Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Perioderapport pr. 30.04.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Perioderapport pr. 30.04.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Perioderapport pr. 30.04.2016.

2 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst Utfordringer i drift Driftsnivå over budsjett både for Åset. Reduserer antall stillinger. Nedgang i elevtall siste to år, også fra høsten 2016. Spesialundervisning – krever fortsatt store ressurser på enkelte trinn. Barnehage – økning i antall barn gir økte driftsutgifter. Barnehage – høye driftsutgifter jfr. Kostra-tall. Gjennomførte endringer vil forhåpentligvis endre dette.

3 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst Åset skole Merforbruk pr. 30.04. på ca. 1,1 mill. men mangler da refusjoner fra kommuner. Fra 1. februar ble en 40% stilling over til Maribo, og en 50% stilling til sektorsjef/PPT. Fra 1. mars ble en person i 100% stilling pensjonist, samt ca 40% som er flyttet over til voksenopplæringen fra 11. april. Fra 1. august blir to personer i 100% stilling pensjonister og ca. 80% overflyttes til voksenopplæringen. Skal da ha en drift i samsvar med budsjett 2016 fra august. 18-20 elever mindre fra høsten fører til et trekk i kommunens inntekter på ca. 2 mill. Regelmessige møter med sektorsjef og økonomisjef for å følge opp at tiltak blir gjennomført.

4 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst Stoksund skole og barnehage Merforbruk på kr. 216 313,- pr. 30.04. skyldes hovedsakelig utestående refusjoner fra andre kommuner og på permisjoner. Spares noe ved bortfall av inspektør fra 1. mars (midlertidig rektor).

5 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst Maribo barnehage Merforbruk på ca.kr. 390 000,- pr. 30.04. skyldes hovedsakelig økt grunnbemanning og ekstrakostnader ved opprettelse av ny avdeling fra 1. februar. En del ekstrakostnader ved opprettelse av ny avdeling.

6 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst By barnehage Merforbruk på kr. 333 000,- pr. 30.04. skyldes hovedsakelig økt grunnbemanning som følge av at det er tatt inn flere barn, og utvidet til 2 avdelinger.

7 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Helse 310 Leder helse og hjelpetjenestene Underbudsjettert fastlønn helseadministrasjon. Forventet merforbruk på ca. 300 000,- i 2016. Får refusjon på 100% lønn. 312 Barnevern I balanse pr. i dag. Barnevernet melder at det kan komme nye utgifter i forbindelse med tiltak.

8 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Helse 320 Institusjonstjenestene Merforbruk på kr. 1 114 000,-. Mangler noe inntekter i form av statlige overføringer. Underbudsjettert lønn og for høyt budsjetterte inntekter. Får reduserte husleieinntekt ifm. prosj. omsorgsbolig.

9 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Helse 330 Hjemmetjenestene Mangler statlige overføringer og andre inntekter. Forventer balanse i 2016.

10 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Landbruk og Tekniske Tjenester Fortsatt noe merforbruk på vaktmestertjenester bygninger. Merforbruk brøyting og veivedlikehold på ca. 400 000,-. Arbeid på prosjekter fordeles på investeringsprosjekter. Mindre gebyrer på plan- og byggesak enn budsjettert, samt noen ekstrakostnader med prosjektet Fosen GIS/kart.

11 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Investeringsprosjekter Omsorgsboliger: Prosjekt med totalbudsjett på 50 millioner. Prosjektet er i rute både i forhold til framdrift og økonomi. Monstad industriområde: Prosjekt med totalbudsjett på 13 millioner. Prosjektet er i rute både i forhold til framdrift og økonomi. Prestgårdshaugen 9: Prosjekt med 4 leiligheter og budsjett på 6,2 millioner. Prosjektet er hovedsakelig ferdigstilt og innenfor budsjett.

12 Takk for oppmerksomheten ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen


Laste ned ppt "ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Perioderapport pr. 30.04.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google