Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagereformen gjennomføres i Trondheim! Sluttspurten, Gardermoen 23.10.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagereformen gjennomføres i Trondheim! Sluttspurten, Gardermoen 23.10.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagereformen gjennomføres i Trondheim! Sluttspurten, Gardermoen 23.10.06

2 Målsettingen for 2006 er oppnådd i Trondheim! Alle som søkte om barnehageplass innen 1. mars 2006, har nå fått tilbud om plass. Fortsatt er det venteliste: De som har takket nei til tilbud, men som ønsker å stå på venteliste (ca 200) De som har søkt etter fristen 1. mars (ca 170) Utbyggingsplanen har kapasitet til at de fleste på ventelisten vil få tilbud

3 34 prosjekter med 1.572 plasser, herav 1.211 kommunale Så langt i år er det åpnet 900 nye plasser Til sammenligning var veksten i 2000-05 på ca 250 plasser pr år I september ble det lagt ut 12 nye barnehager i opptaket, som skal ”rydde” ventelistene Barnehagebehovet anslås til 85% for småbarn og 98% for storbarn Utbyggingsplan for 2006

4 Viktige strategier og tiltak 2006-09 Avklart definisjon av ”full barnehagedekning” Investeringsramme på 500 mill kr Omfattende bruk av midlertidige tomter og lokaler Tilrettelegging for private aktører Adm. styring og organisering for å sikre intern samordning og framdrift Rekrutteringstiltak personale Utvikling av det fysiske miljøet Aktivt informasjonsarbeid

5 800 av 2000 nye plasser i 2005/06 er i midlertidige lokaler/tomter Eneste mulighet for rask økning i utbyggingstakt og –volum Dyrt, men gunstig før framtidig struktur etableres De midlertidige barnehagene er kommunale Må erstattes i løpet av 2-3 år Også behov for rehabilitering og ombygging av eksisterende barnehager Derfor må det fortsatt bygges mange nye barnehager i Trondheim i i kommende år!

6 Midlertidige lokaler Først og fremst gjennom innleie av paviljonger Ombygging av sykehjem og skoler Leie av kommunale/private lokaler Bygging av 5 ”modell- barnehager” på fabrikk Følger krav til lokaler satt i funksjons- og arealprogram Noe enklere uteområder

7 Økonomi 2006 Staten har så langt fullfinansiert barnehagereformen i Trondheim Trondheimsbarnehagene drives svært effektivt (Kostra) Høye tomtekostnader, press i byggemarkedet, rask framdrift og fordyrende midlertidige tiltak medfører høye etableringskostnader for nye plasser Foreløpige beregninger: Nye barnehageplasser er ikke 100%, men bare om lag 80% finansiert av stat og foreldre

8 Utvidet ambisjon for 2007 Alle som søker om barnehageplass innen 1. mars 2007, skal få tilbud om plass innen 1. august 2007. Hva skjer’a?


Laste ned ppt "Barnehagereformen gjennomføres i Trondheim! Sluttspurten, Gardermoen 23.10.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google