Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Regnskapsresultat 2008 Selv om regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert, er det svakere enn året.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Regnskapsresultat 2008 Selv om regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert, er det svakere enn året."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Regnskapsresultat 2008 Selv om regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert, er det svakere enn året før. Vi forbruker mer av gamle avsetninger enn vi makter å sette av. Hovedårsakene til resultatet: lavere pensjonskostnader, økt skatteutjevning, større renteinntekter og forsiktig drift. Netto driftsresultat forstyrres av avsetning/bruk av sjølkostfond.

2 Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Utvikling fond (1)

3 Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Utvikling fond (2)

4 Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Utvikling i netto driftsresultat

5 Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Utvikling eksterne inntekter

6 Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene De lange linjene

7 Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Årsverksutvikling

8 Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Årsverk pr enhet

9 Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Utvikling sykefravær

10 Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Regnskapstallene – pr kommunedelplanområde

11 Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Regnskapstallene – pr kommunedelplanområde, forts.

12 Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Regnskapstallene – pr kommunedelplanområde, forts.

13 Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Oppsummert drift Stort merforbruk tilskudd private barnehager Stort merforbruk barnevern Oppvekstenhetene stort sett i balanse Moderat merforbruk omsorg Helse-rehab i pluss Kultur i balanse Merforbruk de tekniske enhetene pga strøket fondsbruk Merforbruk IKT gjør at samkommunen ikke bidrar til driftresultatet for 2008 selv om de andre enhetene har store besparelser Besparelse pensjon og kapitalkostnader (renter)

14 Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Utfordringer i 2009 Dessuten usikkert med overføringene fra boligforetaket og næringsselskapet

15 Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Foreløpig regnskapstall enhetene pr 30.04


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Regnskapsresultat 2008 Selv om regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert, er det svakere enn året."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google