshjulet

4 Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 4 Totale inntekter kommunene Til sammenligning er hele statsbudsjettet for 2008 på ca 1 mldr

5 Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 5 Inntektssystemet for kommunene Innbyggertilskudd (ca 7000 kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Inntektsutjevnende tilskudd Nord- Nor- ges- tilsk. Re- gio- nal tilsk. Skjønns- tilsk. Kom- munal Selsk. skatt. I tillegg til til Skatt, øremerka tilskudd, kommunale gebyrer og betalinger.

6 Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 6 Kriterier utgiftsutjevningen 2007

7 Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 7 Marginberegninger

8 Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 8 Inntektsutjevninga

9 Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 9 Vi har en ”hard akkord”! Hadde vi hatt like mye pr innb. som landsgj.snitt hadde vi hatt 140 mill mer… 100% av frie inntekter pr innb. Ville gitt +45 Full skatteutjevning ville gitt +27 mill!

10 Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 10 Fattiglista okt 2006 ( eks e-skatt) fra Kommunal Rapport. Rangering til venstre

11 Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 11 Sørheimutvalget Sørheimutvalget legger fram sin rapport den 26. oktober. Utvalget har blant annet drøftet: –Inntektsutjevningen –Fordelingen mellom skatt og rammetilskudd –Distriktspolitiske tilskudd –Størrelsen på skjønnstilskuddet

12 Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 12 Statsbudsjettet 2007 Til departementets presentasjon

13 Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 13 Status budsjettarbeidet vårt Bygger på økonomiplanvedtaket av 05.09 Hovedprioriteringer: –Barnevern 1,5- 2 mill –Pleie og omsorg 4,8 mill –Helse-rehab 1 mill –Nye tiltak grunnskole 1 mill –Opptrapping kulturskolen 0,2 mill –Tiltak mot uønska deltid 1 mill –Økt lærlingesatsing vel 1 mill –Styrking politisk arbeid 0,3 mill Lønnsoppgjør er blitt dyrere mm

14 Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 14 Her er vi nå!

15 Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 15 Framdrift budsjettarbeidet videre


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 – Rådmann Ola Stene 1 Budsjettarbeidet sentrale økonomibestemmelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google