Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2. Tertialrapport 2008 Presentasjon i formannskapet 14.10. 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2. Tertialrapport 2008 Presentasjon i formannskapet 14.10. 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 2. Tertialrapport 2008 Presentasjon i formannskapet 14.10. 2008

2 Netto driftsresultat 2008 Opprinnelig budsjett 2008: Netto driftsunderskudd 6,6 mill. kr Avsetning til driftsfond 19,9 mill. kr Budsjett pr. 1. tertial 2008: Netto driftsunderskudd 67,3 mill. kr Må ses i sammenheng med bruk av fonds: –Bruk av disposisjonsfond i 1. tertialrapport 27,3 mill. kr –Bruk av Omdømmefondet: 1,8 mill. kr –Bruk av avsetning til billighetsestatning 1,4 mill. kr –Bruk av tvangsmulktfondet 0,5 mill. kr –Økt bruk av VA-fond 2,1 mill. kr –Bruk av bundne midler27,7 mill. kr Budsjett pr. 2. tertial 2008: Netto driftsunderskudd 70,1 mill. kr

3 Økonomisk status pr. 2. tertial 2008 Programområdene under rimelig kontroll -1,8 mill. kr Utfordringer: P02 Oppvekst – prognose - 8,8 mill. kr P09 Pleie og omsorg – prognose - 6-7 mill. kr God kontroll: P12 Grunnskoleopplæring P13 Sosiale tjenester Ingen generell rammestyrkinger innenfor programområdene

4 Sentrale poster - budsjettjusteringer Inntekter: Skatt og rammetilskudd +11,9 mill. kr Momsrefusjon investeringer + 5,0 mill. kr Økt eieruttak Drm. Parkering KF + 0,5 mill. kr Utgifter: Styrking av lønnsreserven 12,4 mill. kr (Virkning av høyere deflator i 2008)

5 Engangsutgifter i programområdene P06 Kultur: -Stiftelsen Drammens Teater og kulturhus 1,6 mill. kr -Drm. Kirkelige Fellesråd (pensjon) 1,0 mill. kr P07 LOS: - Lederskolen (periodisering) 2,5 mill. kr

6 Andre forhold Pensjonsutgifter -Høy reguleringskostnad for 2008: 92 mill. kr inkl. KF -For bykassen og Drm. Barnehager nøytraliseres reguleringskostnaden av økt premieavvik -Endret levetidsindeks – dekkes av premiefond 2008 Finansbudsjettet -Høyere renteutgifter som følge av finansuroen -Virkninger sent i året - små utslag i år -Får også merinntekter på innskudd/utlån

7 Framdriftsplan FramdriftsplanFramdriftsplan 7. oktoberStatsbudsjettet 2009 legges fram 10. oktoberFrist – administrative innspill fra kommunale foretak 14. Oktober 20 Oktober Formannskapet - informasjon om statsbudsjettet 2009 - konsekvensvurderinger mv. Partssammensatt utvalg 24. OktoberRådmannens budsjettkladd sendes ut 24. oktoberFrist for styrebehandlede budsjettinnspill fra Kommunale foretak 28. oktober Formannskapet: - Drøfting av budsjettkladd – innspill/justeringer/prioriteringer 4. novemberFormannskapet legger fram forslag til økonomiplan 2009-2012: - Formannskapets innstilling - Utleggelse til offentlig ettersyn 25. novemberBystyret – behandling av økonomiplan 2009-2012 Formannskapet har egne budsjettutvalgsmøter på tirsdager kl. 11 – 14


Laste ned ppt "2. Tertialrapport 2008 Presentasjon i formannskapet 14.10. 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google