Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Private barnehager 10. februar 2011 Informasjon til og fra private barnehager Tema 1.Kommunens ansvar – kommunens barnehagebudsjett 2.Kommunalt tilskudd:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Private barnehager 10. februar 2011 Informasjon til og fra private barnehager Tema 1.Kommunens ansvar – kommunens barnehagebudsjett 2.Kommunalt tilskudd:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Private barnehager 10. februar 2011 Informasjon til og fra private barnehager Tema 1.Kommunens ansvar – kommunens barnehagebudsjett 2.Kommunalt tilskudd: drift og kapital 3.Om samarbeidsavtaler og telletidspunkter m.m

2 Private barnehager 10. februar 2011 Gratulere med brukerundersøkelsen! 5,3

3 Private barnehager 10. februar 2011 Barnehageplasser i Bærum Private barnehageplasser: (395) Private barnehager: 99 Kommunale barnehageplasser: (61) Kommunale barnehager: 37

4 Private barnehager 10. februar 2011 Kommunens ansvar Tilskudd til ikke kommunale barnehager etablert før Tilskudd tildeles i henhold til forskrift –Likeverdig behandling - som betyr + - –Krav til beslutningsprosess Sikre plass til de med lovmessig rett til plass Kvalitet i barnehagetilbudet

5 Private barnehager 10. februar 2011 Kommunens barnehagebudsjett Avhengig av kommunens økonomiske situasjon – og det betyr…… Kutt i barnehagebudsjettet = kutt i driftsnivå kommunale barnehager med påfølgende konsekvenser for private barnehager…… Basert på drift av et gitt antall barnehageplasser……

6 Private barnehager 10. februar 2011 Barnehageplasser og dekningsgrad Det er budsjettert med 7025 plasser i 2011

7 Private barnehager 10. februar 2011 Ramme barnehagesektoren –Drift av barnehager Komm.barnehager Priv.barnehager –Barn m ekstra behov/min.språklige

8 Private barnehager 10. februar 2011 Tilskuddssats til drift For ordinære barnehager er satsen basert på: –Barnetall og kostnader i alle kommunale barnehager fratrukket Dønski barnhage Dønski barnehage drives i midlertidige lokaler For familiebarnehager er satsen basert på: –Nasjonal sats Kommunale familiebarnehager blir nedlagt

9 Private barnehager 10. februar 2011 Budsjetterte kostnader til ordinær drift i kommunale barnehager Lønnskostnader –Fastlønn –Vikar- og overtidsmidler –Pensjon –Arbeidsgiveravgift –Sykelønnsrefusjon Driftskostnader Kontorfelleskapet FDV-utgifter (forvaltning, drift og vedlikehold) Sum kostnader Foreldrebetaling

10 Private barnehager 10. februar 2011 Budsjett fordelt på små og store barn Totale kostnader Foreles på:Små barn Store barn Total foreldrebetaling Fordeles på:Små barn Store barn Offentlig finansiering (kostnader fratrukket foreldrebetaling): Små barn Store barn

11 Private barnehager 10. februar 2011 Beregning av tilskuddsats til drift Små barn: Offentlig finansiering Administrasjonspåslag 4 % Sum grunnlag for beregning Antall små heltidsbarn 897 Tilskuddsats små barn ,- Store barn: Offentlig finansiering Administrasjonspåslag 4 % Sum grunnlag for beregning Antall store heltidsbarn Tilskuddsats store barn ,-

12 Private barnehager 10. februar 2011 Kapitalsats Nasjonal sats er valgt – kr per barn Barnehager med høye kapitalkostnader vil kunne søke om ekstra kapitaltilskudd

13 Private barnehager 10. februar 2011 Endringer i tilskuddet gjennom året Oktober –Justeringer i budsjettene til kommunale barnehager gjennom året –Lønnsvekst i kommunale barnehager i 2011 Februar 2012 –Mer/mindreforbruk i kommunale barnehager

14 Private barnehager 10. februar 2011 Beregning av prosentandel av tilskuddssatsen Offentlig finansiering kommunale barnehager 2010 –Små barn85,88 –Store barn36,99 Barnehagens oppholdstimer per 15/ endringer i løpet av året Sum tak offentlig tilskudd i 2010 Utbetalt kommunalt og statlig tilskudd i 2010 Utbetalt tilskudd 2010 / barnehagens tak for offentlig tilskudd 2010 gir barnehagens prosentsats for 2011.

15 Private barnehager 10. februar 2011 Kommunens minimumsforpliktelse % % % ?? ?100 %

16 Private barnehager 10. februar 2011 Samarbeidsavtaler Mønsteravtale mellom KS og PBL, forslag til bruk for kommunene Ikke benyttet slike avtaler før i Bærum Avventer nytt omforent (?) forslag, tar deretter stilling til om vi ønsker dette

17 Private barnehager 10. februar 2011 ”Store aktivitetsendringer” i en ikke- kommunal barnehage Kommunen må da beregne tilskuddet på nytt Rundskriv: opprettelse eller nedleggelse av avdeling, større gruppe eller barnehage Barnehagen må selv melde fra om ”store aktivitetsendringer”

18 Private barnehager 10. februar 2011 Telletidspunkt Foreløpig: Kun som telletidspunkt Vurderer: å sette som vilkår for det offentlige tilskudd at barnehagen utnytter tilskuddet ved å ta inn nye barn når noen slutter tilsvarende tilskuddets størrelse, så langt det finnes barn som ønsker plass Rapportering av antall barn på eget skjema hver måned – nødvendig statistikk for praksis videre i forhold til telletidspunkter og kommunens tilsynsrolle forøvrig


Laste ned ppt "Private barnehager 10. februar 2011 Informasjon til og fra private barnehager Tema 1.Kommunens ansvar – kommunens barnehagebudsjett 2.Kommunalt tilskudd:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google