Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Private barnehager 10. februar 2011 Informasjon til og fra private barnehager Tema 1.Kommunens ansvar – kommunens barnehagebudsjett 2.Kommunalt tilskudd:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Private barnehager 10. februar 2011 Informasjon til og fra private barnehager Tema 1.Kommunens ansvar – kommunens barnehagebudsjett 2.Kommunalt tilskudd:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Private barnehager 10. februar 2011 Informasjon til og fra private barnehager Tema 1.Kommunens ansvar – kommunens barnehagebudsjett 2.Kommunalt tilskudd: drift og kapital 3.Om samarbeidsavtaler og telletidspunkter m.m

2 Private barnehager 10. februar 2011 Gratulere med brukerundersøkelsen! 5,3

3 Private barnehager 10. februar 2011 Barnehageplasser i Bærum Private barnehageplasser: 3.518 (395) Private barnehager: 99 Kommunale barnehageplasser: 3.555 (61) Kommunale barnehager: 37

4 Private barnehager 10. februar 2011 Kommunens ansvar Tilskudd til ikke kommunale barnehager etablert før 31.12.2010 Tilskudd tildeles i henhold til forskrift –Likeverdig behandling - som betyr + - –Krav til beslutningsprosess Sikre plass til de med lovmessig rett til plass Kvalitet i barnehagetilbudet

5 Private barnehager 10. februar 2011 Kommunens barnehagebudsjett Avhengig av kommunens økonomiske situasjon – og det betyr…… Kutt i barnehagebudsjettet = kutt i driftsnivå kommunale barnehager med påfølgende konsekvenser for private barnehager…… Basert på drift av et gitt antall barnehageplasser……

6 Private barnehager 10. februar 2011 Barnehageplasser og dekningsgrad Det er budsjettert med 7025 plasser i 2011

7 Private barnehager 10. februar 2011 Ramme barnehagesektoren - 2011 –Drift av barnehager 711.091 Komm.barnehager 335.491 Priv.barnehager 375.600 –Barn m ekstra behov/min.språklige 64.502

8 Private barnehager 10. februar 2011 Tilskuddssats til drift For ordinære barnehager er satsen basert på: –Barnetall og kostnader i alle kommunale barnehager fratrukket Dønski barnhage Dønski barnehage drives i midlertidige lokaler For familiebarnehager er satsen basert på: –Nasjonal sats Kommunale familiebarnehager blir nedlagt 31.07.11

9 Private barnehager 10. februar 2011 Budsjetterte kostnader til ordinær drift i kommunale barnehager Lønnskostnader 363.897 –Fastlønn 266.160 –Vikar- og overtidsmidler 32.000 –Pensjon 42.053 –Arbeidsgiveravgift 47.970 –Sykelønnsrefusjon -24.285 Driftskostnader 12.149 Kontorfelleskapet 3.441 FDV-utgifter (forvaltning, drift og vedlikehold) 29.128 Sum kostnader408.615 Foreldrebetaling -87.777

10 Private barnehager 10. februar 2011 Budsjett fordelt på små og store barn Totale kostnader - 408.615 Foreles på:Små barn 159.390 Store barn 249.225 Total foreldrebetaling - 87.777 Fordeles på:Små barn 23.011 Store barn 64.765 Offentlig finansiering (kostnader fratrukket foreldrebetaling): Små barn 136.378 Store barn184.459

11 Private barnehager 10. februar 2011 Beregning av tilskuddsats til drift Små barn: Offentlig finansiering 136.379 Administrasjonspåslag 4 % 5.455 Sum grunnlag for beregning 141.834 Antall små heltidsbarn 897 Tilskuddsats små barn158.039,- Store barn: Offentlig finansiering 184.460 Administrasjonspåslag 4 % 7.378 Sum grunnlag for beregning 191.838 Antall store heltidsbarn 2.525 Tilskuddsats store barn 75.947,-

12 Private barnehager 10. februar 2011 Kapitalsats Nasjonal sats er valgt – kr. 7.800 per barn Barnehager med høye kapitalkostnader vil kunne søke om ekstra kapitaltilskudd

13 Private barnehager 10. februar 2011 Endringer i tilskuddet gjennom året Oktober –Justeringer i budsjettene til kommunale barnehager gjennom året –Lønnsvekst i kommunale barnehager i 2011 Februar 2012 –Mer/mindreforbruk i kommunale barnehager

14 Private barnehager 10. februar 2011 Beregning av prosentandel av tilskuddssatsen Offentlig finansiering kommunale barnehager 2010 –Små barn85,88 –Store barn36,99 Barnehagens oppholdstimer per 15/12-09 + endringer i løpet av året Sum tak offentlig tilskudd i 2010 Utbetalt kommunalt og statlig tilskudd i 2010 Utbetalt tilskudd 2010 / barnehagens tak for offentlig tilskudd 2010 gir barnehagens prosentsats for 2011.

15 Private barnehager 10. februar 2011 Kommunens minimumsforpliktelse 01.01.201085 % 01.08.201088 % 01.08.201191 % ?? ?100 %

16 Private barnehager 10. februar 2011 Samarbeidsavtaler Mønsteravtale mellom KS og PBL, forslag til bruk for kommunene Ikke benyttet slike avtaler før i Bærum Avventer nytt omforent (?) forslag, tar deretter stilling til om vi ønsker dette

17 Private barnehager 10. februar 2011 ”Store aktivitetsendringer” i en ikke- kommunal barnehage Kommunen må da beregne tilskuddet på nytt Rundskriv: opprettelse eller nedleggelse av avdeling, større gruppe eller barnehage Barnehagen må selv melde fra om ”store aktivitetsendringer”

18 Private barnehager 10. februar 2011 Telletidspunkt Foreløpig: Kun 15.12 som telletidspunkt Vurderer: å sette som vilkår for det offentlige tilskudd at barnehagen utnytter tilskuddet ved å ta inn nye barn når noen slutter tilsvarende tilskuddets størrelse, så langt det finnes barn som ønsker plass Rapportering av antall barn på eget skjema hver måned – nødvendig statistikk for praksis videre i forhold til telletidspunkter og kommunens tilsynsrolle forøvrig


Laste ned ppt "Private barnehager 10. februar 2011 Informasjon til og fra private barnehager Tema 1.Kommunens ansvar – kommunens barnehagebudsjett 2.Kommunalt tilskudd:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google